KOPAC již informoval o projektu Twenty21, ve kterém bude ve Velké Británii do konce příštího roku zařazeno 20 000 pacientů do největší evropské studie EBM (medicíny založené na důkazech) o léčebném konopí.

http://www.global-engage.com/event/cannabinoid-drug-discovery/
https://drugscience.org.uk/project-twenty21/

https://kopac.cz/v-prulomove-studii-budou-ve-spojenem-kralovstvi-dostavat-konopi-tisicovky-pacientu/

Vytvoří se tak největší soubor důkazů o účinnosti a snášenlivosti léčebného konopí – s cílem demonstrovat tvůrcům politiky, že léčebné konopí by mělo být stejně široce dostupné jako ostatní schválené léky pro všechny pacienty, kteří by z něj měli prospěch.

V první instanci se tento registr zaměří na následující pacienty a stavy, konkrétně na ty, u nichž jiná léčba selhala:

  • Úzkostná porucha
  • Chronická bolest
  • Epilepsie
  • Roztroušená skleróza (MS)
  • Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
  • Porucha užívání látek (jako strategie snižování poškození)
  • Touretův syndrom

Léčba bude poskytována na síti klinik po celé Velké Británii, které využívají osvědčené postupy v léčbě konopím od uznávaných světových lídrů v léčebném konopí, včetně Kanady a Austrálie.

Projekt rovněž podpoří předepisující lékaře v celé zemi, aby se cítili sebejistě v poskytování léčebného konopí pacientům. 

Zadavatel projektu, pracovní skupina Drug Science Medical Cannabis (MCWG) je konsorcium odborníků a akademiků z oblasti protidrogové vědy, specialistů na politiku a vedoucích skupin na podporu pacientů spolu s průmyslovými partnery, jejichž cílem je zlepšit a urychlit přístup k léčebnému konopí pro lidi, kteří to nejvíce potřebují.

Během nadcházejícího kongresu iCBD3  International Cannabinoid Drug Discovery and Development Congress,  který se uskuteční 4. – 5. března v Rotterdamu, představí Dr. Anne Katrin Schlag, vedoucí výzkumu v Drug Science a členka pracovní skupiny Drug Science Medical Cannabis Working Group, výzkum provedený MCWG, včetně nedávné analýzy na základě multikriteriálních rozhodnutí o léčebném konopí a bolesti, jakož i o současném vývoji projektu TWENTY21.