Víte, že 92 procent seniorů trpí minimálně jedním chronickým onemocněním a 77 procent pak nejméně dvěma? Nebo že jednoho ze čtyř seniorů trápí některá duševní porucha, a to včetně depresí, úzkostí a demence? Miliony lidí po celém světě trpí zdravotními obtížemi spojenými se stárnutím, je jim však odepírán přístup k přírodnímu léčivu, které by jim mohlo pomoci.

text: Rachel Garlandová

Překlad: Lukáš Hurt

 

A kdo nejvíce trpí? Senioři v domech s pečovatelskou službou. Klienti těchto zařízení jsou v naprosté většině případů lidé, kteří trpí degenerativními a život ohrožujícími zdravotními problémy a zároveň často nemohou o vlastní léčbě příliš rozhodovat.

Nepřehlížejme seniory

Tito lidé jsou v diskuzi o legalizaci konopí často přehlíženi a je smutnou ironií, že právě jim může léčba konopím velmi výrazně pomoci. Na následujících řádcích představujeme pět základních důvodů, proč by konopí mohlo zásadně změnit a zlepšit péči o seniory (nejen) v domech s pečovatelskou službou.

 

1 – Konopí zlepšuje kvalitu života

seniors_content-1_600x400-web

Jak v žertu říkala moje babička, zlatá léta nejsou vždy zlatá. Během procesu stárnutí dochází v těle k výrazným změnám. Snižuje se funkčnost buněk, řídnou kosti, svalová tkáň slábne.

Staří lidé často marně touží po pocitu sounáležitosti a novém smyslu života v pokročilém věku.

Podle sestry Heather Manusové, která se oficiálně specializuje na veškeré aspekty léčby konopím, souvisí řada těchto změn s endokanabinoidním systémem, jenž reguluje metabolické procesy v těle a udržuje vše v rovnováze. Od zánětů přes duševní zdraví, zdraví kostí až po optimální krevní tlak.

„Zjišťujeme, že jak lidé stárnou, dochází v jejich organismu k útlumu činnosti kanabinoidních receptorů,“ tvrdí Manusová. „Se stárnutím je spojeno mnoho různých změn, lidské tělo například přestává produkovat endokanabinoidy, které jsou potřebné pro tvorbu a udržování homeostaze ve všech orgánech.“ Kanabinoidy obsažené v konopí přitom dokáží doplňovat funkce endokanabinoidního systému, pokud nepracuje tak, jak by měl.

Léčba založená na konopí se spoléhá na vrozenou schopnost těla uzdravovat sebe samo, kdy rostlinné kanabinoidy vstupují do interakce s kanabinoidními receptory po celém těle. Studie například naznačují, že konopí by mohlo zpomalovat či zastavovat progresi Alzheimerovy choroby a dalších degenerativních onemocnění. Z některých výzkumů se také zdá, že konopí dokáže pomáhat se zhoršující se pamětí – zpomalí stárnutí mozku.

Tím ale prospěšnost této rostliny nekončí – mezi další běžná onemocnění, která často sužují seniory a na něž má konopí prokázané pozitivní účinky, patří mimo jiné nádorová onemocnění, artritida, chronická bolest, glaukom (zelený zákal), poruchy spánku, fibromyalgie, diabetes, osteoporóza anebo kardiovaskulární onemocnění.

„Úkolem nás zdravotních sester je vytvářet prostředí, kde pacienti pociťují zvýšení kvality života – z fyzického, psychologického, sociálního i duchovního hlediska,“ tvrdí sestra Manusová. „Konopí představuje účinný a zároveň šetrný způsob, jak zlepšit kvalitu života starších pacientů.“

 

2 – Konopí je všestranně působícím lékem

Seniors_content_2_600x400-web

Konopí je čistě přírodní prostředek, u kterého nejsou známy žádné případy úmrtí v důsledku předávkování. Zároveň jde snad o jeden z nejvšestrannějších léků na světě, který pomáhá na desítky obtíží.

Místo aby měli senioři možnost se i ve stáří nějak rozvíjet a užívat si života, necháváme je v pečovatelských domech jen čekat na smrt.

Co se týče aplikace, existuje mnoho způsobů, jak konopí užívat k léčbě – od konopných mastí přes tinktury až po poživatiny a inhalaci.

U seniorů se často doporučuje i podávání syrového konopí, jež nemá psychoaktivní účinky: „Například šťáva ze syrové rostliny působí protizánětlivě, neuroprotektivně a antioxidačně, ale bez nežádoucích omamných účinků,“ vysvětluje sestra Heather Manusová.

Podle jejích zkušeností jsou pro starší pacienty obzvláště vhodné tyto produkty: syrová šťáva z konopí, tinktury s menším obsahem psychoaktivního THC a konopné masti (při jejichž použití rovněž nehrozí psychoaktivní účinky). Užívání těchto léčiv vede podle Manusové u řady seniorů k výraznému zlepšení kvality života a zvýšení mobility, a to v řádu týdnů.

