Syndrom Long COVID postihuje značné procento pacientů po prodělání COVID-19. Mezi symptomy patří únava, dušnost, bolest svalů a kloubů, kognitivní poruchy a další. V tomto shrnutí se podíváme na dvě studie, které zkoumají potenciál konopných léčivých přípravků (CBMP) v léčbě symptomů Long COVID.

1. Studie: Cannabis-based medicinal products (CBMPs) for the treatment of Long COVID symptoms: current and potential applications

Tato studie zkoumá aktuální a potenciální využití CBMP (Léčivé přípravky na bázi konopí) v léčbě symptomů Long COVID. Autoři shrnují dostupné důkazy o účinnosti CBMP u symptomů jako je bolest, úzkost, deprese a poruchy spánku. Zkoumají také potenciální mechanismy účinku CBMP u Long COVID, včetně protizánětlivých a neuroprotektivních vlastností.

Klíčové poznatky:

Existují důkazy o tom, že CBMP mohou být účinné v léčbě symptomů Long COVID, jako je bolest, úzkost, deprese a poruchy spánku.
CBMP mohou mít protizánětlivé a neuroprotektivní vlastnosti, které by mohly být užitečné u pacientů s Long COVID.
Je zapotřebí více výzkumu, aby se lépe porozumělo účinnosti a bezpečnosti CBMP u Long COVID.

2. Studie: In silico inquest reveals the efficacy of Cannabis in the treatment of post-Covid-19 related neurodegeneration

Tato studie zkoumá in silico (počítačové) modelování účinnosti kanabinoidů (složek konopí) v léčbě neurodegenerace související s post-COVID-19. Autoři zkoumali, jak kanabinoidy interagují s proteiny, které jsou zodpovědné za neurodegeneraci.

Klíčové poznatky:

Kanabinoidy by mohly být účinné v léčbě neurodegenerace související s post-COVID-19.
Kanabinoidy by mohly chránit nervové buňky před poškozením a podporovat jejich regeneraci.
Je zapotřebí více výzkumu, aby se validovaly tyto výsledky in vitro a in vivo.

Závěr:

Obě studie naznačují, že CBMP by mohly mít potenciál v léčbě symptomů Long COVID. Je však zapotřebí více výzkumu, aby se lépe porozumělo jejich účinnosti a bezpečnosti.

Zdroje (anglicky):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9012397/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html

Tento text slouží pouze pro informační účely a nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc.
Pokud máte symptomy Long COVID, poraďte se se svým lékařem o možnostech léčby.