Příští rok by mohli voliči z amerického federálního státu Oregon v referendu rozhodnout o legalizaci medicínského využití psilocybinu a o snížení postihů za držení a pěstování houbiček s obsahem této halucinogenní látky ve svém státě. Podle nového průzkumu je těsná většina voličů pro návrh.

Kyle Jaeger | původně publikováno 22. ledna 2019 na https://www.marijuanamoment.net/most-oregon-voters-favor-legalizing-psilocybin-mushrooms-for-medical-use-poll-finds/

Průzkum také ale ukázal, že podpora návrhu významně vzroste, když jsou vysvětleny jeho jednotlivé části, namísto aby voliči znali jen název referenda. To naznačuje, že by dobře financovaná veřejně vzdělávací kampaň ze strany navrhovatelů referenda mohla vést k historické události, kdy by Oregon byl prvním státem USA, který by dovolil zákonné používání drogy ze Seznamu 1 nad rámec marihuany.

Oregonský nejvyšší státní návladní v listopadu 2018 schválil znění referenda pod názvem „Iniciativa za podávání psilocybinu,“ jak jej navrhla Oregonská psilocybinová společnost (OPS). Tato společnost ještě musí nasbírat kolem 140 000 platných podpisů voličů pod petici, aby se referendum v roce 2020 vskutku odehrálo; data z nového průzkumu jí nejspíše pomohou se sháněním financí na podporu návrhu.

Když participantům průzkumu řekli jen název referenda, 47 procent bylo pro návrh a 46 procent proti; sedm procent se nemohlo rozhodnout.

Kdyby se volby odehrávaly dnes, jak byste volili ve zmíněném referendu?

Potom ale tazatelé dali účastníkům průzkumu dvě otázky, které shrnovaly dva hlavní aspekty navrhovaného opatření:

  1. „Podporujete nebo odmítáte vytvoření legální možnosti dostat se v Oregonu k léčebnému využití psilocybinu v licencovaných obchodech a pod dozorem a v péči licencovaných terapeutů?“

Když byla otázka formulována takto, podpora povyskočila na 64 procent.

  1. „Podporujete nebo odmítáte snížené existujících kriminálních sankcí za nezákonnou výrobu, držení a distribuci psilocybinu?“

Tuto část navrhovaného zákona podporuje padesát čtyři procent dotázaných.

„Tato čísla z prvních výzkumů ukazují, že kampaň je skutečně proveditelná a že možnost úspěchu je reálná. Ale máme před sebou spoustu práce,“ řekl spoluzakladatel OPS Tom Eckert serveru Marijuana Moment. „Podpora se podstatně zvyšuje, když lidé vědí, o co v referendu má jít, a to znamená, že vzdělávání široké veřejnosti je kritickou záležitostí.“

Průzkum také obsahoval seznam argumentů ve prospěch navrhované legalizace, a žádal respondenty, aby vybrali tři, jež považují za nejnaléhavější. Nejčastěji byla takto zvolena varianta „psilocybin může léčit úzkostnost a depresi na konci života,“ může nahradit řadu léčení „tvrdě prosazovaných BigPharma,“ a „může pomoci jedincům se závislostmi, například na alkoholu.“

Zajímavé je, že navzdory tomu, jak je psilocybin často vykreslován v populární kultuře, jen šest procent respondentů si myslelo, že argument, že psilocybin může „nabídnout zkušenost mystického typu, která často vede k trvalé změně“ je nějak zvlášť působivý. Podobně na nějak podstatnou část voličů nezapůsobily ani argumenty, že služby s využitím psilocybinu „mohou napravit náš poničený vztah s přírodou“ nebo „mohou pomoci podpořit osobnostní růst.“

Přestože takové využití potvrdilo několik studií, jen sedm procent účastníků průzkumu se vyslovilo, že psilocybin může pomoci odnaučit se kouřit.

Níže je seznam důvodů, které někteří lidé uvádějí na podporu opatření, o němž jste četli. Prosím, zvolte tři, jež považujete za nejnaléhavější.

OPS najala k provedení online průzkumu na 618 registrovaných voličích společnost DHM Research. Přesnost průzkumu je +/- 4,9 %.

Mezi zastánci reformy protidrogových zákonů se stále častěji ozývá, že by psychedelika z houbiček mohla následovat marihuanu po podobné cestě, jakou si prošla ona. Obě drogy mají výzkumem podložené léčebné účinky a představují relativně nízké zdravotní riziko.

Nezávisle na snahách v Oregonu pracuje na reformě stran psilocybinu také skupina v Denveru; ta v pondělí 21. ledna 2019 odevzdala dostatek podpisů pro iniciativu za dekriminalizaci psilocybinu v Coloradu.