Ve středu 12. července bude vláda projednávat zařazení látek Kratom a HHC na seznam návykových látek. Toto rozhodnutí může poznamenat statisíce mladých životů.

Ministerstvo zdravotnictví předkládá vládě návrh na zákaz přírodní stimulační látky Kratom a konopného produktu HHC, které v ČR užívá téměř 200 tis. převážně mladých dospělých, a tento návrh zdůvodňuje ochranou dětí a mladistvých. S tímto návrhem nesouhlasí národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil, který připravil návrh zákona o psychomodulačních látkách, který zakazuje jejich prodej nezletilým a chrání uživatele před konzumací látek neznámého složení.

Zařazením kratomu a HHC na seznam návykových látek se stane držení těchto látek nezákonným s trestní sazbou až 8 let. Vhledem ke skutečnosti, že mnoho uživatelů se v očekávání avizovaného zákazu předzásobilo, nejde o planou hrozbu, ale reálné nebezpečí trestního stíhání. Orgány činné v trestním řízení mají totiž dle našeho právního řádu povinnost stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Ani pozdější vyřazení ze seznamu návykových látek, které slibuje ministerstvo zdravotnictví po přijetí zákona o psychomodulačních látkách, by nic nezměnilo na uloženém trestu.

Dalším nezamýšleným důsledkem tohoto aktu je snížení kvality života konopných pacientů. HHC je pro mnoho z nich dostupnější variantou pro úlevu od křečových stavů než léčebné konopí, jehož přístupnost je omezena nefunkčně nastavenými restrikcemi v oblasti klinických specializací a indikací i úhrady individuálně účinné dávky. Mnoho pacientů již několik let také užívá kratom k úlevě od bolesti, přičemž udržuje kvalitu svého života na uspokojivé úrovni.

Vyzýváme proto vládu ČR, aby tento návrh odmítla jako neodůvodněný. V opačném případě by bylo vhodné uvolnit větší množství finančních prostředků na výstavbu nových věznic.

Think tank racionální politiky závislostí https://www.politika-zavislosti.cz/

Pacientský spolek pro léčbu konopím – KOPAC https://kopac.cz/

Česko-slovenská asociace za kratom (ČSAK) https://www.csakratom.org/

ASOCIACE PRO ALTERNATIVNÍ PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ LÁTKY z.s., http://www.aapll.cz/