Úředníci stále brání skutečné dostupnosti léčebného konopí pro pacienty

V eKLEPu (Informační systém eKLEP poskytuje služby řízení oběhu dokumentů zaměstnancům státní správy) se objevilo paragrafové znění pozměňovacích návrhů zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kterými ministerstvo zdravotnictví hodlá řešit ekonomickou ne/dostupnost konopné léčby v ČR.

KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím, s nimi zásadně nesouhlasí.

Ve skutečnosti pacientům a předepisujícím lékařům situaci komplikují. Podle našeho názoru úředníci opět nesplnili zadání a snaží se podle pravidla „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“ přístup k léčbě konopí blokovat.

Nejen že MZd a jeho podřízené instituce SÚKL a SAKL neplní svá prohlášení a nenaplňují zákon, který léčbu konopím umožnil již před 6 lety. Nejen že omezení úhrady na nedostačující množství 30 g léčebného konopí, obhajované zcela nereprezentativními daty o vydaných receptech, některým pacientům zdaleka nestačí a problém nedostupnosti jejich léčby tak neřeší. Na to jsme nejen my, ale také lékaři a odborníci upozorňovali, ale naše připomínky nebyly zohledněny.

Nynější návrh navíc nutí pacienty účastnit se permanentní studie na naprosto neetickém základě. Bezprecedentní požadavek SÚKLu, navíc vymahatelný zákonem, na poskytování dat o léčbě konopím nedává pacientovi možnost odstoupení, jakou musí mít v jakékoliv jiné klinické studii. SÚKL mohl Opatření obecné povahy pro 4 indikace, které mají dostatečné EBM důkazy (podle medicíny založené na důkazech data z placebem kontrolované, randomizované a dvojitě zaslepené klinické studie), vydat už dávno. Až teď je zřejmé, proč společně s ministerstvem navrhuje jen novou legislativu – aby se pokusil prosadit administrativní šikanu předepisujících lékařů i pacientů – protože plošným sběrem dat žádný EBM důkaz léčebného účinku čehokoliv pořídit nelze!

Navíc nutí lékaře k další administrativní zátěži, která léčbu konopím rozhodně nezpřístupní. Lékaři budou muset vyplňovat další stohy formulářů, navíc citlivá data o svých pacientech posílat úředníkům SÚKLu. Vyžadování těchto dat ze strany státního úřadu je nadbytečné a hlavně hraničící s prolomením lékařského tajemství. Chceme opravdu jako pacienti předat úředníkům informace o naší léčbě? Argument o anonymitě nás neuklidní, mimo jiné proto, že analýzou získaných dat je možné konkrétního člověka identifikovat.

Konopná léčba je navrhovanými opatřeními stále více vytlačována mimo rámec běžné zdravotní péče a jejímu rozšíření jsou kladeny další překážky.

Pacienti přijali záměr premiéra jako vstřícné gesto, ale předkládaný návrh situaci jen zhoršuje.

Žádáme poslance, aby úřednické naschvály odstranili a konečně tak umožnili pacientům přístup k jejich léčbě a lékařům nekomplikovali používání inovativních léčebných metod v klinické praxi.

Hana Vágnerová

ředitelka KOPAC
Pacientský spolek pro léčbu konopím
www.kopac.cz
tel: 420-723 673 573

stanovisko ke stažení (pdf)