Rus, který se odvolal proti zamítnutí žádosti o azyl v Nizozemsku na základě toho, že by ztratil přístup k léčebnému konopí, pokud by se vrátil do Ruska, vyhrál svůj případ.

V přelomovém rozhodnutí, které vydal koncem loňského roku Soudní dvůr Evropské unie (SDEU), je uvedeno, že mužova léčba vzácného typu rakoviny krve konopím předčí nezákonnost jeho pobytu v Nizozemsku.

Výklad je závazný nejen pro Nizozemsko, ale pro celou EU.

Případ ruského státního příslušníka byl přidělen velké komoře, kde končí nejdůležitější a právně nejvýznamnější – méně než 10 procent – ​​případů a kde jsou stanoveny právní precedenty, uvedl mluvčí SDEU.

Význam případu spočívá v tom, že právo na zdraví převažuje nad jakýmkoli jiným ohledem, řekl Vincenzo Salvatore, současný právní zástupce a vedoucí týmu zaměřeného na zdravotní péči a biologické vědy v milánské advokátní kanceláři BonelliErede.

„To by mohl být precedens pro ostatní jurisdikce, aby následovaly tento přístup a výklad,“ řekl Salvatore.

Rozsudek je v souladu s předchozí judikaturou soudu a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku ohledně azylových práv a zákazu posílat lidi zpět do země původu, pokud by to ohrozilo jejich lidskou důstojnost.

Ačkoli se případ týká přístupu k léčebnému konopí, rozhodnutí se vztahuje na jakoukoli lékařskou péči, která není v zemi původu dostupná.

„Občan třetí země, který trpí vážnou nemocí, nesmí být vyhoštěn, pokud v zemi původu chybí vhodné lékařské ošetření a jeho státní příslušník by riskoval, že bude vystaven reálnému riziku rychlého, významného a trvalého nárůstu bolesti v souvislosti s touto nemocí,“ uvedl soud v prohlášení.

To vyžaduje prokázat, že absence léčby by vedla k bolesti „takové intenzity, že by byla v rozporu s lidskou důstojností tím, že by člověku mohla způsobit vážné a nevratné psychické následky nebo by ho dokonce přivedla k sebevraždě“, zní prohlášení.

Rus, který onemocněl vzácnou rakovinou krve ve věku 16 let, již dříve řekl, že přerušení jeho léčby by vedlo k bolesti tak silné, že by u něj došlo k depresi a sebevraždě.

Rozhodnutí je v souladu se stanoviskem, které v červnu vydal poradce nejvyššího soudu EU, generální advokát Priit Pikamäe.

Případ se nyní vrací k nizozemskému soudu, aby na základě výkladu SDEU rozhodl o osudu ruského muže.

Zdroj: https://www.politico.eu/article/medical-cannabis-access-trumps-illegality-of-immigration-russian-netherlands-european-union-court-of-justice/