Pacienti s léčebnou marihuanou mají obecně větší důvěru v konopí než mainstreamový zdravotnický systém – a to pravděpodobně proto, že zjišťují, že rostlina je v porovnání s tradičními farmaky terapeuticky účinnější. Vyplývá to z nedávno zveřejněné studie.

Kyle Jaeger | původně publikováno 10. ledna 2019 na https://www.marijuanamoment.net/most-medical-marijuana-patients-stop-or-reduce-pharmaceutical-use-with-cannabis-survey-finds/

Výzkumníci pacientům na léčebném konopí rozdistribuovali na proreformní události asi 400 dotazníků, v nichž se jich tázali na jejich užívání léků a vztah k systému léčebné péče v USA. Výsledky byly publikovány tento týden ve vědeckém recenzovaném časopise Journal of Psychoactive Drugs.

Participanti užívali marihuanu na rozličné nemoci, včetně chronické bolesti, svalové křeči, úzkostnosti a posttraumatického stresového syndromu. Podle většiny z nich je konopí účinnou a relativně neškodnou alternativou farmaceutických léků, které jsou obvykle na jejich nemoc předepisovány.

Studie zjistila: „Uživatelé léčebného konopí hodnotili lépe konopí oproti farmaceutickým lékům co do účinnosti, vedlejších účinků, bezpečnosti, návykovosti, dostupnosti a co do nákladů. Díky užívání léčebného konopí 42 procent z nich přestalo užívat farmaceutické léky a 38 procent užívalo farmaceutických léků méně.“

Snižování léků – v některých případech až na nulu – se týkalo opioidních analgetik, neopioidních analgetik, benzodiazepinů a antidepresiv.

Samozřejmě: participanti průzkumu se účastnili proreformního aktivistického shromáždění, takže by se dalo argumentovat, že výsledky jsou zkresleny ve prospěch marihuany oproti farmaceutikům.

Ale i tak průzkum odráží trendy, které byly identifikovány v dřívějších studiích: zdá se, že přístup k léčebnému konopí vede část pacientů ke snížení nebo úplnému vynechání předepsané medikace, která má někdy vážné vedlejší účinky.

„Tato studie posouvá dále naše vědomosti v přístupu minimalizace škod a maximalizace prospěchu z léčebného konopí, založeném na důkazech,“ napsali výzkumníci. „Ve světle narůstajícího užívání konopí z léčebných důvodů a navzdory kriminalizaci rozšířeného užívání rekreačního je současný veřejnozdravotní rámec, který se soustřeďuje jen na abstinenci, poněkud obsoletní [zastaralý; pozn. překl.].

„Pracovníci ve veřejném zdravotnictví a v medicíně mají povinnost snižovat škody a maximalizovat užitek pro zdraví jednotlivce a společnosti, a tak je třeba seriózního zvážení a vědeckého výzkumu léčebného konopí,“ uzavírá studie.