CBD je první zevní látkou, která umí regulovat Id-1 v lidských buňkách rakoviny prsu; zablokování této funkce může zabránit metastázám.

Matt Weeks | původně publikováno 13. srpna 2018 na https://www.rxleaf.com/cbd-stops-breast-cancer-back-from-achieving-metastasis-in-recent-study/

Nejhorší stádium rakoviny prsu je to poslední.

Jakmile rakoviny metastázovala a rozšířila se po těle, konec je blízko – a je velmi, velmi bolestivý. Nicméně nová terapie s využitím kanabidiolu (CBD) prokázala slibné výsledky co do zvrácení šíření rakoviny prsu v pozdním stádiu.

Ve studii, kterou částečně financovaly Národní ústavy zdraví USA, molekulární biologové z California Pacific Medical Centre prováděli testy na buňkách lidské rakoviny prsu. Testy prokázaly, že CBD může zpomalovat a dokonce zastavit postup nemoci, a to i v jejích virulentnějších pozdních stádiích.

Pro nemocné rakovinou prsu je to velká zpráva. Navzdory široké podpoře pacientek s rakovinou prsu a vysokým darům speciálně zaměřeným nadacím, jako je Nadace Susan G. Komen, rakovina prsu zůstává zákeřným zabijákem. Podle Společnosti USA pro (otázky) rakoviny prsu má průměrná Američanka dvanáctiprocentní šanci, že se u ní někdy během jejího života rakovina prsu vyvine, a to je vyšší pravděpodobnost než u jakékoliv jiné rakoviny kromě nádorů kůže.

Podle serveru BreastCancer.org bude jen letos ve Spojených státech amerických diagnostikováno kolem 266 000 nových případů u žen a 2 500 případů u mužů. Ve stejném roce nemoc zabije přibližně 41 tisíc amerických žen.

Jedním z důvodů, proč je rakovina prsu tak smrtelná, je její častá nevyléčitelnost poté, co metastazuje a šíří se do dalších částí těla. To proto, že poslední stadium rakovinu prsu není dosud plně pochopeno, a tedy je téměř neléčitelné. Nové objevy o CBD nicméně dávají vědcům nově směry k bádání.

Před mnoha lety lékařští výzkumníci objevili specifickou bílkovinou, zvanou Id-1, která je zodpovědná za progresivní a invazivní chování rakoviny prsu v pozdějších stádiích. V experimentech na myších výzkumníci zjistili, že potlačení aktivity bílkoviny má za následek snížení agresivity rakoviny. Jinými slovy: zablokování funkce Id-1 zabránilo rakovině prsu metastázovat.

Ale byl tu problém – a veliký. Ve studii na myších použili vědci k deaktivaci bílkoviny Id-1 speciální druh genové terapie, zvané antisense; tatáž genová terapie se ale nedá použít u lidí. Výzkumníci tudíž potřebovali jinou látku, která by měla tytéž účinky, ale dala by se použít na lidech.

Aby to nebylo tak jednoduché, jakákoliv nová látka by nejen musela inhibovat bílkovinu Id-1, také by nesměla být toxická a mohla by mít jen nepatrné vedlejší účinky, aby se dala používat u pacientů s rakovinou, kteří mají již tak oslabený imunitní systém.

Naštěstí tu máme konopí.

CBD, jedna z aktivních látek v konopí, má nízkou toxicitu, není psychotropní a ovlivňuje lidský endokanabinoidní systém. Nepřivádí pacienta do stavu omámení. Místo toho interaguje s endokanabinoidním systémem mnoha způsoby, z nichž řada teprve musí být objevena.

Kalifornští vědci z předchozích studií věděli, že CBD brání metastázování rakoviny prsu u myší, ale proč se tak děje, se z větší části neví. Vědci se domnívali, že CBD by mohl fungovat jako antisensní léčba a účinkovat změnou exprese bílkovin Id-1 v rakovinných buňkách – a měli pravdu!

V přelomových výsledcích výzkumníci ukázali, že CBD je první zevní látkou, která umí regulovat ID-1 v lidských buňkách rakoviny prsu. To otevírá cestu pro nové a vzrušující způsoby léčby pro dokonce i ty nejvíce nemocné z pacientů.

Pokud by rakovina prsu nemohla metastázovat nebo mohla být zastavena na začátku svého vývoje, zachránilo by to nespočet životů. To není dobrá zpráva jen pro ženy s rodinnou anamnézu rakoviny prsu – je to dobrá zpráva pro všechny.

Kolem 85 procent všech rakovin prsu se objeví u žen, u nichž ji nikdo v příbuzenstvu neměl. A i když mají americké ženy šanci 1:8, že se u nich rakovina prsu objeví, ani muži nejsou bez rizika. Data ukazují že rakovina prsu se vyvine asi u jednoho z tisícovky mužů, žijících v USA.

A příznivé účinky CBD se s největší pravděpodobností neomezují jen na rakovinu prsu. Vědci, kteří objevili účinky CBD na Id-1, jsou optimističtí co do vývoje nových a lepších léků na všechny typy rakoviny, které jejich objev zakládá.

Jen si to představte: pokud by moderní medicína dokázala zabránit rakovině přejít do finálního a nejsmrtelnějšího stádia, darovaly bychom mnoho let života milionům lidí po celém světě. A to vše jen díky jedné malé rostlině.