Jedna z nejvlivnějších asociací uvnitř Organizace spojených národů (OSN) podpořila v politickém prohlášení dekriminalizaci držení a užívání drog.

Kyle Jaeger | původně publikováno 12. března 2019 na https://www.marijuanamoment.net/un-organizations-unite-in-call-for-international-drug-decriminalization/

Výbor vedoucích agentur OSN (The UN Chief Executives Board (CEB)), kteří reprezentují 31 organizací OSN včetně Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UN Office on Drugs and Crime (UNODC)), přijal stanovisko, podle nějž mají členské státy uskutečňovat na vědě založenou a na zdraví zaměřenou politiku – konkrétně dekriminalizaci.

O tomto politickém prohlášení, jež bylo potichu vydáno v lednu, informoval jako první Transform, britská organizace, zasazující se za drogové reformy.

Důležitost dekriminalizace lze jen těžko přehánět. Nejenže to ukazuje podstatný vývoj v části některých agentur OSN, jako je UNODC, která v minulosti podporovala prosazování trestních drogových zákonů. Také přichází před velkým mezinárodním shromážděním, které rozhodne o podobě budoucí proti/drogové politiky OSN.

Podle UN CEB agentury souhlasily „že se zavazují vystupňovat společné úsilí a podporovat se navzájem“ řadou způsobů. Budou například „v patřičných případech podporovat alternativy k soudnímu projednávání a trestání, včetně dekriminalizace držení drogy pro osobní užívání.“

Další opatření, které Výbor vedoucích agentur OSN doporučuje, jsou investice do programů minimalizace škod (harm reduction); volá po univerzální zdravotní péči poruch, plynoucích z užívání drog, zmiňuje se o přeplněnosti věznic a eliminaci stigmatu a diskriminace, spojených s užíváním drog.

Tyto sdílené zásady jsou propagovány, zatímco se Komise OSN pro narkotické drogy (UN Commission on Narcotic Drugs (CND)) připravuje ke shromáždění, na němž má být vytyčena Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj.

Jak vysvětluje Transform, v posledních letech bylo podpory dekriminalizace mezi některými agenturami OSN povícero. Světová zdravotnická organizace (SZO), Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Ženy OSN a Rozvojový program OSN – všechny tyto politiku podporují, stejně jako dřívější generální sekretář OSN Ban Ki Moon a současný generální sekretář António Guterres.

Guterres ještě coby portugalský premiér dohlížel na přijetí zákona o dekriminalizaci drog, opatření, které loni vychvaloval v řeči k CND.

Ale jednohlasé zaujetí dekriminalizačního postoje ze strany Výboru vedoucích agentur OSN je pravděpodobně dosud nejdůležitějším krokem. Vysílá to členským státům jednoznačnou zprávu, že mají považovat užívání drog za veřejnozdravotní a nikoliv kriminální záležitost.

Nezávisle na zprávě Výboru vedoucích agentur OSN vydala nedávno Světová zdravotnická organizace několik doporučení, která doručí CND ještě předtím, než se tento měsíc sejde. Zdravotnická organizace navrhuje reklasifikaci marihuany a přípravků z něj a vynětí CBD ze seznamu mezinárodně kontrolovaných látek.

Ústav pro potraviny a léky USA (Food and Drug Administration (FDA)) do čtvrtka přijímá komentáře veřejnosti, jež by pomohly vytvořit americké stanovisko ke klasifikaci marihuany podle mezinárodního práva.

Přečtěte si více o prohlášení Výboru vedoucích agentur OSN zde: