„Jsme velmi hrdí na to, že můžeme poskytnout prostor pro výzkum léčebného konopí,“ prohlásil na úvod MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně směrem k účastníkům třídenního semináře o PFC – Patient Focused Certification.

Text: Bill Griffin
Překlad: Lukáš Hurt

PFC je, jak již název napovídá, certifikace zaměřená na pacienty. Jedná se o inovativní program zaměřený na zdokonalování služeb v oblasti léčby konopím. Akci pořádali ICCI (International Cannabis and Cannabinoids Institute – Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy) a ASA (Americans for Safe Access – Američané za bezpečný přístup).

První svého druhu
Mendelova univerzita léčebné konopí zkoumá už od doby, kdy česká vláda tento výzkum povolila, tedy asi dva a půl roku. Seminář o PFC, který tam probíhal od 15. do 17. listopadu, byl v Evropě první svého druhu.

Kristin Nevedalová, ředitelka programu PFC, a Jahan Marcu, Ph.D., vedoucí vědeckého oddělení a hlavní auditor programu PFC při ASA, hovořili o požadavcích, jež musí společnosti vyrábějící konopné produkty splňovat, chtějí-li se programu účastnit.

Program PFC je vlastně pokusem konopného průmyslu regulovat sám sebe.

Milovníkům zkratek ještě nabídnu stručné shrnutí – ICCI a ASA přivezli PFC z USA do EU, aby poskytli společnostem zaměřeným na konopné výrobky informace o standardech AHPA (American Herbal Products Association – Americká asociace pro bylinné výrobky) a dále také o THC, CBD, zásadách SZP, SVP, SLP a i o SOP. Vítejte v akademickém světě.

K čemu slouží
Podle Marcua poskytuje PFC vědecké standardy pro pěstování, výrobu a distribuci konopí a pro zásobování laboratoří. Tím, že PFC vytváří specifické kvalitativní i kvantitativní standardy, navíc také definuje podobu procesů a dokumentů souvisejících s konopnými výrobky. Tím je zajištěno, že všichni výrobci jednají v souladu se zásadami správné praxe a že výsledné produkty mohou koncoví zákazníci užívat bezpečně.

„Legalizace konopí je v Americe i Evropě na vzestupu a programy jako PFC jsou potřeba k tomu, aby výrobci mohli naplnit očekávání pacientů, kteří chtějí kvalitu a předvídatelné účinky. Spousta lidí ale bohužel nemá možnost kvalitu produktů zhodnotit, protože jim chybí potřebné informace. Právě proto jsou vzdělávací programy jako PFC pro konopný průmysl tak důležité,“ uzavřel Marcu.

Evropský a český konopný průmysl
Na Mendelově univerzitě studuje na 15 000 studentů. Škola mimo jiné poskytuje kvalitní vzdělání v oblasti zemědělství, které zahrnuje lesnictví, výzkum GMO a dokonce i lov (v rámci studia myslivosti samozřejmě). Hlavně tam ale jako zemědělskou plodinu studují také konopí.

Místnost, kde se seminář konal, byla zaplněna představiteli evropského konopného průmyslu, kteří chtěli porozumět programu PFC. Přítomni byli rovněž účastníci, kteří se chtěli stát auditory programu pro Evropu.

Vlastně úplně nevím, jak k tomu došlo, ale seděl jsem mezi nimi i já. Já, pacient a pečovatel, pro kterého je pěstování konopí koníčkem. Rozdíl mezi mnou a člověkem, který seděl na vedlejší židli, byl značný. Šlo o vedoucího oddělení fytotechnologií u společnosti Bedrocan, který se stará o pěstební prostory, ve kterých tato holandská firma pěstuje konopí pro tisíce pacientů (Bedrocan produkuje léčebné konopí už od roku 2003, a to s povolením nizozemského ministerstva zdravotnictví).

Programy jako PFC jsou potřeba k tomu, aby výrobci mohli naplnit očekávání pacientů, kteří chtějí kvalitu a předvídatelné účinky.

Vysoce kvalitní a standardizované konopí bez škodlivých reziduí má v Evropě obrovský potenciál. Na léčebné konopí (farmaceutické kvality a pěstované pod umělým osvětlením) má momentálně firma Bedrocan v Evropě prakticky monopol, i když Německo nyní nakupuje i od kanadských firem Tweed a Peace Naturals.

Dá tedy rozum, že evropské společnosti se tohoto stavu snaží využít a získat licence potřebné k tomu, aby mohly vyrábět produkty pro domácí trh. Jednou z těchto společností je Sens Med Distribution, která byla na semináři také zastoupena a která nedávno začala financovat pěstování, zpracovávání a distribuci konopí v Německu.

Získat k tomu potřebnou licenci ovšem na německém trhu není žádná procházka růžovou zahradou. Výrobci musí dokonale splňovat přesně stanovené podmínky. Počáteční investice se pak pohybuje v řádech milionů. Jakmile však firma licenci dostane, může očekávat obrovské zisky.

