Izraelská studie uvádí, že mezi seniory – pacienty na léčebném konopí není kognitivní (rozpoznávací) deficit ničím, čím by bylo třeba si dělat starosti

THOMAS EDWARD

Pokud jste starším dospělým a užíváte konopí k léčbě chronické bolesti, nemusíte zažívat vyšší kognitivní deficit než ti, kteří konopí neužívají.

To je závěr studie, kterou provedli izraelští výzkumníci a jejíž výsledky byly minulý měsíc zveřejněny ve vědeckém recenzovaném časopise Drug & Alcohol Review.

Studie se snažila zjistit „vztah mezi dlouhodobým užíváním léčebného konopí a kognitivními funkcemi na vzorku pacientů s chronickými bolestmi ve středním a starším věku.“ Byla provedena vyhodnocením 63 pacientů ve věku 50 let a výše s předpisem na léčebné konopí a kontrolní skupiny 62 jedinců, kteří předpis na léčebné konopí nemají.

Výzkumníci uvádějí, že mezi oběma skupinami nezjistili „žádné podstatné rozdíly v kognitivních funkcích“ a poznamenávají, že „výsledky nasvědčují tomu, že užívání celých rostlin [léčebného konopí] nemá u starších pacientů s chronickými bolestmi široký dopad na kognici.“

„Při zvážení zvýšeného užívání [léčebného konopí] ve starší populaci může být tato studie prvním krokem k lepšímu vyhodnocení prospěchu a rizik léčbou [léčebným konopím] v této populaci,“ napsali výzkumníci. „Je urgentně třeba dalších studií, které by objasnily důsledky užívání konopí v pokročilém věku na duševní zdraví.“

„V tomto vzorku jedinců s neuropatickou bolestí nebyly nalezeny mezi pacienty s předpisem [na léčebné konopí] a bez něj žádné signifikantní rozdíly, a výsledky o neexistenci rozdílů byly stabilní a přiměřené,“ napsali autoři, jak cituje na svém blogu NORML (National Organisation for the Reform of Marijuana Laws; Národní organizace USA pro reformu marihuanových zákonů; aktivistické družení v USA s padesátiletou historií; pozn překl). Nebyly zjištěny ani žádná významná spojení schémat užívání [léčebného konopí] s kognitivním výkonem, a to včetně koncentrace THC/CBD, frekvence a délky užívání, výše dávek a doby abstinence. Navíc pacienti s předpisem [na léčebné konopí] i bez něj vykazovali relativně podobné výsledky se standardizovanou populací, jež netrpí žádnou chronickou bolestí.

Jak cituje NORML, autoři dodávají: „Vstřícnější veřejné postoje a opatření se vztahem k užívání konopí spolu se zvyšujícím se průměrným věkem zřejmě přispějí ke zvyšujícímu se počtu jedinců ve středním a vyšším věku, kteří budou dlouhodobě užívat konopí. Vzhledem k vršícím se důkazům o účinnosti užívání konopí pro řadu nemocí, jež postihují starší jedince, může absence negativních účinků na mozek v našem vzorku jedinců s chronickou bolestí starších 50 let přispět k lepšímu určení prospěchu a rizik léčby konopím v této populaci.“

Konopí prospívá seniorům

S tím, jak legalizace postupuje v USA i jinde ve světě, probíhá na téma prospěšnosti léčebného využití konopí stále více výzkumu – a to je oblast, která trpěla co do vědeckých studií nouzí.

Studie, provedená výzkumníky z University of Illinois letos v srpnu zjistila, že léčebné konopí celkově zlepšuje život starších občanů, i když autoři poznamenávají, že ke „zobecnění nálezu je třeba opatrnosti.“

Jiná studie, provedená letos v létě, zjistila, že pacienti s chronickou bolestí, kteří užívají léčebné konopí spolu s klasickými léky, mají nižší užívání opioidů a méně často vyhledávají lékařskou pohotovost.