K prezentaci na říjnové konferenci IACM 2022 v Basileji byly vybrány tři recenzované preklinické studie a jedna klinická studie, které zkoumají výhody CBD.

Klinický výzkum se zaměřuje na podávání přípravku CBD pacientům s vestibulodynií (VBD), což je převládající forma chronické genitální bolesti u žen bez standardní léčby.

Randomizovaná placebem kontrolovaná studie 60 pacientek prokázala významné zlepšení výsledků u bolesti, dyspareunie (genitální bolesti před, během nebo po sexu), pánevního svalového tonu a neurometrických parametrů, což zdůrazňuje důsledky protizánětlivého, antinociceptivního účinku a antineuropatického terapeutického potenciálu CBD.

Předklinický výzkum, který byl prezentován, se zaměřuje na potenciální pozitivní vliv CBD na léčbu několika psychiatrických poruch a zánětlivých onemocnění, terapeutický potenciál pro bolest při migréně a dráždivost trigeminu související s migrénou.

Příspěvky přednesla hlavní vědecká pracovnice Curaleaf Holdings Dr. Barbara Pacchetti a budou publikovány v oficiálním sborníku Conference Proceedings Journal Medical Cannabis and Cannabinoids.

Pacchetti komentovala: „Jsme velmi potěšeni zjištěními z naší klinické studie o podávání CBD k léčbě pacientů s VBD, které ukazují významné zlepšení výsledků bolesti u pacientů.

Navíc předklinický výzkum terapeutického potenciálu CBD k léčbě řady dalších indikací je také povzbudivý a těším se, až jej představím vědecké komunitě a podpořím náš výzkum potenciálu CBD. Věříme, že pěstování a chápání léčebného konopí musí být podpořeno nejspolehlivějšími vědeckými výsledky. “

zdroj: https://cannabishealthnews.co.uk/2022/10/20/study-demonstrates-significant-improvement-pain-cbd/?mc_cid=2fd1eb26fa&mc_eid=97c10691c9

překlad: KOPAC