Na dnešní den, úterý 3. 10. 2017, svolal KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím DEMONSTRACI - shromáždění pacientů a lékařů, kteří potřebují a chtějí konopnou léčbu. Pozvali jsme i média, protože někdy problém bez zviditelnění vyřešit nelze a zviditelnění nedostupnosti konopné léčby je tedy nutností!

Vážený pan
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
Praha 2

OTEVŘENÝ DOPIS

Vážený pane ministře,

na dnešní den, úterý 3. 10. 2017, svolal KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím DEMONSTRACI – shromáždění pacientů a lékařů, kteří potřebují a chtějí konopnou léčbu. Pozvali jsme i média, protože někdy problém bez zviditelnění vyřešit nelze a zviditelnění nedostupnosti konopné léčby je tedy nutností!

Program:

  • KOPAC – základní info – Hanka Vágnerová/Gabrielová
  • Jaroslav Mitlenerlékař, kterému už půl roku nefunguje e-recept
  • René Vlasák – lékař, který nemůže předepisovat konopí, i když by chtěl
  • Pavel Kurušta – „jeden za všechny“ – typický příběh pacienta
  • KOPAC – Otevřený dopis MZ, shrnutí – Hanka Vágnerová/Gabrielová

 

Pacienti potřebují ekonomickou dostupnost léčebného konopí – dlouhodobou a trvalou! Pokud ji stát není schopen zajistit, nesmí pacientům bránit v sebepéči a zajištění konopí pro vlastní potřebu!

Dlouhodobě je dostupnost léčebného konopí v ČR úředníky bagatelizována. Argumentuje se tím, že pacientů je málo a lékaři nejeví o konopnou léčbu zájem..

Ano, receptů na konopí bylo dosud vydáno méně než malé množství, ale PROČ?

Protože konopná léčba NENÍ DOSTUPNÁ! Buď v lékárnách konopí není vůbec nebo je pro pacienty prohibitivně drahé – proč by tedy lékař pacientovi předepisoval konopí? Vždyť by to bylo neetické – navrhovat pacientovi léčbu konopím, ke kterému se v lékárně nedostane. Lékař je tak mnohdy nucen doporučit pacientovi, aby si konopí obstaral sám. Nejen pacienti, ale i lékaři už dnes vědí, že by jim konopí u mnoha špatně léčitelných či zatím neléčitelných chronických nemocí mohlo pomoci lépe než farmaceutické přípravky.

Čísla z nejnovějšího celonárodního reprezentativního průzkumu NMS pro drogy a závislosti (náhodně vybraný vzorek 4,5 tisíce obyvatel ve věku mezi 15-64 let) hovoří přesvědčivě: skoro 800 tisíc lidí použilo v ČR v posledním roce konopí výhradně ze zdravotních důvodů – bohužel ale nelegálně (http://bit.ly/sebepece-konopim).

Stát svým ne/konáním nutí nemocné porušovat zákony, a tudíž nemůže čekat, že je budou dodržovat!

Pacienti už to nehodlají skrývat a budou o tom mluvit veřejně, protože si dobře uvědomují rizika – a to nejen právní, ale zejména zdravotní rizika nedostupnosti konopné léčby a sebepéče jako jediné schůdné možnosti zlepšení vlastního zdravotního stavu.

Samopěstování by ale nemělo – a dokonce nesmí – být jedinou formou dostupnosti. Co ale mohou pacienti dělat, když stát nenaplňuje vlastní zákony?

Pokud stát (zejména evropský, který garantuje ústavou všeobecnou a rovnou dostupnost zdravotní péče) není občanovi s to zajistit lék, který zlepšuje jeho zdraví, nesmí mu bránit, aby si jej obstaral sám, natož aby jej za to jakkoliv sankcionoval – a to nejméně do doby, než mu jej bude schopen prakticky zajistit.

V intencích německého (a kanadského a izraelského atd.) rozhodnutí nejvyššího administrativního soudu: individuální právo na zdraví (a ochrana veřejného zdraví) je nadřazena mezinárodním smlouvám.

Česko sice není německým soudem nijak vázáno, ale protože evropské právní systémy jsou víceméně totožné, předpokládáme, že to platí i u nás – a pacientům se nechce čekat další roky, než naše justice dospěje k totožnému rozhodnutí – pacientům jde o čas!

 

Tuto demonstraci lze považovat za projev zoufalství – ale zároveň zodpovědnosti KOPAC k pacientům: zkoušeli jsme již všechno: ke státu i jeho institucím jsme přistupovali s největší možnou vstřícností, psali si s úřady a potkávali se s nimi – s pojišťovnami, s ministry a řediteli, ale výsledkem je jednak pocit zbytečné práce a naprosté netečnosti druhé strany, a především prázdno v lékárnách a ekonomická nedostupnost konopí. Proč má být SÚKLem údajně nasmlouvané konopí na českém trhu dostupné až za 10 měsíců, když jeho produkce trvá 3-4 měsíce? A proč bude konopí na recept pro pacienty dvakrát dražší, než je na černém trhu?

Jsme pacientský spolek, a pokud není v historicky dohledné době jiná možnost, jak se pacienti mohou domoci svých práv, volíme zoufalý prostředek – protože jsme zoufalí.

Chápeme tuto demonstraci jako výraz občanské neposlušnosti, který by při opravdové snaze státu naplnit vlastní zákon vůbec nebyl nutný.

Žádáme tímto stát a veřejnost o podporu v prosazení mechanismů, které pacientům zaručí jednak beztrestnost, jednak základní znalost o tom, co si vypěstovali či jinak nelegálně pořídili, tj. zajistí kontrolu kvality. 

 

Je pár týdnů před volbami – snad je ten správná doba, i když pacientům nejde o politiku, ale o čas a často o život!

Za KOPAC a účastníky demonstrace

Hana Vágnerová
ředitelka KOPAC

 

________________________________________________________________________________

Sebepéče – péče o zdraví a nemoc (https://zdravotnickepravo.info/kratke-zastaveni-u-pojmu-sebepece/)