Léčebné konopí je oblastí, v níž pro některé vyvstává spousta otazníků a pro jiné se stala základní složkou léčby. Sedl jsem si se Steph Sherer, spoluzakladatelkou a prezidentkou Mezinárodního ústavu pro konopí a kanabinoidy (International Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI)), abychom spolu demystifikovali léčebné konopí a pobavili se o některých obecně oblíbených omylech. ICCI sídlí v Praze a je mezinárodním výzkumným a vzdělávacím střediskem pro pokroky v oblasti konopí a léčby s jeho pomocí. Paní Shererová také založila pacientskou organizaci Američané za bezpečný přístup (Americans for Safe Access (ASA)), která bojuje za právo pacientů v USA mít bezpečný a legální přístup k léčebnému konopí.

Benjamin Lion Setiawan | původně publikováno 30. dubna 2019 na https://www.forbes.com/sites/benjaminsetiawan/2019/04/30/steph-sherer-president-of-icci-makes-the-case-for-medical-cannabis-part-1

Steph Sherer CREDIT: COURTESY OF STEPH SHERER

Následující interview bylo editováno a zkráceno v zájmu srozumitelnosti.

Benjamin Liong Setiawan: Jak odpovídáte lidem, kteří si myslí, že léčebné konopí je jen způsob, jak se omámit?

Steph Sherer: Lidé, kteří považují léčebné konopí za omluvu pacientů, proč se „zkouřit,“ nepoužili správně standardizovaný přípravek z konopí, nebo se jim účinek těchto přípravků nelíbil.

Dnes většina lidí v USA zná někoho, komu konopí pomohlo nebo by mohlo pomoci. Stigma kolem léčebného konopí je globální a všudypřítomné, je ale založeno na skutečnostech, které neobstojí ve světle řádného výzkumu. Všude po světě vyučují zastánci pacientů o mylných názorech na přípravky z léčebného konopí a o prospěchu, který z něj lze mít.

Setiawan: Co vás dovedlo k hnutí pacientů za užívání konopí jako léku?

Sherer: V roce 2000 jsem byla napadena během demonstrace a utrpěla jsem vážné poranění krku. Neuzdravovala jsem se ani po celých měsících léčby. Hlavu jsem měla nakřivo na levém rameni a nemohla jsem se hýbat. Měla jsem neurologické křeče a trpěla jsem chronickou bolestí. Nakonec mi diagnostikovali multifokální dystonii a tortikolis [patologický sklon hlavy kvůli chronické svalové křeči; pozn. překl.]. Můj život se navždy změnil. Lékařské týmy mi předepisovaly analgetika a přípravky k uvolnění svalů, a vysoké dávky ibuprofenu. Bylo mi zle – jednak z nemoci samotné, jednak z léků, které mi poškozovaly trávicí trakt a ledviny. Po dvou letech mne můj lékař vzal stranou a abych se vyhnula dialýze v tak mladém věku, doporučil mi, abych vyzkoušela léčebné konopí. Já si do té doby naivně myslela, že léčebné konopí berou jen lidé s AIDS nebo s rakovinou. Tehdy jsem o konopí jako o léku uvažovala poprvé. Moje osobní zkušenost mě nakonec dovedla až tam, kde jsem dnes.

Vždycky jsem studovala společenské změny a budu je studovat i nadále. Mé cesty se zkřížily s budoucí generací občanských aktivistů, vedených pacienty. Ti aktivisti chtěli denně páchat akty federální občanské neposlušnosti, aby poskytli bezpečný přístup ke konopí lidem, jako jsem byla já, lidem, kteří byli ochotni předstoupit před soud s jeho nespravedlivými zákony, a lidem, kteří chtěli bojovat za prospěch ostatních.

Steph Sherer CREDIT: COURTESY OF STEPH SHERER

Setiawan: Založila jste Americans for Safe Access (ASA). Řekněte mi o tom více.

Sherer: Americans for Safe Access se zrodili v roce 2002 z myšlenky, že musím spolupracovat s klíčovými hráči v oblasti léčebného konopí a vytvořit organizaci, která se bude zastávat práv lidí, jako jsem já, těch, co hledají bezpečný přístup k léčebnému konopí, a těch, co jej chtějí poskytnout. Jako pacientka na léčebném konopí jsem cítila, že jsem na tahu, že je to má zodpovědnost a má čest. Začala jsem tím, co jsem znala: organizováním od základů.

