Receptory CB1 a CB2 jsou jing a jang vašeho zdraví. Kanabinoidy, které aktivují jeden typ receptorů, oslabují ten druhý.

Matt Weeks | původně publikováno 19. května 2019 na https://www.rxleaf.com/new-discovery-cb2-unlock-medical-cannabis/

Vědecký průlom v otázce receptorů CB2 endokanabinoidního systému by mohl pomoci vyvinout novou léčbu na záněty, neurodegenerativní onemocnění, na regeneraci tkání a na bolest.  Ba co více – tento průlom dále demystifikuje způsob, jak konopí ovlivňuje tělo.

Kombinovaný tým výzkumníků z USA, Ruska a Číny (což je ohromná věc sama o sobě) zjistil, že receptory CB2 mají na rozdíl od kanabinoidních receptorů CB1 krystalickou strukturu. To znamená, že mohou léčit jiné nemoci. Všechny tyto rozdíly ve struktuře jsou důležitější, než si možná myslíte. Takový průlom může pomoci k mnohem hlubšímu porozumění lékům, založených na konopí.

Kanabinoidní receptory v těle

Přestože jsou CB2 receptory jednou z nejdůležitějších součástí našeho endokanabinoidní systému, vědci mu ještě plně nerozumí. Výzkumníci objevili nejdříve receptory CB1, takže máme lepší představu, jak fungují ony. Až mnohem později objevili CB2, což znamená, že v jejich výzkumu zejí podstatné díry.

Zmapování CB1 receptoru dalo léčebnému konopí postavení, jež má dnes, a odkrytí tajemství CB2 je další krok na řadě. To, co drželo receptor CB2 v pozadí, zejména zpočátku, je jeho podobnost CB1. Jsou totožné ze 44 procent.

Vědci si po jistý čas mysleli, že existují jen receptory CB1. Ale další výzkum ukázal opak – a nyní víme, že CB2 jsou téměř dokonalým protikladem receptorů CB1. Můžete si je představovat jako jing a jang odezvy kanabinoidních jednotek v těle.

A i když o CB2 toho ještě mnoho zbývá zjistit,  to, co už víme, je užitečné. Víme, že tyto receptory se vyskytují hlavně v imunitním systému (a trochu v centrálním nervovém systému) a že mají obrovský terapeutický potenciál. Tyto receptory neovlivňují intoxikaci (to znamená, že receptory CB2 nenesou zodpovědnost za pocit „zkouřenosti“). Možná ještě důležitější je, že tyto receptory jsou zapojeny do odezvy těla na záněty, neurodegeneraci, bolest a na regeneraci tkání. Takže zjistit, jak CB2 receptory fungují, nám pomůže léčit nemoci těchto tkání.

Stav věcí

Výzkumníci sestavili molekuly endokanabinoidů do krystalů a pak je prosvěcovali rentgenovým zářením. To odhalilo krystalickou strukturu CB2.  Vědci sesbírali receptory CB2, které byly už napojeny na molekuly, o nichž je známo, že blokují receptory ve vytváření aktivní struktury. Nacpáním těchto krychliček do kulatých otvorů umožnilo výzkumníkům lépe identifikovat tvar receptorů a způsob, jakým je jiné molekuly blokují.

Tento objev už měl řadu důležitých důsledků. Tak například dnes už výzkumníci vědí, že dva hlavní endokanabinoidní receptory mají opačné struktury, a že látka, která aktivuje jeden typ receptorů, může oslabit činnost typu druhého. Pravda je to i naopak.

Tento objev bude budoucí léčbu konopím lépe informovat o fungování těla, a tak umožní chytřejší a účinnější předepisování léčebného konopí. Místo, abychom se spoléhali, že o léčbu se „postará“ jeden kanabinoid, budeme například chápat, jak CBD interaguje s receptory CB1 i CB2. Mohlo by to být hypoteticky tak, že CBD aktivuje receptor CB2, ale snižuje reaktivitu receptorů CB1.

Tato informace nám umožní lépe vybírat chemovary a léčiva, o jejichž účinek stojíme. V zásadě budeme umět využívat kanabinoidy, které aktivují oba receptory. Nebo přinejmenším budeme vědět, kdy jistý kanabinoid „sestřelí“ jeden z receptorů, a tak učiní některé typy léčby méně úspěšné.

Další objev o receptoru CB2

Ale výzkum se tady nezastavil. Díky detailům z rentgenových snímků byl výzkumný tým schopen přesně určit molekulární mechanismy, potřebné pro aktivaci CB2. Našli „klíč,“ který dovoluje molekulám interagovat s receptory. To je velká věc, zejména pro přípravu nových syntetických kanabinoidů. Při této znalosti se mohou výzkumníci pokusit „klíč“ znovu vytvořit v syntetické formě, a tak umožnit bezpečnější a účinnější léčbu.

Poslední výspa

Od objevení endokanabinoidního systému v devadesátých letech minulého století se vědci snaží plně zmapovat jeho funkce a receptory. Stalo se to významným cílem vývoje syntetických léků. Jinými slovy není pochyb o tom, že na trhu se díky této studii objeví houf nových léků, které budou lépe interagovat s endokanabinoidním systémem.

Znalost tvaru těchto receptorů odstraňuje z designování léčby založené na kanabinoidech prvek hádání. Výzkumníci ve farmakologii nyní znají strukturu receptorů, na něž mají působit jejich léky. To jím pomůže nastavit molekulární strukturu svých chemikálií tak, že budou do receptorů zapadat lépe.

Ale to není všechno. Odhalení struktury receptoru CB2 také povede k lepšímu vhledu do konopí a do toho, jak a proč se spolu s ním vyvinulo lidstvo.