Nedávná studie, publikovaná v únoru v Journal of Otolaryngology – Head & Neck Surgery, je považována za první, která zkoumá použití konopí a jeho účinky u pacientů s tinnitem.

Tinnitus je, když člověk slyší zvuky, které nepocházejí z vnějšího zdroje, jako je hučení, zvonění, bzučení nebo šumění. Může být spojen s určitou formou ztráty sluchu, s již existujícím stavem jako je Ménièrova choroba, cukrovka nebo poruchy štítné žlázy, nebo s vedlejším účinkem léků.

Předpokládá se, že více než sedm milionů lidí ve Spojeném království trpí dlouhodobým tinnitem, přičemž se očekává, že tento počet se během příštího desetiletí výrazně zvýší.

Tinnitus může mít významný dopad na kvalitu života tím, že ovlivňuje spánek, koncentraci a náladu a přibližně polovina pacientů může mít také psychiatrické příznaky, jako je úzkost a deprese. Neexistuje žádný lék a současná léčba zahrnuje antidepresiva, léky proti úzkosti a psychoterapii, jako je kognitivně behaviorální terapie (KBT).

Výzkumníci, kteří se snažili lépe porozumět tomu, jak konopí užívají lidé s tinnitem, provedli průzkum u 45 pacientů v průměrném věku 56 let, aby posoudili jejich vnímání, postoje a vzorce užívání.

Podle jejich zjištění 96 % pacientů uvedlo, že konopí považují za léčbu svého tinnitu.

Z těch pacientů, kteří aktivně užívali konopí, 80 % uvedlo, že jim pomáhá s příznaky souvisejícími s tinnitem, jako jsou závratě, úzkost, tělesná bolest a poruchy spánku.

Většina pacientů uvedla, že používá nebo dává přednost užívání konopí v jídle, někteří používají kapsle, kouření/vaporizaci, olej a máslo.

Téměř všichni pacienti (98 %) uvedli, že mají zájem dozvědět se o konopí více, pokud by se prokázalo, že pomáhá při potížích souvisejících s tinnitem.

Navzdory omezením studie, např. skutečnosti, že se nezabývala dobou trvání nebo závažností příznaků tinnitu u pacientů, autoři uvádějí: „Výsledky této studie ukazují aktivní zájem pacientů s tinnitem uvažovat o konopí jako potenciální doplňkové léčbě pro zvládání symptomů. Kromě toho je užívání konopí poměrně běžné a může být u této populace pacientů prospěšné.“

Dále uvádějí, že zjištění by mohla být použita k podpoře dalšího výzkumu a pomoci lékařům porozumět užívání konopí u této skupiny pacientů, protože v současnosti většina pacientů dostává informace o konopí z „nelékařských“ zdrojů.

„Tato data mohou položit základy pro budoucí výzkum a klinické testování užívání konopí pro zmírnění tinnitu,“ uzavírají.

„Otolaryngologové mohou porozumět postojům pacientů a vzorcům užívání, aby mohli vést poradenství pro pacienty ohledně užívání konopí u příznaků spojených s tinnitem.“

Zdroj: https://cannabishealthnews.co.uk/2023/03/07/study-80-of-tinnitus-patients-report-improvements-with-cannabis/