V Praze 19. května 2024 Vážený pane národní protidrogový koordinátore Mgr. Jindřichu Vobořile, vítáme a dlouhodobě požadujeme legislativní ochranu pacientů a jejich rodin při samozásobení konopím, protože stát dlouhodobě není schopen zajistit dostupnost preskripce léčebného konopí potřebným pacientům. Naopak stále novými byrokratickými bariérami omezuje lékaře v klinické praxi při využívání konopí pro léčebné použití (KPLP) dle potřeb jejich pacientů. Zatím se […]

V Praze 19. května 2024

Vážený pane národní protidrogový koordinátore Mgr. Jindřichu Vobořile,

vítáme a dlouhodobě požadujeme legislativní ochranu pacientů a jejich rodin při samozásobení konopím, protože stát dlouhodobě není schopen zajistit dostupnost preskripce léčebného konopí potřebným pacientům. Naopak stále novými byrokratickými bariérami omezuje lékaře v klinické praxi při využívání konopí pro léčebné použití (KPLP) dle potřeb jejich pacientů.

Zatím se v ČR nedaří zajistit nabídku širokého spektra individuálně účinných variant KPLP jako v Německu, Dánsku či Holandsku. Špatně nastavené úhradové mechanismy pak nepokryjí – obzvláště u onkologických a neurologických pacientů – ani měsíční účinnou dávku. Řadě pacientů tak i přes politické deklamace stále nezbývá nic jiného, než se spolehnout na samozásobení z neoficiálních zdrojů konopných květů a extraktů, aby dosáhli účinné dávky zmírňující jejich příznaky. Jak uvádíme v několika stanoviscích KOPAC k ne/dostupnosti konopné léčby již od roku 2016, “Pacientský spolek KOPAC považuje za nutné prohlásit, že vzhledem k překážkám, jež dosud stojí pacientům v ČR v cestě za prokazatelně účinnou léčbou konopím, považuje samopěstování konopí za účelem léčby za toho času v ČR sice nelegální, ale za morálně a eticky plně ospravedlnitelné a lidsky pochopitelné.”

Zpráva o nelegálních drogách v ČR 2023 vydaná Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti odhaduje počet osob, které užily konopí pro samoléčbu v posledním roce, na 800 000–900 000 osob. Konopí výhradně pro samoléčbu pak dle analytických výstupů zprávy užilo v posledním roce odhadem 250 000 osob. KPLP bylo však ve stejném roce vydáno jen 8037 pacientům. Více než 240 000 konopných pacientů tak stále zůstává odkázáno pouze na samozásobení z neoficiálních zdrojů konopných květů a extraktů.

KOPAC s podporou odborných lékařských společností, poslanců, senátorů a Vaší již déle než rok usiluje o odstranění byrokratických bariér preskripce KPLP. Předpokládejme, že v blízké budoucnosti dojde k jejich odstranění a zdravotnický systém plně využije plánovanou rozpočtovou kapacitu 200 000 000 Kč pro úhradu KPLP v roce 2020. Dle dat VZP o počtu pojištěnců, kterým KPLP v roce 2022 hradila a celkových nákladech, které VZP na úhradu KPLP vydala, vychází průměrné roční náklady na KPLP pro jednoho pojištěnce na 5825 Kč (17 300 000 Kč / 3273 pojištěnců).

Plné využití 200 000 000 Kč plánovaných výdajů systému zdravotního pojištění by uspokojilo potřeby necelých 38 000 pacientů. Přes 210 000 konopných pacientů tak i za této hypotetické situace bude stále odkázáno pouze na samozásobení. KOPAC dlouhodobě sleduje možnosti svých členů pokrývat výpadky měsíční preskripce či výdeje KPLP samozásobením. Z nich vyplývá, že 30% pacientů v důsledku své aktuální fyzické, sociální a/nebo psychické situace není schopno si konopí pěstovat. Více než 70 000 konopných pacientů je tedy plně odkázáno na asistenci další osoby i při samozásobení.

Návrh regulované dostupnosti konopí pro dospělé musí zajistit i těmto pacientům možnost zbavit se stresu z kriminalizace spojené se samozásobením z neoficiálních zdrojů konopí. Považujeme proto za zásadní, aby návrh nediskriminoval pacienty zcela odkázané na pomoc svých pečovatelů a byl do legislativního procesu předložen nejen s právem na samopěstování konopí, ale obsahoval i navrhovanou možnost toto právo delegovat na konopné sociální kluby, případně jej uplatnit v rámci přísně regulovaného komerčního trhu dle individuálně se lišících potřeb a možností konkrétního konopného pacienta.

S pozdravem

MUDr. Pavel Kubů
předseda správní rady pacientského spolku KOPAC

KOPAC pozadavek na delegaci samopestovani konopi (pdf)