Endokanabinoidní systém (ECS) je složitou sítí receptorů, molekul a enzymů, které spolupracují na udržování buněčné rovnováhy – čili homeostázy – uvnitř našich těl. Tato rovnováha dovoluje buňkám, orgánům a systémům optimálně fungovat. Všichni lidé a všichni obratlovci endokanabinoidní systém mají, a uvnitř nás se i během života nadále vyvíjí.

PATRICK BENNET | původně publikováno 17. dubna 2019 na https://www.leafly.com/news/science-tech/meet-bliss-molecule-anandamide-cannabinoid

Objev endokanabinoidního systému v našich tělech je výsledkem pokusu vědců pochopit účinky konopí na lidské tělo. Výzkum zjistil, že kanabinoidy existují vně našich těl (exogenně), jako THC a CBD, a že naše těla také produkují kanabinoidy samy (endogenně).

Endogenní kanabinoidy fungují jako klíče k síti receptorů uvnitř nás a mají potenciál odemknout některé zajímavé vlastnosti. Pomáhají naším tělům regulovat celou řadu funkcí včetně chuti k jídlu, spánku, nálady, ochraňují nervové buňky a mají vliv na imunitu.

Jedním z těchto endokanabinoidů je anandamid, jenž je důležitým pilířem našeho endokanabinoidního systému. V našich tělech se chová podobně jako kanabinoidy z konopí; nabíjí náš endokanabinoidní systém tak, aby mohl provádět svou klíčovou funkci udržování rovnováhy vnitřního prostředí.

Co je anandamid?

Slovo „anandamid“ pochází z „ananda,“ což v sanskrtu zhruba znamená „blaho“ či „štěstí;“ bylo zvoleno jako symbol vlastností konopí, které zlepšují náladu.  Říká se mu také N-arachidonoyletanolamin (AEA). S tělesnými CB reaguje podobně jako kanabinoidy typu THC. Je to neuropřenašeč a spojuje kanabinoidní receptory, takže funguje jaké přenašeč signálů mezi CB receptory v těle.

Slavný chemik dr. Raphael Mechoulam, známý svým přelomovým farmakologickým výzkumem kanabinoidů (včetně objevu delta-9-THC v šedesátých letech minulého století), objevil anandamid, když se pokoušel zodpovědět otázku: proč naše těla obsahují kanabinoidní receptory, na které se mohou napojovat externí kanabinoidy, jako jsou THC a CBD?

[Šantavý identifikoval absolutní konfiguraci kanabidiolu a delta-9-tetrahydrokannabinolu včetně určení polohy jejich dvojné vazby v monoterpenickém cyklu již v roce 1963 a publikoval na počátku následujícího roku – tedy o rok dříve, než THC izolovali Mechoulam a Gaoni a o čtyři roky dříve, než titíž autoři určili absolutní konfiguraci delta-9-tetrahydrocannabinolu – shodnou s Šantavého absolutní konfigurací z roku 1963. pozn. překl.]

Naše těla vytvářejí anandamid podle potřeby, aby zaúčinkoval, když je třeba udržovat rovnováhu vnitřního prostředí. To anandamid dělá pomocí redukce zánětů a signalizace neuronům. Když je vytvořen, váže se primárně s našimi endokanabinoidními receptory CB1 a CB2, právě jako to dělá THC, když ho požijeme. Anandamid je křehká molekula a snadno se rozpadá. Proto v těle nezůstává dlouho.

Proč je anandamid důležitý?

Schopnost anandamidu vázat se k receptorům CB1 a CB2 může hluboce ovlivnit řadu fyziologických pochodů, včetně povzbuzení chuti k jídlu, výkyvů nálady, zvládání bolesti a dokonce plodnosti.

Aktivace a vazby anandamidu k našim kanabinoidním receptorům jsou výsledkem trvalé snahy našich organismů dosáhnout rovnováhy a udržet ji. Když se naše buňky, orgány a systémy začnou od rovnováhy odchylovat, endokanabinoidní systém se do toho vloží.

Naše těla se neustále posouvají do „zlaté zóny“ (či homeostázy), kdy je kondice našich orgánů přesně taková, aby udržovala ideální výkon buněk.

Jedním ze způsobů, jimiž anandamid přispívá k regulaci rovnováhy vnitřního prostředí, je napojování na CB receptory a povzbuzování růstu nervových buněk v mozku. Tento proces je znám jako „neurogeneze,“ jež je důležitý vzhledem k tomu, že vytváření nových nervových buněk v mozku je nezbytné pro funkce typu paměti a učení.

Kanabinoidy (Amy Phung/Leafly)
Kanabinoidy (Amy Phung/Leafly) Cannabinoids = kanabinoidy; Endocannabinoids = endokanabinoidy; Plant cannabinoid = rostlinný kanabinoid; Anandamide = anandamid; Cannabinoids bind to the cannabinoid receptors = kanabinoidy se napojují na endokanabinoidní receptory; Outside cell = vnějšek buňky; Inside cell = uvnitř buňky

Přínosy anandamidu

Od objevu anandamidu několik studií vykázalo zajímavé výsledky, následující po podání vysokých dávek endokanabinoidu. Studie z roku 2015 na lidech a na myších zjistila, že vysoké hladiny anandamidu katalyzovaly zlepšení nálady i snížení úzkostnosti. U myší i u lidí inhibice produkce enzymů, zodpovědných za rozkládání anandamidu, vedla také ke snížení strachu a úzkostnosti v okamžicích vnímané hrozby.

Další studie z roku 2009 zjistila, že vysoké hladiny anandamidu jsou nezbytné pro uvolnění vajíčka z vaječníku a že výkyvy v hladině anandamidu během těhotenství mohou ovlivnit vývoj plodu. Studie uzavírá, že vyšší hladiny anandamidu během období ovulace mohou přispět k úspěšnému těhotenství.

Zvýšené hladiny anandamidu byly zjištěny v krevním oběhu lidí poté, co tvrdě cvičili, což podporuje teorii „euforického opojení,“ které se dostavuje po déletrvající razantní fyzické aktivitě.

Dosti zvláštní je, že anandamid se může vyskytovat také v černých lanýžích, i když není jisté, jaké fyziologické efekty na endokanabinoidní systém pojídání těchto labužnických hub má.

Patrick Bennet

Patrick žije s manželkou a dcerou v Denveru, kde tráví čas psaním, fotografováním a novinařením pro konopnou komunitu