Přestože Izrael zaujímá jednu z předních pozic ve výzkumu léčebného konopí, zaostává za ostatními státy ve vytváření právního rámce pro jeho lékařské i rekreační užívání. Izraelští zemědělci, kteří se chtějí stát legálními pěstiteli konopí, podali proto v polovině června petici k jeruzalémskému okresnímu soudu. Jejím cílem je přimět zákonodárce, aby dospěli k rozhodnutí ohledně požadavků na udělování pěstitelských licence.

Txt. Michella Malka Grossman

Překlad: Lukáš Hurt

 

V současné době existuje v Izraeli osm firem, které mají oficiální povolení na pěstování konopí. Navrhovatelé petice zastupovaní Hagitem Weinstockem si stěžují na výběr těchto firem, jenž proběhl před několika lety bez řádného výběrového řízení, a také na to, že zemědělci, kteří chtějí vstoupit na trh s konopím, narážejí na nepřekonatelné překážky. Na předchozím soudním přelíčení nařídil soud ministerské komisi pro legislativu, aby vydala směrnici stanovující postup, kterým lze žádat o pěstitelskou licenci nejpozději do 22. května. Časová lhůta již vypršela, a přesto je stále ticho po pěšině.

 

marijuana_alexander_repetski
Fotografie: Alexander Lepetski

Zbytečné průtahy
Oren Lebovič, předseda politické strany Ale Jarok („Zelený list“) a hlavní editor časopisu Israeli Cannabis Magazine, uvedl v neděli pro deník Jerusalem Post, že zpoždění zákonodárců je z velké části způsobeno dohady o několika odstavcích týkajících se exportu konopí. „Hodnota vývozu konopí se bude pohybovat v řádech stovek milionů šekelů, ale ministr zdravotnictví bude bránit exportu až do chvíle, kdy vejdou v platnost domácí reformy,“ řekl Lebovič. Prohlásil také, že dalším důvodem zpoždění je „zpátečnický“ přístup ministerstva zdravotnictví, podle něhož se počet udělených pěstitelských povolení neodvíjí od poptávky, ale od počtu pacientů, kteří léčebné konopí již nyní užívají.

Zemědělci, kteří chtějí vstoupit na trh s konopím, narážejí na nepřekonatelné překážky.

Podle Leboviče odhaduje vláda na základě současného počtu pacientů poptávku za nedostatečnou. „Místo toho, aby nejprve odhadli poptávku a potom vytvořili produkt, bere ministerstvo v potaz jen počty nemocných,“ dodal.
Přestože Izrael patří ke státům s nejpokročilejším výzkumem léčebného konopí, Lebovič si stěžuje na zdlouhavost legislativního procesu v souvislosti s legalizací užívání rostliny pro léčbu i rekreaci. „Izraelská vláda bohužel nevidí finanční potenciál celého tohoto odvětví,“ posteskl si Lebovič a dodal, že by to zemi mohlo přinést odhadem až 1,6 miliardy dolarů a zároveň pomoci mnoha lidem, mladým i starým, kteří trpí různými chorobami, jež lze léčit pomocí konopí. „Každé malé zpoždění je kritické,“ tvrdí, a proto apeluje na vládu, aby dodržela lhůty stanovené soudním nařízením a zahájila na toto téma společnou debatu s Ministerstvem zdravotnictví, firmami s pěstitelskými licencemi, novými žadateli i veřejností.

 

Zdroj: Jerusalem Post