Huntingtonova nemoc je vzácné geneticky podmíněné onemocnění, které způsobuje progresivní rozpad (degeneraci) některých nervových buněk v mozku.

Dostupné důkazy nasvědčují tomu, že konopí může zlepšit neurologické příznaky, jež se pojí s Huntingtonovou nemocí; zprávu o tom přinesl v přehledu vědecké literatury vědecký recenzovaný časopis Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences. Autoři nabádají lékaře, aby některým pacientům, nemocí trpícím, konopí předepisovali.

Huntingtonova nemoc je vzácné geneticky podmíněné onemocnění, které způsobuje progresivní rozpad (degeneraci) některých nervových buněk v mozku. Má rozsáhlý dopad na funkčnost nemocných a typicky způsobuje celou řadu pohybových, kognitivních (s myslí se pojících) a psychiatrických poruch.

Neuron with mHtt inclusion.jpg
By Dr. Steven Finkbeiner, Gladstone Institute of Neurological Disease, The Taube-Koret Center for Huntington’s Disease Research, and the University of California San Francisco – Study Using Robotic Microscope Shows How Mutant Huntington’s Disease Protein Affects Neurons. Press releases. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (2004-10-13). Retrieved on 2009-03-15., CC BY 3.0, Link

Příznaky Huntingtonovy nemoci se mohou objevit kdykoliv, často se ale objevují u třicátníků/třicátnic a čtyřicátníků/čtyřicátnic. Když se nemoc vyvine před dvacátým rokem věku, nazývá se juvenilní Huntingtonova nemoc (Huntingtonova nemoc mladistvých).

Přehled vědeckých poznatků

Tým výzkumníků z illinoiské Lékařské fakulty the Saint James School of Medicine přinesl přehled 22 studií – včetně pěti randomizovaných, placebem kontrolovaných pokusů –, které vyhodnocovaly úspěšnost kanabinoidů nebo rostlinného konopí pro úlevu od příznaků Huntingtonovy nemoci a dalších příbuzných pohybových nemocí.

Ze studií, které do přehledu zahrnuli, autoři zjistili, že „[jejich] většina vykazuje statisticky významné výsledky, svědčící ve prospěch užívání marihuany, zejména pro zlepšení pohybových příznaků a kvality spánku.“

Autoři došli k závěru, že je třeba dalších klinických pokusů, také ale doporučují, aby mezitím „lékaři zvážili předepisování léčebné marihuany jako doplňkové léčby pro úlevu od příznaků a od postupu reverzních křečí, třesu, spasticity, chorey, dystonie (poruchy svalového napětí; pozn. překl.) behaviorálních, neuropsychiatrických a spánkových poruch u pacientů s Huntingtonovou nemocí.“

Podle Mayovy kliniky nejsou v USA v současnosti dostupné žádné léky, schválené Úřadem USA pro potraviny a léky, jež by snižovaly fyzický, mentální a behaviorální útlum, spojený s Huntingtonovou nemocí.

Paul Armentano

Paul Armentano je zástupce ředitele NORML (Národní organizace USA pro reformu marihuanových zákonů). Plný text studie „Účinky léčebné marihuany na poruchy hybnosti s důrazem na Huntingtonovu nemoc – literární přehled (“Medical marijuana effects in movement disorders, focus on Huntington Disease — A literature review) je k dispozici na webu vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences. Další informace o kanabinoidech a Huntingtonově nemoci jsou k dispozici od NORML (v angličtině).