V roce, kdy jsem založila ASA, bylo v celých USA jen 11 dispenzářů (rozděloven konopí za úplatu), všechny byly v Kalifornii a většinou v Bay Area kolem San Franciska. Tato centra odporovala federálnímu právu, stejně jako státnímu kalifornskému právu a místním vyhláškám o přístupu k léčebnému konopí. Úspěch konopné léčby do mého života vešel díky pracovníku Kalifornské university v Berkeley. Krátce poté jsem se přemístila do Bay Area, abych měla k léčebnému konopí bezpečný přístup.

V té době jsem si myslela, že uskutečnit naše cíle bude trvat jen několik let. A tady jsme, o sedmnáct let později. I když došlo k velkému pokroku, v USA je ještě tolik lidí, kteří se snaží o bezpečný přístup k léčebnému konopí a nedaří se jim to.

Setiawan: Jak se vaše role v ASA mění?

Sherer: Jak se ASA stává institucí a pilířem globálního hnutí za léčebné konopí, připravujeme se – jako každá jiná organizace – jak nejlépe umíme, abychom dospěli k cíli bezpečné dostupnosti léčebného konopí pro všechny indikované pacienty. Proto jsem se rozhodla odstoupit z pozice výkonné ředitelky a uvést nového leadera, který se může zasvětit příští fázi aktivistické činnosti ASA.

Ve své nové pozici zůstanu prezidentkou ASA, budu se usilovně věnovat shánění financí, a budu se snažit přispívat k našemu strategickému myšlení a plánování. S tímhle novým posunem v mé roli budu mít příležitost jednat s lidmi jinak, z jiné pozice.

ASA bude navždy základem mé práce. Dovedla mne k pochopení, jak zásadní je pro firmy přemýšlet o potřebách pacientů netradičně.

Daný posun mi umožní lépe zavádět tuto práci do praxe – pracuji v International Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI) a v Discorderies Global Holdings (DGH), investiční firmě, jíž jsem založila se svým přítelem a členem správní rady ASA Benem Bronfmanem. Snažím se firmám a projektům, které to myslí vážně s vytvořením léků pro pacienty, sladit inovace s investicemi.

Snažíme se zajistit, aby se v oboru chovali všichni eticky a podle správných informací, a na první místo dávali pacienta. Teď je čas změn. Udělali jsme s DGH fenomenální pokrok, vybudovali výhradně medicínské portfolio a v jeho rámci ICCI. Když jsem začala s aktivismem, nikdy jsem neměla přístup k velkým sumám peněz. V našich současných investicích jsem extrémně opatrná; jsme ale na cestě k vybudování společnosti, která brzy bude pilířem konopného průmyslu.

Setiawan: Existují v současném záběru výzkumu léčebného konopí nějaké výzvy?

Sherer: Konopí se liší tím, že v rostlině jsou stovky chemických látek. Proto je pro nás tak důležité začít rozumět tomu, jak tyto látky fungují společně, a jak mezi sebou interagují uvnitř našich těl. Lepší porozumění těmto kombinacím může informovat průmysl, jak pěstovat a vyrábět přípravky, které budou mít na pacienty žádoucí účinky.

Spousta dostupných dat se zaměřuje spíše na rizika rostliny než na prospěch, který z ní můžeme mít. To je kvůli politizaci rostliny a skutečnosti, že hlavním zdrojem financování výzkumů je až podnes Národní ústav USA pro (otázky) zneužívání drog (National Institute on Drug Abuse (NIDA)). Studie, které máme, navíc nejsou přímo opakovatelné, protože řada konopných firem nemá standardizované výrobky.

Setiawan: Co dělá ICCI, aby vylepšilo existující výzkumný model?

Sherer: Kromě toho, že provádíme služby pro klinický výzkum, se ICCI také soustřeďuje na vybudování knihovny dat a informací, které mohou být použity ke vzdělávání výzkumníků, lékařů a pacientů průběžně s tím, jak pokračujeme s objevováním toho, co děje v lidském těle, když je konopí použito jako skutečný lék. Proto je tak neskutečně důležitá práce dr. Ethana Russo, ředitele ICCI pro výzkum a vývoj a pionýra výzkumu léčebného konopí. Jeho zaměření se na výzkum celé rostliny namísto izolování specifických látek přineslo nové pochopení toho, jak různé látky, smíchané v konopí, mohou účinkovat lépe než látky izolované, jako třeba samotné THC nebo CBD.

