Počet českých konopných pacientů se za posledních 6 měsíců více než zdvojnásobil, přičemž od zavedení nového systému úhrady se prodej léčebného konopí ztrojnásobil.

Zdroj: https://prohibitionpartners.com/2020/07/16/medical-cannabis-prescriptions-grow-400-in-czech-rebublic/

V první polovině roku 2020 bylo českým pacientům vydáno celkem 26,8 kg květu konopí, přičemž ve stejnou dobu v roce 2019 to bylo 6,4 kg. I když není známo, kolik českých pacientů je v roce 2020 celkem, červen byl v záznamu prvním měsícem, kdy bylo léčebné konopí předepsáno více než 1 000 individuálních pacientů.

Přestože je Česká republika jednou z prvních evropských zemí, která legalizovala léčebné užívání konopí v roce 2013, první roky programu byly komplikovány nedostatky kvůli zrušení prvního tendru na domácího dodavatele, jakož i kvůli nedostatku registrovaných předepisujících lékařů.

Léčebné konopí je v České republice povoleno k léčbě širokého spektra stavů včetně chronické bolesti, bolesti zad, neurologických poruch jako je roztroušená skleróza, kachexie, Tourettova syndromu a psoriázy. Avšak podle 82% celkového prodeje podle hmotnosti byla v roce 2020 většina konopných květů vydána na léčbu bolesti. Na jiných trzích, jako je Německo nebo Austrálie, se na bolestivé stavy vydává asi 70% lékařských předpisů na konopí. V roce 2020 spotřebovali 13% konopí pacienti se spasticitou nebo roztroušenou sklerózou, zatímco zbytek byl rozdělen na více než 90 stavů, včetně neurodegenerativních stavů, rakoviny, epilepsie, bolestí hlavy a řady dalších.

Ačkoli nejnovější čísla ukazují v zemi silný růst, celková penetrace produktu je v zemi stále velmi omezená. Stručně řečeno, stát Michigan má podobnou populaci jako Česká republika a do jeho systému léčebného konopní je zařazeno 250 000 pacientů. Německo, země s osmkrát větší populací, spotřebovalo v roce 2019 oproti 17 kg v České republice více než 300krát vyšší množství konopí.

Klíčem k nedávnému vývoji českého konopného léčebného programu jsou opatření přijatá vládou ke zlepšení dostupnosti léčby konopím. Ta zahrnují úhradu 90% nákladů na produkt z veřejného zdravotního pojištění až do výše 30 gramů za měsíc, jakož i cenový strop stanovený na 6,41 EUR za gram.

Cenová dostupnost se nezdá být překážkou v přístupu vyššímu počtu pacientů. Ve skutečnosti je Česká republika v současné době jednou z nejlevnějších zemí pro nákup léčebného konopí v Evropě. Místo toho český model bojuje s nedostatkem předepisujících lékařů, protože vzhledem k zdlouhavému a namáhavému registračnímu postupu jsou způsobilí pouze lékaři některých specializací. V současné době je v zemi registrováno pouze 162 předepisujících lékařů, zatímco v jiných jurisdikcích, jako je Německo nebo Polsko, je schopna psát předpisy podle svého uvážení většina lékařů.

Česká republika má malou místní produkci, kterou zadává Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL) společnosti Elkoplast, zabývající se likvidací odpadu. Její monopol na české pěstování konopí však nepotrvá dlouho, protože vláda oznámila plány povolit vícenásobné licence pro domácí pěstování a vývoz konopí od roku 2021.