Jedním z posledních trendů ve stále se vyvíjejícím světě marihuany je terapeutické užívání neomamující látky z konopí zvané kanabidiol (CBD). Lidé se uchylují k této látce, získávané z psychotropního nebo technického konopí, jako k útočišti před řadou nemocí od úzkostnosti až po chronickou bolest. Někteří dokonce tvrdí, že CBD je výborné jako šňupec, když se blíží deprese. A pokud mají nějakou váhu výsledky nové studie, věda s nimi je zajedno.

Marijuana News | původně publikováno 25. února 2019 na https://420intel.com/articles/2019/02/25/cbd-could-be-part-next-wave-antidepressants-suggests-study

Výzkumníci z Univerzity v Sao Paulo v posledním čísle recenzovaného vědeckého časopisu Molecular Neurobiology zveřejnili svá zjištění, podle nichž se prokázalo, že CBD je účinné antidepresivum pro myši. Nejenže byla látka efektivní při zmirňování této poruchy, ale podle vědců účinek také dlouho přetrval – a to by mohlo přispět k tomu, že by se CBD mohlo stát součástí nové vlny antidepresiv.

Podle zprávy z Leaf Science byly myši ze studie geneticky šlechtěny k projevení příznaků deprese, jako je letargie a nepohyblivost. V laboratoři se po dávce CBD projevovaly znatelně aktivněji, přestože se narodily s depkou.

Vědci také zaznamenali, že myši, jimž bylo podáno CBD, byly méně ovlivnitelné stresovými modely deprese.

Všechny tyhle lékařské čáry nastaly během hodiny po dávce CBD, a účinky vydržely po týdny.

Vědci mají za to, že jejich výsledky ukazují, že by tato konopná látka mohla být účinnějším antidepresivem než léky, které jsou na trhu v současnosti.

Jiné studie, které byly na dané téma publikovány v průběhu let, se setkaly s podobnými výsledky. Jedna z nich ukázala, jak užívání CBD spolu s tradičními antidepresivy pomohlo pacientům užívat méně farmaceutik. Snížení užívání pilulek je důležité, protože zeslabuje některé z drsných vedlejších efektů, jimiž jsou tyto léky známy, jako jsou sexuální problémy, únava a nespavost.

I když výzkumníci přiznávají, že aby se dostali k podstatě toho, jak CBD funguje jako antidepresivum, bude třeba dalších studií, jejich zjištění poskytuje naději 300 milionům lidí, kteří ve světě trpí touto vysilující nemocí.

Bude ale trvat nějaký čas, než bude ve Spojených státech amerických uznán lék, založený na CBD, jako antidepresivum. Farmaceutická společnost by nejdříve musela strávit roky v byrokracii schvalovacího procesu FDA. Byly by nutné další studie a klinické pokusy, stejně jako miliardy dolarů jen na vybojování šance přinést na trh lék z CBD, který by mohl být předepisován specificky pro tuto nemoc. Prozatím s tím žádná z lékových firem nezačala.