Konopí – léčba budoucnosti?

Jan Hajer II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha, přednosta prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Souhrn Přes veškeré pokroky v léčbě chronických…

Nejdůležitější konopné studie roku 2018

Nejzajímavějším průkopníkem konopného výzkumu letos nebyla žádná individuální studie ani publikovaná zpráva. Byl to paralelní vývoj (jednak v Kanadě, jednak ve Spojených státech)…