Podvržený dopis...

KOPAC se oficiálně distancuje od podobných nekalých praktik. Spolek nezasílá dopisy s dárky, ani nevyžaduje zasílání citlivých údajů a lékařských zpráv. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká úhradou členského příspěvku na základě registrace na webových stránkách.

Někdo zneužil naše tiskoviny a zřejmě se snaží poškodit naše jméno.

KOPAC s tím nemá nic společného. Děkujeme za pochopení.