Cílem této studie bylo zhodnotit úlohu léčebného konopí jako součásti komplexního léčebného plánu pro pacienty s RS

Souvislosti: U pacientů s diagnózou roztroušené sklerózy (RS) se vyskytuje široká škála symptomů vyžadujících farmakologickou léčbu a u mnoha z nich se nedaří dosáhnout dostatečné kontroly symptomů. Cílem této studie bylo zhodnotit úlohu léčebného konopí (LK) jako součásti komplexního léčebného plánu pro pacienty s RS.

Metody: Byla provedena retrospektivní revize zdravotnické dokumentace 141 pacientů s RS, kteří dostávali LK k léčbě symptomů. Byly shromážděny údaje až pro 4 kontrolní návštěvy po zahájení léčby LK. Výsledky zahrnovaly změny symptomů RS, změny medikace, nežádoucí příhody a změny v oblasti kognice a mobility.

Výsledky: U pacientů došlo po zahájení léčby LK k rozsáhlému zlepšení příznaků RS, přičemž nejčastěji se jednalo o zmírnění bolesti (72 % pacientů) a spasticity (48 % pacientů) a zlepšení spánku (40 % pacientů). Po nasazení LK došlo k významnému snížení souběžného užívání opioidů, o čemž svědčí významný pokles denních ekvivalentů morfinu v miligramech u pacientů, kterým byla předepsána opioidní analgetika (P = .01). Snížení užívání svalových relaxancií a benzodiazepinů nedosáhlo významnosti (P > .05). Nejčastějším nežádoucím účinkem LK byla únava (11 % pacientů).

Závěry: U mnoha pacientů s RS bylo LK dobře snášeno, zmírnilo bolest a spasticitu, zlepšilo spánek a další příznaky a snížilo užívání souběžných opioidních analgetik. K dalšímu zkoumání úlohy LK v léčbě pacientů s RS jsou zapotřebí prospektivní studie.

PubMed: Multiple Sclerosis and Use of Medical Cannabis: A Retrospective Review of a Neurology Outpatient Population