I když má marihuana příznivé účinky na mnoho nemocí, pacienti s vysokým krevním tlakem nebo s jinou srdeční chorobou by se před započetím léčby konopím měli poradit s lékařem.

The Fresh Toast | původně publikováno 27. srpna 2019 na https://420intel.com/articles/2019/08/27/does-marijuana-have-any-health-risks-patients-cardiovascular-problems

Kardiovaskulární nemoci jsou v USA příčinou úmrtí číslo jedna – častější než dopravní nehody, rakovina nebo násilná úmrtí. Podle Americké kardiovaskulární asociace způsobilo srdeční onemocnění například v Massachusetts v roce 2010 téměř čtvrtinu všech úmrtí – pětkrát více než mrtvice, asi osmkrát více než Alzheimerova nemoc, a přibližně dvanáctkrát více než cukrovka.

Není pochyb o tom, že kardiovaskulární onemocnění jsou v Massachusetts závažným a rozšířeným onemocněním – otázkou je, zda je marihuana pro lid s touto diagnózou bezpečná. I když má marihuana příznivé účinky na mnoho nemocí, pacienti s vysokým krevním tlakem nebo s jinou srdeční chorobou by se před započetím léčby konopím měli poradit s lékařem.

Je pravda, že vám kouření marihuany může způsobit srdeční záchvat?

Možná už jste slyšeli zaujatá tvrzení, že „kouření marihuany může způsobovat srdeční záchvat.“ Dobře si zapamatujte skutečnost: i když má konopí sedativní a relaxující účinky, zvyšuje váš srdeční tep. To zvyšuje spotřebu kyslíku vaším srdcem, a to může – pokud jsou vaše srdeční tepny zúženy nebo blokovány – zapříčinit srdeční záchvat.

Toto riziko je nicméně relativně nízké, a postihuje především lidi, kteří už o své srdeční chorobě vědí.

Studie, publikovaná v roce 2001 ve vědeckém recenzovaném časopise Circulation, zjistila, že marihuana zvyšuje risk srdečního záchvatu (infarktu myokardu) – ale jen u těch, kteří již mají predispozice ke kardiovaskulárním problémům, jako například chorobu koronárních artérií. I v takovém případě je marihuana ve studii označena za „vzácný spouštěč“ infarktu myokardu. Realisticky vzato, větší riziko srdečního záchvatu plyne z namáhavých fyzických aktivit, jako je sex nebo intenzivní běh.

A je třeba zopakovat: negativní účinky marihuany na kardiovaskulární systém se týkají především lidí s nemocí srdce. Studie z roku 2002, publikovaná ve vědeckém recenzovaném časopise Journal of Clinical Pharmacology, správně zdůrazňuje: „Kardiovaskulární účinky marihuany nejsou spojeny se závažnými zdravotními problémy pro většinu mladých, zdravých uživatelů, i když existují občasné zprávy o infarktu myokardu, mrtvici a dalších negativních účincích na kardiovaskulární systém.“

Otázkou pak je, co přesně znamená „občasné“?

Jaká je pravděpodobnost, že z užívání konopí utrpíte srdeční záchvat?

Podle studie, zveřejněné v časopise Circulation, v níž byla prováděna interview s 3882 pacienty (68 % muži, 32 % ženy) v průměru čtyři dny poté, co utrpěli srdeční záchvat, jich jen 124 – méně než 4 % – v posledním roce užilo nebo užívalo marihuanu. Z tohoto již zúženého vzorku, jen devět lidí – méně než 8 % z marihuanové skupiny a jen 0,2 % z celého vzorku téměř čtyř tisíc lidí – užívalo marihuanu během hodiny předtím, než se objevily první příznaky srdečního záchvatu. Studie došla k závěru, že riziko infarktu myokardu během hodiny po vykouření marihuany je 4,8krát vyšší než bez marihuany, ale že „se poté zvýšené riziko rychle snižuje.“

