Otevřený dopis vládě ČR - Netrestejte pacienty redukujte šmejdy

Vážený pane předsedo, vážené členky a vážení členové vlády České republiky,

obracím se na Vás s naléhavou žádostí, aby Vaše rozhodnutí ohledně regulace kanabinoidu HHC a dalších potenciálně psychomodulačních látek nevedlo ke kriminalizaci pacientů, ale k redukci nekalých obchodních a problematických výrobních praktik. Absence funkčního regulačního rámce je skutečnou příčinou, která umožňuje během posledních 20 let neregulovaný prodej nejrůznějších nových psychoaktivních látek nejenom dětem a mladistvým, ale i pacientům hledajícím úlevu od příznaků chronických onemocnění stárnoucí populace. Dejte před rizikem trestání pacientů přednost zajištění bezpečného a regulovaného přístupu k těmto látkám pro dospělé i za účelem sebepéče.

Prohibice a zařazení látek na seznam omamných a psychotropních látek (OPL) v minulosti nevedly k omezení jejich zneužívání mladistvými. Vedou ale často a spolehlivě k paradoxním situacím, kdy pacienti, kteří z těchto látek čerpají léčebný prospěch, trpí nedostatkem a byrokratickými překážkami. Konopní pacienti velmi oceňují, že se Vaše vláda aktivně snaží o odstranění těchto překážek v dostupnosti léčebného konopí v rámci Antibyrokratického balíčku III. Navržené zařazení HHC na seznam OPL není řešením, které by zamezilo jeho zneužívání dětmi a mladistvými. Určitě ale takové řešení zásadně zvýší stres z možné kriminalizace a bezdůvodně přitíží pacientům, kterým HHC či jiný kanabinoid pomáhá při úlevě od bolesti, křečových stavů a dalších špatně léčitelných příznaků chronických onemocnění v jejich individuálně účinné kombinaci bioaktivních látek. Zařazení na seznam OPL také povede k zásadním byrokratickým překážkám a omezení dostupnosti pro výzkumné i léčebné využití potenciálně přínosných molekul, jak je patrné z příkladu THC a léčebného konopí.

Necelý milion občanů České republiky využívá nejrůznější konopné produkty k úlevě od různých příznaků chronických onemocnění a zlepšení svého zdravotního stavu. Ale pouze 8 000 z nich má přístup k léčebnému konopí prostřednictvím lékáren a předepisujících lékařů. Ostatní konopní pacienti jsou i po jedenácti letech od legalizace dostupnosti konopí pro léčbu stále nuceni hledat kanabinoidy na šedém nebo nelegálním trhu s konopným květem a extrakty. Deklarovaná dočasnost zařazení HHC na seznam OPL povede, tak jako v nedávné minulosti u kratomu, k předzásobení nejen rekreačních uživatelů, ale především pacientů. Volba mezi jistotou každodenní bolesti nebo rizikem kriminalizace je jednoduchá. Ale stres, který to na pacienta klade, dokáže být s postupujícím časem rizika bezdůvodné kriminalizace stejně nesnesitelný jako bolest. Nikdo z nás ve skutečnosti neví jaké to je, dokud to sám nezažije. Ta úleva, když často po letech hledání v klasické i komplementární medicíně a metodách péče o zdraví konečně najde individuálně účinný mix molekul a změn životního stylu, který mu umožňuje udržet si uspokojivou kvalitu života. Náhle ale zjistí, že může být za užívání některé z molekul potrestán odnětím svobody. Konopní pacienti tuto zkušenost často důvěrně a bolestně znají.

Zařazení HHC na seznam OPL také nesmaže informace a hypotézy dostupné online o možných léčebných účincích této molekuly, ani příběhy pacientů, kteří se na sociálních sítích čím dál častěji dělí s ostatními o radost z nalezení individuálně účinného mixu pro dosažení úlevy od příznaků nemoci. Tak jako 70 let války proti drogám nesmazalo tradiční, a po objevení endokanabinoidního systému i nové, klinické poznatky o léčebných účincích THC a dalších rostlinných kanabinoidů.

