V nové studii bylo zjištěno, že léčebné konopí u pacientů se zánětlivým onemocněním střev (IBD) zlepšuje příznaky a snižuje počty návštěv v nemocnici.

IBD je termín používaný k popisu stavů, které způsobují záněty v trávicím traktu, zejména ulcerózní kolitidu (UC) a Crohnovu chorobu.

Zatímco UC postihuje tlusté střevo, Crohnova choroba může postihnout kteroukoli část trávicího systému. Mezi běžné příznaky patří průjem, bolesti břicha, krvavá stolice, hubnutí a únava.

Vliv IBD se může šířit po celém těle a je vysilujícím onemocněním, které snižuje kvalitu života jak jak po fyzické, tak psychické stránce.

Výzkum provedený společností Crohn’s & Colitis UK na začátku tohoto roku naznačuje, že jeden ze 123 lidí ve Spojeném království má buď Crohnovu chorobu nebo UC.

Existuje stále více důkazů o využívání léčebného konopí pro léčbu IBD, přičemž mnoho pacientů uvádí, že jim konopí pomáhá zvládat některé příznaky.

I když je zapotřebí více klinických důkazů, tato nejnovější studie dále poukazuje na přínosy konopí pro Crohnovu chorobu a kolitidu.

Studie

Vědci v USA zkoumali vzorce užívání a nežádoucí účinky léčebného konopí u pacientů s IBD.

Průřezový anonymní průzkum byl proveden mezi říjnem 2020 a lednem 2021 mezi 236 pacienty, kteří navštěvovali výdejny léčebného konopí ve státech New York a Minnesota.

Všichni pacienti byli ve věku 18 let nebo starší, s diagnózou IBD, kterou sami uvedli. Celková aktivita onemocnění byla popsána jako mírná až střední. Většina pacientů (61 %) užívala také biologické léky.

Průzkumné otázky se týkaly charakteristiky IBD, užívání léčebného konopí a jakýchkoli vedlejších nebo nežádoucích účinků.

Vzorce užívání a symptomy před a po užití léčebného konopí byly porovnány pomocí Stuart- Maxwellova testu homogenity.

V průměru pacienti konzumovali konopí alespoň jednou za poslední týden. Nejpoužívanější byly produkty s vysokým obsahem THC, hlavně vaporizační pera a cartridge (78,6 %).

Zjištění

Respondenti uváděli méně návštěv na pohotovosti během 12 měsíců po než před užíváním léčebného konopí a zjistili, že příznaky nemoci měly menší dopad na jejich každodenní život.

Tři čtvrtiny respondentů uvedly euforii z užívání léčebného konopí, dalšími vedlejšími účinky byly ospalost a/nebo omámenost s výpadky paměti (4,2 %), sucho v ústech/očích (3,4 %) a úzkost/deprese nebo paranoia (3,4 %).

Autoři studie nyní vyzývají k dalším studiím, které by potvrdily tato zjištění a prozkoumaly vliv léčebného konopí na aktivitu onemocnění.

Došli k závěru: „Uživatelé léčebného konopí s IBD vnímají zlepšení symptomů a hlásí snížený počet návštěv pohotovosti bez závažných nežádoucích účinků. K potvrzení těchto výsledků pomocí objektivních měření využití zdravotní péče a aktivity onemocnění jsou zapotřebí další studie.“

zdroj: https://cannabishealthnews.co.uk/2022/10/26/ibd-patients-report-improvements-with-medical-cannabis-study/?mc_cid=ea40f9a093&mc_eid=97c10691c9

překlad: KOPAC