V ICCI používáme k lepší identifikaci chemického make-upu konopí a přípravků z něj metabolomické techniky. Užíváme frakční technologie a štěpy z tkání a umělou inteligenci (AI), abychom úspěšně propojovali správné kombinace kanabinoidů a terpenů. Užíváme také nástroje umělé inteligence k retrospektivním studiím už existujících výzkumů, abychom zjistili, zda můžeme určit účinnost konopí. To samozřejmě není nejlepší možná věda. Nenahradí to budoucí klinické pokusy, ale mohlo by to pomoci poradit nákladnému hledání propojení mezi složením konopných přípravků a jejich indikacemi.

Setiawan: Podle některých lze konopí použít k léčbě zánětů a nemocí trávicího traktu. Jak si léčebné konopí vede oproti farmaceutickým lékům, používaným na tytéž nemoci?

Sherer: V lidském těle máme systém receptorů, které kontrolují nejdůležitější životní funkce. Těmito funkcemi je jezení, spaní, paměť, relaxace a regenerace – hlavní stavební kameny života. Nejzajímavější na vztahu rostliny konopí k našim tělům je fakt, že „fytokanabinoidy“ (kanabinoidy z rostliny) napodobují „endokanabinoidy,“ které si vyrábí samo lidské tělo.

Když porovnáme toxicitu a nežádoucí vedlejší účinky farmaceutických protizánětlivých léků a užívání konopí, zjistíme, že doporučené dávky farmaceutických léků jsou vzhledem k nežádoucím účinkům velmi nízké a mohou se brát jen po omezený čas. Když studujeme léčiva z celých rostlin, jako je konopí, a chceme srovnat jejich účinky na chronická onemocnění typu nemocí trávicího ústrojí nebo epilepsie, musíme mluvit o mnohem přesněji zacíleném složení konopí. To, co potřebujeme, je konzistence a správné dávkování.

Většina chronických onemocnění má jako jeden z příznaků zánět. Pokud musíte brát nějaké léčivo každodenně až do konce života, závislost ztrácí na důležitosti. Staráte se hlavně o bezpečnost a toxicitu. U těch, kteří užívají léčebné konopí na akutní nemoci, je riziko závislosti jen malé. Podle Národní protidrogové centrály USA (Drug Enforcement Administration (DEA)) dokonce jsou abstinenční příznaky při ukončení užívání konopí – pokud vůbec nějaké jsou – podobné příznakům při odnětí kofeinu.

Setiawan: Jak standardizace ovlivní dostupnost v obchodech pro rekreační uživatele a pro pacienty na léčebném konopí?

Sherer: Výzkum hraje roli v normalizaci – od výroby nástrojů a přístrojů, které pomáhají měřit a standardizovat konopné výrobky, až k high-tech nástrojům, které řídí výrobu a pěstování konopných přípravků. V ICCI používáme technologie umělé inteligence k radám o předpisech v zemědělské oblasti a v oblasti složení pokročilých výrobků.

Většina komerčních výrobků, jež mají být požívány lidmi, jsou na nějaké úrovni standardizovány. V rekreačním průmyslu se úporně soustřeďujeme na potenci THC. Laboratorní infrastruktura v USA bohužel netestuje na THC konzistentně, a tak je pro uživatele stále ještě složité spoléhat na to, co se na etiketě o potenci píše.

Před pacienty na léčebném konopí je ještě dlouhá cesta, než se najde přípravek, který bude účinkovat všem. Léčebné konopí bude konkurenceschopné farmaceutickým lékům, jakmile budou moci pacienti spoléhat na poskytnuté informaci o obsahu a dávkování. Přípravky musí být snadno uživatelné a výzkumné firmy musejí pro zvýšení účinnosti vyvinout lepší vzorce složení.

 

Benjamin Liong Setiawan aka @Hungry Editor žije v e městě New York a pracuje jako editor. Jeho práce byly publikovány v Esquire, Oprah, GQ China, atd. Sledujte jej na Instagramu, Twitteru a na Facebooku.