Cíl studie: Zhodnotit mechanismus buněčné smrti v melanomu vyvolaný kanabinoidním extraktem PHEC-66.

Metody:

Byly použity linie buněk melanomu A375 a SK-MEL-28.
Buňky byly ošetřeny PHEC-66 v různých koncentracích a po různé délky trvání.
Byla analyzována exprese genů Bcl-2 a BAX (regulátorů apoptózy) a aktivace kaspasy-3 (marker apoptózy).
Byla provedena analýza průtokové cytometrie k posouzení buněčného cyklu a apoptózy.

Klíčové výsledky:

PHEC-66 vedl k redukci exprese antiapoptotického genu Bcl-2 a ke zvýšení exprese proapoptotického genu BAX v porovnání s neošetřenými buňkami.
PHEC-66 aktivoval kaspasu-3, což je klíčový enzym apoptózy.
Analýza průtokové cytometrie ukázala, že PHEC-66 indukoval apoptózu a zastavil buněčný cyklus v buňkách melanomu.

Závěr:

PHEC-66 indukuje apoptózu v buňkách melanomu prostřednictvím modulace exprese genů Bcl-2 a BAX a aktivace kaspasy-3. Tato studie poukazuje na potenciální terapeutické využití PHEC-66 při léčbě melanomu.

Další poznámky:

Studie byla provedena in vitro, tzn. na buněčných kulturách, a je nutné ji dále ověřit in vivo (na zvířecích modelech) a v klinických studiích.
PHEC-66 je komplexní extrakt obsahující různé kanabinoidy a další sloučeniny. Další výzkum je nutný k určení, které složky PHEC-66 jsou zodpovědné za jeho protinádorové účinky.

Poznámka KOPAC:

PHEC-66 je extrakt z konopí (Cannabis sativa L.) získávaný pomocí superkritické extrakce CO2. Tato metoda umožňuje šetrné získání účinných látek z rostliny spolu s zachováním dalších složek, jako jsou terpeny, flavonoidy a živiny.
PHEC-66 je fullspektrální extrakt, což znamená, že obsahuje celé spektrum kanabinoidů přítomných v konopí. Předpokládá se, že právě komplexní složení PHEC-66 může hrát důležitou roli v jeho protinádorovém účinku.

Zdroj (anglicky)Evaluating the Mechanism of Cell Death in Melanoma Induced by the Cannabis Extract PHEC-66: https://www.mdpi.com/2073-4409/13/3/268