Můžete užívat konopí a pokračovat v užívání svých léků na přepis?

Joseph Billions

V posledních letech přineslo široké využívání léčebného konopí řadu různých otázek. I Když většina těchto otázek vyplývá z nedostatku uspokojivé klinické evidence o účinnosti některých léčebných využití konopí, řada z nich se také týká toho, co se stane, když se konopné přípravky kombinují s léky na předpis. V tomto článku se budu zabývat interakcemi konopí s léky na předpis, co při nich probíhá a tím, zda u nich mohou nastat nějaké problémy. Čtěte dále!

Konopí jako droga

Nyní již není žádnou novinkou, že konopí je velmi prospěšným přírodním lékem. Než se budeme zabývat jeho interakcemi s jinými léky, podíváme se na konopí jako na drogu. Konopí obsahuje různé typy prospěšných rostlinných molekul, jako jsou kanabinoidy, flavonoidy a terpeny, Kanabinoidy jsou hlavními rostlinnými molekulami, které způsobují mnoho z jeho léčebných účinků. THC a CBD jsou dva hlavní kanabinoidy, jež jsou dvěma z více než stovky kanabinoidů, které konopí obsahuje. Tyto kanabinoidy působí na endokanabinoidní systém a interagují s kanabinoidními receptory, a tak v našem těle vyvolávají účinky.

Konopí jako droga může být klasifikováno jako depresivní látka a jako stimulans. To se týká v zásadě jeho působení na centrální nervový systém. Hraje také roli ve zvládání bolesti, zánětů, má vliv na epileptické záchvaty a na různé obvyklé nemoci. Proto je třeba na konopí nahlížet jako na lék a jeho vzájemné působení s jinými léky je třeba brát vážně.

Podobně jako u jiných drog, interakce mezi konopím a jinými léky mohou být antagonistické, synergické nebo žádné. Konopí může snižovat účinnost mnoha léků, s nimiž interaguje. Podobně má potenciál zvýšit účinek některých léků až do rizikové hladiny, která může přinést různé negativní reakce. Server Drug.com po analýze interakce konopí s jinými léky uvádí, že interakce s konopím má 612 běžných léků. Je třeba připomenout, že 129 z těchto léků má s konopím interakce značného rozsahu, které se liší svým vyzněním.

Konopí a některé běžné léky na předpis

Když přijde na rozsah interakcí konopí s mnoha běžnými léky na předpis, je jen málo adekvátního výzkumu. Pro tento článek nicméně používáme dostupné výzkumné práce, abychom ilustrovali očekávané účinky, když se konopí míchá s některými léky na předpis.

Antidepresiva

Antidepresiva se používají pro zlepšení nálady pacientů, kteří se potýkají s depresí. Mnozí je také používají pro snížení úzkostnosti, posttraumatického stresového syndromu a dalších duševních poruch. Nové generace antidepresiv mají nižší riziko kontraindikací oproti starším generacím, které měly toto riziko vyšší. Většina léků s antidepresivy neinteraguje dobře, a konopí není výjimkou.

Příkladem antidepresiva, které je běžně předepisováno pacientům s depresí, je Wellbutrin (bupropion). Patří do starší generace antidepresiv, známých jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)). Jinými příklady SSRI jsou Zoloft, Prozac a Paxil. Tato třída antidepresiv funguje tak, že v těle zvyšuje hladinu serotoninu. Serotonin je nervový přenašeč, jehož uvolňování v těle ovlivňuje i konopí. Nadměrná hladina serotoninu v těle vede k situaci, známé jako serotoninový (serotoninergní) syndrom, který může mít závažné následky. Příznaky zahrnují zrychlený srdeční tep, závratě, záchvaty až k omdlení, nevolnost, vysokou tělesnou teplotu a potíže s trávicím traktem.

Je velmi riskantní kombinovat konopí i s některými antidepresivy nové generace, Inhibitory oxidázy monoaminů (Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs)) jsou starší generací antidepresiv, které se běžně nepředepisují. Jejich příkladem je Nardil (femelzin) a když se kombinují s konopím, může dojít k nezdravým sedativním účinkům.

Antipsychotika

Antipsychotika jsou psychiatrické léky, které se užívají na psychotické záchvaty, halucinace, na schizofrenii a některá další duševní onemocnění. Příklady jsou Zyprexa, Geodon, a Abilify. Antipsychotické léky závisí na funkci zvláštní třídy enzymů, zvaných cytochromy p450. Pro jejich účinnost hraje velkou roli metabolismus těchto enzymů. CBD je hlavní prospěšný kanabinoid v konopí, který se na tento druh enzymů váže. Navázání CBD na tyto látky znemožňuje enzymům cytochrom p450 antipsychotické drogy metabolizovat. To znamená, že kombinace antipsychotických léků s konopím vyvolá negativní reakce a změní léčebnou schopnost těchto léků.

Léky proti úzkosti

Léky jako Klonopin a Xanax jsou užívány jako depresanty (zklidňující léky), které mají při kombinaci s konopím negativní účinky. Účinek barbiturátů a benzodiazepinů se při kombinaci s marihuanou zvyšuje, což zabraňuje řádné funkci centrálního nervového systému. Snižují se základní pohybové schopnosti a dochází k poruchám krátkodobé paměti.

Opioidové léky

Interakce konopí s opiáty by měla zlepšovat jejich analgetické (protibolestivé) účinky. Studie kanabinoidů a opiátových léků tento účinek prokázala, neprokázala ale nárust závislostních účinků opiátů, který ukázala jiná studie před ní. Buprenorfin, který se dává pacientům závislým na opiátech proti odvykacím příznakům s konopím nicméně interaguje špatně. Účinek interakce ústí ve velký dýchací útlum, který mlže vést až ke smrti.

Tipy stran konopí a léků na předpis

Proberte to s lékařem

To je při interakci léků na předpis s konopím prvořadé. Zcela jistě požádejte svého lékaře / svou lékařku o radu, abyste věděli, co je bezpečné a co ne.

Zaznamenejte si, jaký to má na vás účinek

Na konopí typicky různí lidé reagují různě – zejména když se kombinuje s léky na předpis. Zaznamenávejte si své reakce na kombinaci konopí s jinými léky a předejte je do odborných rukou, aby vám s nimi poradili.

Dejte tomu čas

Skutečnost, že vám povolili užívat nějaký typ léků s konopím, neznamená, že s tím máte spěchat. Naučte se postupovat pomalu a zaznamenávejte si účinky, jež to na vás má.

Závěrem

Je jasné, že navzdory nedostatkům klinických zkušeností je třeba při kombinování léků na předpis s konopím opatrnosti. Konopí má různé složky s různými účinky, což znamená, že má při užívání s mnohými léky na předpis velký potenciál vybudit negativní účinky. Proto by při tomto kombinování měla být činěna jen informovaná rozhodnutí.