První výsledky klinické studie užívání léčebného konopí k úlevě od bolesti, která začala v březnu v nemocnici v centrální Francii, vypadají slibně.

Psychiatr Dr. Nicolas Authier, předseda Vědeckého výboru pro léčebné konopí, který má na starosti výzkum prováděný ve Fakultní nemocnici Clermont-Ferrand, identifikoval 20 pacientů vhodných k účasti ve výzkumu. Jako příklad uvádí pacienta, 47letého Mounira, který ve věku 21 let prodělal mozkovou mrtvici a následně se při zvládání své neuropatické bolesti potýkal se závislostí na lécích proti bolesti, jenž uvedl: „Zatím jsem se té bolesti úplně nezbavil, ale už není taková, jaká byla předtím.”

Studie je součástí dvouletého celostátního výzkumu primárně určeného k vyhodnocení nejlepších podmínek přístupu k léčebnému konopí. Authier doufá, že léčebné konopí bude poté legalizováno pro pacienty, u kterých je konvenční léčba málo účinná. V závislosti na pacientovi může přinést mírnou až významnou úlevu, i když někteří pacienti nezaznamenali žádné zlepšení nebo zaznamenali více nežádoucích účinků než terapeutických.

Oleje extrahované z květů různých odrůd rostlin konopí a lékařského konopí se používají v řadě léků. Některé jsou bohaté na kanabidiol (CBD) a jsou určeny k léčbě epilepsie. Jiné kombinují CBD a THC. Oleje se pak podávají orálně a mohou mít formu tablet, kapslí a sprejů. V současné době se ve Francii používají oleje, které se polykají pomocí pipet.

Lékař spolupracuje s pacienty v nalezení správné kombinace THC a CBD po několik týdnů a v případě potřeby mohou být sušené květiny použity jako doplněk olejů. Na rozdíl od rekreačního konopí lékaři znají přesné složení přípravku, který pacientovi podávají. Zatímco rekreační konopí se používá k dosažení euforického účinku, který často vyžaduje konzumaci většího množství, léčebné konopí je určeno k terapeutickému účinku.

K čemu lze léčebné konopí ve Francii použít?

V současné době ANSM (Národní agentura pro bezpečnost léčiv a zdravotnických výrobků) přijala v rámci experimentu žádosti o léčebné konopí, zahrnující:

  • určité formy těžké a na léky rezistentní epilepsie
  • určité nezvladatelné příznaky v onkologii
  • bolest nervů nereagující na dostupnou léčbu
  • paliativní léčbu
  • bolestivou spasticitu u patologií centrální nervové soustavy

Legalizace léčebného konopí

Jakékoli užívání konopí je ve Francii v současné době nezákonné, s výjimkou výzkumných účelů. Jeho prezentace jako drogy způsobila, že některé úřady jsou opatrné a vědecké výzkumy účinnost léčebného konopí jsou tím pádem zpomaleny.

Nicméně u pacientů, kterým konvenční medicína nemůže pomoci, nemůže být léčebné konopí nebezpečnější než předepisování opioidů. Hlavní výzvou výzkumů je určit, kteří pacienti budou mít z léčebného konopí největší prospěch.

Další kroky

Experiment skončí v březnu 2023. Authier uvádí, že dalším krokem by měla být legalizace přístupu k těmto produktům. Návrh vyhlášky v následujících týdnech by měl ve Francii povolit produkci konopí pro lékařské účely. V současné době musí konopí pocházet z jiných zemí, včetně Kanady, Izraele a Austrálie.

Zdroj: https://www.connexionfrance.com/French-news/Health/Medical-cannabis-trials-in France-show-promise-but-how-the-country-will-make-legal-cannabis-farms-financially-viable remains-uncertain

Překlad: Olga Čečeleva