Stali jsme se členem Národní asociace pacientských organizací

Národní asociace pacientských organizací sdružuje pacientské organizace zaměřené na všechny typy onemocnění i zdravotního postižení působící v České republice. Úkolem NAPO je prosazovat kolektivní zájmy pacientů a poskytovat podporu svým členským organizacím.

Pacienti jsou nejen příjemci zdravotní péče, ale také jednou z klíčových stran utvářejících podobu českého zdravotního systému. Prostřednictvím pacientských organizací se plnohodnotně zapojují do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví.

Čtvrtá členská schůze NAPO se konala v sobotu 16. března 2024. Za členy bylo přijato dalších pět pacientských organizací, čímž počet členů střešní organizace NAPO vzrostl na 47. Na členské schůzi spolek KOPAC reprezentovala a představila MUDr. Adriana Kulková.

Členská schůze přijala další pacientské organizace, NAPO má již 47 členů