Německo je nejlidnatější zemí Evropy a jejich nově zavedený program léčby konopím je nesmírně vytížený. Odtud pak pramení potřeba dovozu produktů z Kanady. Semena konopí jsou přitom v Německu považována za nelegální zboží a pěstování je až na pár výjimek zakázáno.

Seberegulace
Program PFC je vlastně pokusem konopného průmyslu regulovat sám sebe. Standardy programu se v USA vyvíjely po celou dobu, co je tam konopí (pro lékařské a teď už někde i rekreační účely) legální – tedy například v Kalifornii již dvacet let. Jelikož program stojí na dodržování specifických pravidel stanovených předními světovými vědci, lékaři a dalšími odborníky na konopí, překonává svou propracovaností zákony, které jinak fungování konopného průmyslu upravují.

Certifikace je rozdělena do čtyř kategorií – pěstování, výroba, laboratorní práce a distribuce. Pokrývá tak všechny obecně uznávané zásady, mezi nimi například zásady SZP (správné zemědělské praxe), SVP (správné výrobní praxe) nebo SLP (správné laboratorní praxe).

Seminář byl určen k tomu, aby účastníkům poskytl znalosti, díky kterým budou schopni zajistit výrobu konopí a konopných produktů v té nejvyšší jakosti. Přednášející pak nemohli být vybráni lépe.

Legislativa upravující užívání konopí pro léčebné účely je dnes již v mnoha evropských státech realitou a k jejímu dalšímu rozšíření dojde rychleji, než si mnozí myslí.

Kristin Nevedalová má s pěstováním konopí již dvacetiletou zkušenost, kterou získala na své farmě v okrsku Humboldt na severu Kalifornie, a navíc je spoluzakladatelkou Emerald Growers Association. Jedná se o organizaci propagující léčebné, environmentální a ekonomické výhody konopí, které se legálně produkuje pod širým nebem v proslulé pěstitelské oblasti Emerald Triangle. Nevedalová také vyučuje na konopné Oaksterdamské univerzitě v Oaklandu v Kalifornii.

Jahan Marcu, Ph.D., je členem správní rady Mezinárodní asociace pro léčebné využití kanabinoidů IACM (International Association for Cannabinoids as Medicine) a jedním z autorů monografického pojednání o konopí, které vyšlo v Americkém lékařském herbáři (American Herbal Pharmacopoeia).

Přestože je Marcu jednou z největších kapacit v oboru, vysvětluje vše způsobem, který pochopí i lidé s omezenými vědeckými znalostmi, za což jsem mu byl patřičně vděčný.

Celý seminář byl fascinující a skutečně mi pomohl pochopit, co musí člověk udělat, chce-li v konopném průmyslu úspěšně podnikat. Přestože se jedná o konopí, musíte o svém podniku uvažovat stejně jako jakýkoli jiný byznysmen. To, že vyrábíte pamlsky právě z téhle bylinky, rozhodně neznamená, že nemusíte dodržovat stejná pravidla jako ostatní výrobci cukrovinek. O všem je třeba vést si záznamy, zaměstnancům je třeba zajišťovat školení a taky si musíte pravidelně mýt ruce.

Legalizace v Evropě
Legislativa upravující užívání konopí pro léčebné účely je dnes již v mnoha evropských státech realitou a k jejímu dalšímu rozšíření dojde rychleji, než si mnozí myslí. Organizace jako ICCI, ASA a jejich kolegové na univerzitách i lékařských klinikách po celé Evropě se pak postarají o to, že budou konopná léčiva pro pacienty bezpečná. Vyškolí totiž podnikatele v konopném průmyslu tak, aby své produkty vyráběli co nejprofesionálněji.

Program překonává svou propracovaností zákony, které by měly fungování konopného průmyslu regulovat.

Pokud v konopném průmyslu sami podnikáte a nemáte jasno v zásadách správné zemědělské a výrobní praxe, standardních operačních postupech, různých odchylkách, zásadách správného školení zaměstnanců, hygienických pravidlech či v tom, jak vést správně podnikovou dokumentaci, měli byste si zjistit, kdy se bude konat další seminář o PFC, na který se budete moci dostavit.

S programem PFC není konopný průmysl odkázán na rozhodování úředníků, kteří jsou tváří v tvář rostoucímu povědomí o výhodách léčebného konopí často bezradní a nedovedou přijít s rozumnou regulací, která by tuto oblast řádně upravovala. Díky PFC může konopný průmysl existovat za jasně stanovených podmínek. Nejde přitom o žádné ovládnutí tohoto odvětví korporacemi. PFC totiž stojí na opensourceových základech – každý má právo přidat se a sdílet vlastní nápady o tom, jak by měl program fungovat.

 

Zdroj: https://www.marijuanatimes.org/patient-focused-certification-attracts-europes-top-cannabis-companies/