Mohli by slavit 5. výročí - zákon o léčebném konopí platí od dubna 2013. Důvod k radosti ale pacienti, léčící se konopím, nemají. Přes mnohokrát prokázané a odborníky potvrzené léčebné účinky je jich většina stále odkázána na samopěstování nebo černý trh – konopí je tam výrazně levnější než v lékárně a dostupné bez výpadků v zásobování.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu *.doc

Praha 24. 4. 2018

Tisková zpráva

„260 korun za gram konopí v lékárně je cena, kterou si já jako pacient s invalidním důchodem nemohu dovolit,“ říká Pavel Kurušta, člen spolku KOPAC, který sdružuje “konopné “pacienty. Ti trpí nemocemi, pro jejichž léčbu je indikováno konopí jako symptomatická a kauzální léčebná látka. „Je to absolutně nepřijatelné, zvláště proto, že české konopí mohli mít pacienti už před několika lety. Jenže kvůli liknavosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Státní agentury pro konopí pro léčebné použití (SÚKL a SAKL) při přípravě výběrového řízení a kvůli nastavení likvidačních podmínek pro dodavatele není v tuto chvíli dostupné nic, kromě zahraničního konopí z dovozu za cenu vyšší, než na černém trhu,“ dodává Hana Vágnerová, ředitelka KOPAC.

SÚKL si však nemyslí, že by konopí nebylo pacientům dostupné. Jeho ředitelka Irena Storová „je přesvědčena, že v těch posledních pěti letech SÚKL, potažmo SAKL, udělal všechno, co mohl, a situace je taková, že dodávky léčebného konopí by měly být v polovině roku 2018.“ (http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3994786, od 4:22). „Pacientům konopí k léčbě reálně dostupné není,“ říká Vágnerová. „Pokud SÚKL udělal opravdu všechno, co mohl, jak je možné, že v lékárnách české konopí jednou bylo, a teď už rok zase není?“

Pokud je současný stav opravdu výsledkem pěti let toho nejlepšího snažení, pak je efektivita takové snahy na děsivě nízké úrovni. SÚKL/SAKL zajistil české konopí jen během 11 z 60 měsíců platnosti zákona (dovoz není v jejich gesci). Argumentuje například tím, že z celkového množství několika desítek tisíc lékařů jich konopí předepisuje pouhých 28. Je to ovšem klasické zaměňování příčiny a důsledku – proč by lékař předpisoval konopí, když si ho pacient nemůže vyzvednout? Nabízí se i paralela s elektronickým receptem, který měl také fungovat už před 5 lety, a do dnešního dne k němu nemají všichni lékaři přístup.

Úřady mají pravdu v tom, že Česko je na počátku cesty. V žádné zemi světa ale netrval rozjezd tak dlouho – pro srovnání, v sousedním Německu uzákonili léčebné konopí před dvěma lety a k dnešnímu dni jej využívají desetitisíce pacientů. To se stalo poté, co německý Nejvyšší správní soud stanovil, že pokud konopí je pro daného pacienta jediná účinná léčba a stát ji neumí zajistit, je právo na zdraví nadřazeno mezinárodním závazkům SRN, a povolil samopěstování pro vlastní léčebnou potřebu. Německá vláda využila rozsudku a nepovolila sice samopěstování, ale zákonem rozhodla, že léčebné konopí budou hradit pojišťovny, a postarala se o jeho dostatek na lékárenském trhu. Česká republika byla v roce 2013 druhou zemí EU, která využití léčebného konopí pro indikované pacienty zpřístupnila zákonem. V roce 2018 jsme zřejmě jedinou zemí na světě, která tuto léčbu sice zákonem umožňuje, ale prakticky nevyužívá. Jak to, že lékařům ve světě vědecky podložené argumenty k předepisování konopné léčby stačí, zatímco v Čechách ne?

Pacientský spolek KOPAC bude neustále upozorňovat veřejnost na skutečné problémy pacientů, kteří nemají čas čekat, a prosazovat jejich právo na svobodnou volbu účinné či podpůrné léčby z dostupných možností. Dokud stát nebude schopen zajistit a garantovat v čase nepřerušenou dostupnost léčebného konopí, nesmí konopné pacienty trestat za to, že si konopí zajistí svépomocí a zvyšovat jejich stresovou zátěž, již tak vysokou v důsledku jejich chronických a zavedenými metodami často obtížně léčitelných nemocí. 

Hana Vágnerová
KOPAC