 

3 – Konopí je bezpečnější než řada léků na předpis

seniors_content-3_600x400-web

Ve Spojených státech došlo v letech 1999 až 2014 ke čtyřnásobnému zvýšení počtu úmrtí v důsledku předávkování opiáty na předpis (stejně tak se zvýšila i míra předepisování těchto léčiv).

Mnoho lidí se domnívá, že užívání opiátů ohrožuje zejména mladší generace, fakta ovšem hovoří jinak. Jen během minulého roku podle dostupných statistik přes 2,8 milionu seniorů ve Spojených státech zneužívalo léky na předpis. Americký Úřad pro duševní zdraví a zneužívání léčiv (SAMHSA) odhaduje, že jejich počet k roku 2020 přesáhne 4,4 milionu.

Nebezpečí ale nepředstavuje jen zneužívání léků či závislost – i jejich nesprávné užívání může být škodlivé. U mnoha léků se setkáváme s nebezpečnými vedlejšími účinky, které ohrožují zejména právě starší lidi, jak potvrzuje sestra Manusová: „U opiátů jsme si všimli, že v podstatě snižují odolnost pacienta, zvyšují riziko pádu a mohou způsobovat zmatenost.“

U seniorů se často doporučuje i podávání syrového konopí, jež nemá psychoaktivní účinky.

Pády přitom představují jeden z hlavních důvodů, kvůli nimž se senioři dostávají do domů s pečovatelskou službou. Podle údajů nemocnice Cayuga Medical Center čtvrtina seniorů, kteří v důsledku pádu utrpí zlomeninu stehenní kosti, v následujícím roce zemře.

Při správném a informovaném užívání konopí ve vhodné formě a množství se takové riziko výrazně snižuje. Navíc vůbec nehrozí smrtelné předávkování.

 

4 – Konopí pomáhá vzbudit pocit sounáležitosti a najít smysl života

seniors_content-4_600x400-web

Seniory často trápí pocit osamělosti. Přestože jsou v domovech s pečovatelskou službou obklopeni jinými lidmi, čelí i tam sociální izolaci, a to v alarmujících počtech. Osamělost je pro seniory vážný problém – jde mnohdy o předstupeň onemocnění, deprese a nakonec i smrti. Staří lidé zkrátka často marně touží po pocitu sounáležitosti a novém smyslu života i v pokročilém věku.

Co kdybychom jim s tím uměli pomoci? Kdybychom jim mohli dávat jen ty léky, které jejich mysl povzbuzují, místo aby ji utlumovaly. Konopí může seniorům v mnoha směrech zlepšit kognitivní schopnosti, zlepšit představivost, rozvinout empatii a zvýšit kreativitu. Při vhodném dávkování a užívání by tato rostlina mohla skrze stimulaci kognitivních schopností velice efektivně zlepšovat životní pohodu seniorů v domech s pečovatelskou službou.

Konopí také seniory vzájemně sbližuje – mohou si jej například sami společně pěstovat. V domovech pro seniory se často nacházejí společné zahrádky, které rezidenty vedou ke společné činnosti a pomáhají jim zbavovat se pocitu úzkosti. Proč by si tedy nemohli pěstovat i vlastní léčebné konopí?

„Společná zahrádka s konopím by pro naše pacienty byla velkým přínosem,“ myslí si sestra Manusová. „Možnost pěstovat společně léčebné konopí pro sebe i druhé je něco ohromného.“

 

5 – Konopí představuje revoluci ve zdravotnictví

seniors_content-5_600x400-web

Populace seniorů by se podle očekávání měla k roku 2050 jen ve Spojených státech zdvojnásobit. V některých vyspělých zemích by ale mohla být až čtyřnásobně vyšší než v současnosti – a mnoho z těchto lidí skončí v domech s pečovatelskou službou.

Opiáty v podstatě snižují odolnost pacienta, zvyšují riziko pádu a mohou způsobovat zmatenost.

Veřejnost na seniory v těchto institucích často zapomíná. Místo aby měli možnost se i ve stáří nějak rozvíjet a užívat si života, necháváme je jen čekat na smrt. Je pobuřující, že miliony seniorů nemají přístup ke konopí, které by mohlo zlepšit jejich kvalitu života.

„Za negativní pověstí konopí stojí roky stigmatizace a vymývání mozků. A tato stigmatizace brání pacientům dostat se k léčebnému konopí,“ tvrdí Heather Manusová. „Toto stigma upírá lidem možnost udělat něco pro svoje zdraví a hlavně rozhodovat o vlastní léčbě. Jen co se někde zmíníte o léčbě konopím, hned na vás vytahují účinky THC.“

Dodává, že konopí představuje revoluci ve zdravotnictví a zmiňuje důležitost osvěty na všech frontách. „V blízké budoucnosti bude konopí užíváno jako primární způsob léčby, ne až jako poslední možnost. A tak je to správně.“

 

Zdroj: LearnGreenFlower. Všechny fotografie viz LearnGreenFlower.