Nový výzkum podporuje použití léčebného konopí u pacientů s řadou onemocnění, včetně Parkinsonovy choroby, periferní neuropatie a roztroušené sklerózy.

Závěry observační studie naznačují, že vyvážené složení léčebného konopí je bezpečné a účinné při léčbě starších pacientů, přičemž největší přínos mají neurologické stavy rezistentní na léčbu.

Výzkumníci zkontrolovali lékařské záznamy více než 150 australských pacientů v průměrném věku 63 let, kterým bylo předepsáno konopí na neurologické, muskuloskeletální, autoimunitní nebo protizánětlivé poruchy.

Většině pacientů byl předepsán olejový přípravek obsahující vyvážený poměr THC:CBD, přičemž údaje byly shromážďovány po dobu 30 měsíců. Průměrná denní dávka CBD (34,8 mg) byla významně vyšší než u THC (16,9 mg).

Léčebné konopí vnímala podle sdělení jako přínosné více než polovina (53,5 %) pacientů.

Pacienti trpící neuropatickou bolestí/pacienti s periferní neuropatií uvedli největší přínos (66,6 %), zatímco pacienti s nociceptivními bolestivými stavy (způsobenými poškozením tkáně), jako je spondylóza, vnímali konopí jako prospěšné pro jejich symptomy nejméně.

Přibližně 60 % pacientů s Parkinsonovou nemocí a roztroušenou sklerózou uvedlo, že konopí je prospěšné při zvládání jejich příznaků, následuje necelá polovina pacientů s migrénou (43,8 %), syndromem chronické bolesti (42,1 %) a spondylosou (40,0 %).

Bylo zjištěno, že největší vnímaný účinek má léčebné konopí na spánek (80,0 %), následovaný bolestí (51,5 %) a svalovými křečemi (50 %).

„Tato studie ukazuje, že léčebné konopí ve vyváženém složení může řešit různé nerakovinné stavy a indikace současně a může být lékařem předepsáno bezpečně,“ uvádějí autoři.

„Doporučujeme, aby byli pacienti individuálně posouzeni, aby se určilo, zda je léčebné konopí vhodnou léčebnou možností, a to s ohledem na související bezpečnostní rizika a potenciální terapeutický přínos.“

Práce naznačuje, že budoucí klinické studie by měly prozkoumat roli konopí při léčbě stavů zdůrazněných ve studii a také doporučit další výzkum jeho účinků na bolest a spánek.

Autoři dodávají: „Pochopení toho, jak lze léčebné konopí využít v běžné medicíně, je zásadní, protože má potenciál pozitivně ovlivnit miliony životů po celém světě.“

Zdroj: https://cannabishealthnews.co.uk/2023/03/21/study-cannabis-effective-in-older-patients-with-chronic-conditions/