Čtyři z deseti pacientů, kteří pravidelně užívali benzodiazepiny, s touto konzumací zcela skončilo během cca 6 měsíců od začátku užívání léčebného konopí. Zveřejnila to Aleafia Health Inc. v článku, který je považován za první svého druhu ve vědeckém recenzovaném časopise.

Marijuana News | původně publikováno 25. ledna 2019 na https://420intel.com/articles/2019/01/25/canadian-study-finds-benzodiazepine-use-patients-drops-45-percent-after-medica-0

Observační studie, publikovaná v Cannabis and Cannabinoids Research, zahrnovala kohortu 146 pacientů v léčbě pod vedením lékaře na Canabo Medical Clinic, již vlastní Aleafia, která je federálně licencovaným producentem a dodavatelem konopí a provozuje léčebné kliniky, zařízení pro pěstování konopí a celá oddělení pro výzkum a vývoj.

Průměrný věk pacientů byl 47 let, 61 procent byly ženy, 54 procent udávalo dřívější užívání konopí a všichni byli na kliniku odeslání praktickými lékaři, kteří pracovali mimo klinickou síť. „Na kohortě pacientů, užívajících léčebné konopí, byla provedena retrospektivní analýza. Tato data jsou součástí průběžné databáze, kterou shromažďuje Canabo Medical Clinic o svých pacientech, užívajících léčebné konopí,“ stojí ve studii.

Benzodiazepiny jsou druhem psychoaktivních léků a zahrnují nejběžnější sedativa a protiúzkostné přípravky. Používají se k léčbě úzkostnosti, nespavosti a na problémy s alkoholem, epileptickými záchvaty a křečovými stavy. „Komplikace dlouhodobého užívání zahrnují nedostatek soustředění, závislost, toleranci, předávkování a závislost,“ udává studie.

Závěry studie jsou, že po v průměru dvouměsíčním užívání léčebného konopí na předpis přestalo benzodiazepiny užívat 30,1 procenta, 44,5 % neužívalo benzodiazepiny při kontrole po dvou měsíčních receptech, a 45,2 % při závěrečné kontrole po třech měsících na předepsaném léčebném konopí. To vykazuje „stabilní frekvenci upouštění od užívání během průměrných šesti měsíců,“ píší autoři studie.

Nemoci, které vedly k léčbě konopím

Primární nemoci, na něž bylo indikováno léčebné konopí, byly seskupeny na neurologické (7,5 %), bolest (47,9 %), psychiatrické nemoci (31,9 %), a další (12,7 %). Po třech návštěvách kliniky 45 % pacientů užívajících benzodiazepiny a 30,3 % pacientů, kteří s užíváním přestali, udali, že jejich život ovlivňovala jejich nemoc ‚celou dobu‘,“ píše se ve studii.

„Tato studie nezjistila žádné signifikantní rozdíly v zastoupení CBD a THC v konopí, užívaném pacienty, kteří pokračovali v užívání benzodiazepinů, a těmi, kteří v něm nepokračovali,“ uvádí dále studie.

Mimo snížení užívání benzodiazepinů, „tito pacienti, kteří byli na dávkovacím schématu léčebného konopí, také udávali snížení strádání ze své nemoci,“ poznamenává tisková zpráva společnosti Aleafia.

Aleafia cituje informace z Kanadského centra pro zneužívání drog a závislost, podle kterých 10 procent kanadské populace užívá sedativa na předpis. Tisková zpráva společnost Aleafia poznamenává, že centrum zjistilo, že „benzodiazepiny mohou vést k závažným dlouhodobým komplikacím, včetně závislosti, předávkování a smrti.“

To je konzistentní se zjištěními, publikovanými v posledním The British Medical Journal. Podle studie, která analyzovala data o všech obyvatelích provincie Ontario, kteří od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016 zemřeli kvůli opioidům, užívání benzodiazepinů signifikantně zvýšovalo riziko smrtelného předávkování opioidy.

Rostoucí zájem o konopí

„Výsledky studie jsou povzbuzující, a tato studie přichází v okamžiku rostoucího veřejného zájmu o rychle se vyvíjející kanadský konopný trh,“ upozorňuje Chad Purcell, hlavní autor studie. Chad má BSc. s červeným diplomem z farmakologie, BSc. z farmacie a v roce 2019 ukončí studia medicíny na Dallhousie University.

Dalšími autory studie jsou Andrew Davis, jenž má Ph.D. a M.A v ekonomii z University of Rochester a BSc. z novofoundlandské Memorial University; dr. Nico Moolman, klinický asistent na University of Saskatchewan, specializovaný v chirurgie hlavy a krku; a dr. Mark Taylor, v současnosti profesor a zastupující přednosta Oddělení otorinolaryngologie – chirurgie hlavy a krku na Dallhousie University, který již publikoval na 150 recenzovaných vědeckých článků.

Purcell nicméně zdůrazňuje nutnou opatrnost a upozorňuje, že výsledky studie „neříkají, že by konopí mělo být užíváno jako alternativa ke konvenční léčbě.“

Mezi jiným nebyli pacienti testováni, zda skutečně přestali s užíváním benzodiazepinů, a velikost vzorku a retrospektivní observační metodologie „znemožňují usuzovat na kauzální vztah mezi konopím a trendem v užívání benzodiazepinů,“ upozorňuje studie. „Bez spolehlivých dat o bezpečnosti a bez dalších zjištění z randomizovaných studií této kohorty, konopí nemůže být doporučováno jako alternativa k léčbě benzodiazepiny,“ uvádí studie.

„Našim cílem je inspirovat ostatní k dalšímu pochopení konopí, tak jak sbíráme stále silnější data o účinnosti a o bezpečnosti; to by mělo vést k zodpovědné politice a k doporučením pro užívání,“ zdůrazňuje Purcell.

„Tyto výsledky studie nebudou žádným překvapením pro mnoho pacientů, kteří přešli z předepisovaných analgetik a sedativ na léčebné konopí s pomocí lékaře,“ domnívá se dr. Michael Verbora, hlavní lékař společnosti Aleafia.

Stále je ale nutné překonávat překážky – včetně regulatorních požadavků a stigmatu –, aby byl uspokojen současný nedostatek výzkumu léčebného konopí, poznamenává dr. Verbora. „My v Aleafii bude pracovat na zlepšování našeho intelektuálního vlastnictví a zdokonalování naší databáze, abychom dále pokročili v péči o pacienty pomocí pokročilých léčebných metod a vývojem specializovaných výrobků.“

Studie poznamenává, že pozorování může vyvolat „další výzkum rizik a prospěchu z léčebného užívání konopí a jeho vztahu k užívání benzodiazepinů.“