Jak uvádí nedávno připravená Analýza hodnocení rizik HHC, zpracovaná experty Systému včasného varování před novými syntetickými drogami: “Oba epimery HHC mají potenciál stát se součástí moderní medicíny. HHC spolu s dalšími analogy byl zkoumán pro své potencionální protirakovinné účinky. V souvislosti s aktivací CB1R může hrát důležitou roli u patologických stavů, včetně schizofrenie, roztroušené sklerózy, úzkosti, deprese, epilepsie, Parkinsonovy choroby, Huntingtonovy choroby, Alzheimerovy choroby, závislosti, mrtvice, zánětu, glaukomu, rakoviny a také muskuloskeletálních a jaterních poruch. Pomáhá také při zvládání úzkosti a bolesti.” Povědomí o možných pozitivních účincích molekuly HHC bude ve společnosti nadále živit poptávku i mezi pacienty hledajícími úlevu od příznaků nejen těchto onemocnění, o kterou se jistě rád postará trh ilegální, stejně jako u ostatních OPL.

Apeluji na Vás, abyste v rámci rozhodování vlády podpořili zavedení nové legislativy stanovující novou kategorii psychomodulačních látek, která umožní racionální regulaci dostupnosti těchto látek ve společnosti. Pomůže chránit veřejné zdraví nejen u dětí a mladistvých a zároveň umožní dostupnost takto regulovaných látek pro sebepéči všem potřebným dospělým a seniorům. Tímto krokem prokážete odvahu stát proti populistickým a mediálně zkratkovitým řešením, jichž jsme na účet konopných pacientů byli svědky u předchozí vlády ANO. Ta, přes kritické připomínky pacientů i lékařů, populisticky rozhodla o zavedení úhrady léčebného konopí zákonem a odůvodňovala tento krok zajištěním vyšší dostupnosti konopí pro pacienty. Ve skutečnosti omezila pacientům dostupnost předepisujících lékařů zavedením byrokratické povinnosti hlásit průběh léčby.

Žádám vás, rozhodujte se v této otázce i nadále na základě dat a faktů. Nepodlehněte mediálně zkratkovité morální panice a přispějte k rozvoji moderní a humánní racionální protidrogové politiky. Politiky, která netrestá pacienty za to, že hledají úlevu jakkoliv je to možné, ale redukuje šmejdy, kteří jim pokoutně a očividným obcházením platných zákonů nabízejí falešné naděje. Věřím, že vaše podpora racionální protidrogové politiky ochrání tisíce pacientů před neopodstatněným trestáním, stresem z rizika jakkoliv dočasné kriminalizace a umožní nejen konopným pacientům zajistit racionálně regulovanou dostupnost látek, které nám pomáhají co nejdéle udržet si uspokojivou kvalitu života.

S úctou a pozdravem
MUDr. Pavel Kubů
předseda správní rady
KOPAC pacientský spolek pro léčbu konopím

KOPAC otevreny dopis vlade CR – Netrestejte pacienty, redukujte smejdy (pdf)

Reference:

(1) Durydivka, O.; Palivec, P.; Gazdarica, M.; Mackie, K.; Blahos, J.; Kuchar, M. Hexahydrocannabinol (HHC) and Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) driven activation of cannabinoid receptor 1 results in biased intracellular signaling Sci. Rep. 2024, (v redakci).
(2) Thapa, D.; Lee, J. S.; Heo, S.-W.; Lee, Y. R.; Kang, K. W.; Kwak, M.-K.; Choi, H. G.; Kim, J.-A. Novel hexahydrocannabinol analogs as potential anti-cancer agents inhibit cell proliferation and tumor angiogenesis. Eur. J. Pharmacol. 2011, 650 (1), 64-71. DOI: 10.1016/j.ejphar.2010.09.073.
(3) Zou, S.; Kumar, U. Cannabinoid receptors and the endocannabinoid system: signaling and function in the central nervous system. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19 (3), 833/831. DOI:10.3390/ijms19030833.
(4) Ford, B. M.; Franks, L. N.; Tai, S.; Fantegrossi, W. E.; Stahl, E. L.; Berquist, M. D.; Cabanlong, C. V.; Wilson, C. D.; Penthala, N. R.; Crooks, P. A.; et al. Characterization of structurally novel G protein biased CB1 agonists: Implications for drug development. Pharmacol. Res. 2017, 125 (Part_B), 161-177. DOI: 10.1016/j.phrs.2017.08.008.
(5) Ferretti, M. L.; Gournay, L. R.; Bingaman, M. G.; Leen-Feldner, E. W. A Survey Study of Individuals Using Hexahydrocannabinol Cannabis Products: Use Patterns and Perceived Effects. Cannabis Cannabinoid Res 2023. DOI: 10.1089/can.2023.0143.