Konopní pacienti by uvítali jakýkoliv způsob, který jim zajistí dostupnost konopí k léčbě podle zákona.

Vstřícné gesto, ale individuální dostupnost neřeší

Konopní pacienti by uvítali jakýkoliv způsob, který jim zajistí dostupnost konopí k léčbě podle zákona.

Vzhledem k tomu, že léčba konopím byla v ČR legalizována už před téměř 6 lety, ale dosud pro většinu pacientů dostupná není – buď prakticky nebo finančně, čas pro ně hraje zásadní roli.

Dosud není jasné, jaké legislativní změny tento návrh chystá. Úhradu léků i konopí stanovuje SÚKL tzv. opatřením obecné povahy, takže je otázkou, proč mají pacienti čekat další rok na změnu zákona.

Ministerstvo navrhuje omezit množství léčebného konopí k 90% úhradě jen na 30g měsíčně (zákonný limit je 180g). Vychází ze statistiky SAKL, která však nevyčísluje reálnou potřebu pacientů, ale odráží jen současnou spotřebu, která je limitována právě nedostupností. Umožnění exportu a využití kapacity českého pěstitele by výrazně snížilo cenu i pro českého pacienta.

90% úhrada omezeného množství 30g konopí, které některým pacientům zdaleka nestačí, navíc jejich problém nevyřeší. V individuálních případech potřeby většího množství konopí dosud nikdo úhrady nedosáhl a při nutnosti schválení revizním lékařem ani nedosáhne. O potřebném množství by měl rozhodovat předepisující lékař ve všech případech, protože revizní lékaři nemají zájem na léčbě. Další schvalování jen zatíží zdravotnický systém bez jakéhokoliv přínosu.

Chápeme návrh Ministerstva zdravotnictví jako vstřícné gesto, ale mrzí nás, že nebere v úvahu naše praktické připomínky. Tento návrh tak bohužel není koncepčním řešením, které by otvíralo potenciál léčebného využití konopí pro další nárůst pacientů, kterým by mohlo pomoci.