Podle výzkumu vztah mezi konopím a alkoholem narůstá u nárazových pijanů, ale celkově se snižuje.

Chris Roberts | původně publikováno 2. března 2019 na https://cannabisnow.com/study-binge-drinkers-are-likely-to-become-marijuana-users/

Už sudy inkoustu – analogového a digitálního – byly vyplýtvány na téma spojení mezi legalizací marihuany a dětmi, které dají průchod svému latentnímu konopnému zájmu (poznámka editora: nezdá se, že by nějaké existovalo; užívání konopí mládeží podle posledních dat ze států Washington a Colorado zůstalo po legalizaci stejné).

Ale co dospělí? Co dospělí s mozky vyvíjejícími se v prostředí, kde se užívání marihuany už dlouho toleruje, a kde je součástí pravidel také ritualizované užívání alkoholu?

To magické místo se jmenuje internát, samozřejmě, a zdá se, že reforma marihuanové politiky znamenala, že konopí zkusí více studentů (nebo se jich k tomu alespoň více přizná v průzkumech, z nichž jsou shromážděna data v tomto článku). Ale inovace, o níž šlo, byla dekriminalizace, nikoliv legalizace, která přišla později. To je jedno z užitečných zjištění, podpořených výzkumem dvou psychologů z Colorado Mesa University, jenž byl nedávno publikován v recenzovaném vědeckém časopise Substance Abuse.

Dalším zajímavým poznatkem je, že povaha uživatele látky může být pro předpověď výsledků důležitější než povaha látky samotné. Ukazuje se, že nárazoví pijani velkých objemů alkoholu se také snadněji stávají uživateli marihuany, a v obou případech je to vzorec krátkých období mohutného užívání, co nejvíce poškozuje jejich akademické výsledky. Co se týče pravidelných uživatelů mírných množství, ti mají tendenci být OK.

Jacob Jones a K. Nicole Jones, psychologové a profesoři na Colorado Mesa University, studovali trendy v Coloradu a také shrnuli práci jiných výzkumníků ze států Oregon a Washington. Pro svou práci během 17 měsíců sebrali pomocí počítačových průzkumů data od 1413 účastníků.

Zdá se, že internátní studenti, stejně jako baby boomers a kdokoliv jiný, kdo chápe obrovský rozdíl mezi alkoholem a konopím, se obracejí ke konopí jako k bezpečnější a zdravější variantě pití, po němž taky mohou mít zničený den kocovinou, i když třeba pili jen mírně nebo málo. A „pokud se podíváte blíže na výhody užití marihuany oproti alkoholu pro dosažení lehkého uvolnění a pocitu štěstí, stane se to pravděpodobným scénářem,“ píše se ve studii.

Dekriminalizace a legalizace zcela snížily bariéry inhibice, které mohly odrazovat ty, kteří uvažují o prvním užití. Ale očividně existuje něco na uživatelových zvycích, co povzbuzuje k užívání.

Jones a Jonesová také „zjistili, že účastníci naší studie, kteří měli krátká období intenzivního užívání alkoholu, také užívali konopí více než jiní uživatelů alkoholu.“ Podle jejich studie se pravděpodobnost, že někdo, kdo má rád pití tímto způsobem, také bude užívat konopí, zvýšila mezi lety 2013 a 2015 třikrát. Důležité je, že se všemi ostatními se děje pravý opak.

„Celkově se zdá, že vztah mezi marihuanou a alkoholem s legalizací rekreačního užívání slábne,“ napsali vědci. „Specificky se tento vztah zdá slabší pro pravidelné pijany mírných nebo malých množství alkoholu, zatímco těžcí uživatelé alkoholu to mají naopak.“

Nárazoví uživatelé velkých množství alkoholu užívají podle výzkumu konopí s vyšší pravděpodobností než lehcí pijani z vícero důvodů. Může to být proto, že alkohol snižuje inhibici, a tak někoho dovede k tomu, aby vyzkoušel/a konopí, a může to být také proto, že konopí se zdá bezpečnější téměř ve všech ohledech. A kombinace dvou legálních drog je pravděpodobně bezpečnější a moudřejší způsob změny vědomí a „vyššího vjemu euforie,“ které hledají uživatelé psychotropních látek.

Ale co to znamená pro uživatele/ku – a co se s ní/m stane potom?

„Zdá se, že nejzhoubnějším pro akademickou výkonnost je užívání marihuany způsobem, podobným nárazovému pití velkých množství alkoholu – několikrát týdně, ale nikoliv denně,“ napsali Jonesová a Jones. Takto „je vztah mezi marihuanou a akademickou výkonností podobný vztahu mezi alkoholem a marihuanou.“

Což znamená, že naše srovnání možná není tak špatné nebo tak nudné, jak jsme si mysleli.  Také by to mohlo znamenat, že něco z šílené hysterie kolem legalizace, jenž je už nyní okrajová, je možná ještě méně založena na skutečnostech, než jsme si mysleli. Máme tu rozšířený legální jed, který způsobuje větší problémy; neměli bychom si s ním dělat větší starosti a možná zpřístupnit jeho bezpečnější alternativu?