Evropská komise provedla od 3. srpna do 15. září 2020 průzkum mezi obyvateli EU a Velké Británie o jejich spotřebě konopí.

Conor O’Brien – analytik, zdroj: https://prohibitionpartners.com/2021/02/12/cannabis-consumption-europe/

Průzkum Evropské komise vedl rozhovory s 1 000 účastníky ve věku nad 15 let v každém státě, s výjimkou Lucemburska, Malty a Kypru, kde bylo provedeno téměř 500 rozhovorů. V odpovědi na otázku „Užili jste produkty obsahující konopí za posledních 12 měsíců?“ uvedlo 8% lidí v celé Evropě, že v uplynulém roce konzumovalo konopný produkt.

Zdroj: Eurobarometr, Statistiky obyvatelstva EU, Prohibition Partners

Prevalence užívání se vloni v různých zemích značně lišila. 10 zemí mělo v minulém roce prevalenci 10% nebo více jejich populace. Největší prevalenci mělo Irsko, kde v minulém roce užívalo konopný produkt 17% neboli téměř 1 z 5 lidí. Na druhém konci spektra pouze 1% řeckých respondentů uvedlo, že užilo konopí. Níže uvedená mapa ukazuje počet uživatelů konopí v každé zemi na základě průzkumu Eurobarometru a statistik populace OSN.

V celé EU obyvatelé čtyřikrát častěji udávali, že konopí užívají spolu s tabákem než alternativními metodami, jako jsou vaporizéry nebo v jídle a pití. Konopné výrobky konzumovali častěji studenti, nezaměstnaní (obě 14%) a samostatně výdělečně činné osoby (12%) než ostatní v jiných socioprofesních kategoriích (2-8%), což je pravděpodobné z důvodu delšího času na konzumaci. Užívání konopí hlásilo o něco více mužů než žen (9% oproti 6%), což odpovídá předchozím zjištěním. Navíc konzumovaly konopí častěji mladší věkové skupiny, a to 15% u 15–24letých na rozdíl od 3% u 55letých.

Nový průzkum celkově naznačuje, že necelý 1 z 10 dospělých v Evropě neboli více než 30 milionů lidí konzumovalo konopí alespoň jednou za poslední rok.

Zdroj: Eurobarometr, Statistiky obyvatelstva EU, Prohibition Partners

K tomu dochází navzdory pokračující prohibici konopí po celém kontinentu. Známky konce zákazu se začaly objevovat v zemích jako Nizozemsko a Lucembursko, kde má být v blízké budoucnosti zaveden omezený přístup ke konopí pro dospělé.

Je třeba poznamenat, že tyto údaje se liší od nejnovějších zjištění Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost.

Mluvčí Eurobarometru řekl Prohibition Partners, že pravděpodobným důvodem vyššího počtu zaznamenaných uživatelů konopí je to, že průzkum proběhl uprostřed pandemie COVID-19 a že byla použita široká definice „produktů s konopím“.

Podle předpovědi počátkem roku 2020 je zaznamenávána vyšší míra užívání konopí během pandemie po celém světě.