Ale jak je tomu u lidí, kteří ještě kardiovaskulární onemocnění nemají? Jak zmiňuje studie, zveřejněná v Clinical Pharmacology, takové případy jsou vzácné. Studie z časopisu Circulation našla jen tři případy, ke kterým došlo u jinak bezrizikových jedinců těsně po užití marihuany.“

První případ, zveřejněný v roce 1979 ve vědeckém recenzovaném časopise Clinical Toxicology, popisuje pětadvacetiletého muže, který „utrpěl srdeční záchvat po vykouření cigarety s konopím a neměl téměř žádné rizikové faktory…“ Studie nicméně nic neříká o tom, zda cigarety obsahovaly jiné látky, jako například feyncyklidin (PCP), populární na konci sedmdesátých let, kdy byla studie publikována.

Druhý případ, zveřejněný v roce 1985 ve vědeckém recenzovaném časopise European Health Journal, popisuje „dosud zdravého třiatřicetiletého,“ jehož příznaky začaly o hodinu dříve, „když kouřil na večírku marihuanu.“ Znovu tu existuje možnost, že kromě marihuany byly v jointech i jiné látky, nebo že tento jedinec úmyslně konzumoval jiné drogy (např. alkohol, rekreační drogy), zejména vzhledem k tomu, že k užití došlo na večírku, a protože „tentýž jedinec užil v předchozích třech letech marihuanu třikrát a nezaznamenal žádné negativní účinky.“

Třetí případ, který na počátku devadesátých let minulého století zveřejnil vědecký recenzovaný časopis International Journal of Cardiology, popisuje sedmnáctiletého muže, který je označen za „každodenního uživatele.“ Studie tvrdí, že „užívání marihuany může být mnohem častější příčinou akutního infarktu myokardu, než se obvykle má za to,“ neuvádí ale další data, která by tuto domněnku potvrdila.

Co z toho vyplývá? Marihuana může dočasně z výšit riziko srdečního záchvatu, zejména jste-li starší nebo vám už bylo diagnostikováno onemocnění srdce. I když je toto riziko krátkodobé a statisticky málo významné, je velmi důležité, abyste s marihuanou neexperimentovali sami, ale poradili se se svým lékařem.

Konopí a nepravidelný srdeční tep (kardiální dysrytmie)

Studie, publikovaná v roce 2012 ve vědeckém recenzovaném časopise Harm Reduction Journal  odhalila, že „kardiální arytmie (tj. nepravidelný srdeční tep) byla asociována s užíváním konopí. Výskyt arytmií, jako je fibrilace srdečních síní, je podle všeho asociována s účinky, způsobenými parasympatetickou stimulací, způsobenou konopím a pozorovanou po užití vyšších dávek.“ Jiná studie, publikovaná loni ve vědeckém recenzovaném časopise Substance Abuse uvádí, že „Bylo prokázáno, že kouření marihuany má negativní efekt na kardiovaskulární systém a často způsobuje… tachykardii (tj. zrychlený srdeční tep) a hypotenzi (tj, snížení krevní tlak). Uvádí se také, že může být příčinou paroxysmální fibrilace síní.“

Tachykardie i hypotenze, pozorované ve studii, byly popsány jako „dobře tolerované.,“ Přesto mohou představovat jisté zdravotní riziko u pacientů s narušeným kardiovaskulárním systémem, zejména u pacientů s předchozí fibrilací síní.

Poraďte se s lékařem, zaměřeným na léčbu konopím

I když marihuana přestavuje pro kardiovaskulární pacienty jisté riziko, jiní mohou mít užitek z pečlivě monitorovaného užívání pod vedením kvalifikovaného lékaře, zabývajícího se léčbou konopím. Pokud je kvalita vašeho života negativně ovlivněna vážnou nemocí, spojenou s vysokým srdečním tlakem, i tak můžete být dobrým kandidátem pro léčbu konopím. Tak například může konopí pomoci kontrolovat glukózu a nižší inzulinovou rezistenci u pacientů s cukrovkou.