„Technické konopí může hrát důležitou roli v poskytování trvalého zdroje včelí potravy během sezóny sklizní.“

Kyle Jaeger | původně publikováno 18. února 2019 na https://www.marijuanamoment.net/study-shows-that-bees-like-hemp-and-thats-great-news-for-the-environment/

Farmáři (a senátor Mitch McConell) nejsou jediní nadšenci do technického konopí. Podle nedávno zveřejněné studie tato plodina přitahuje také celou řadu včelstev – a to by mohlo pomoci v ekologicky udržitelných zemědělských postupech.

Pro studii, publikovanou tento měsíc ve vědeckém časopise Biomass and Bioenergy, nastražili výzkumníci z Colorado State University na polích s technickým konopím v severním Coloradu 10 pastí a pak kontrolovali dalších pět dní vrcholné sezóny kvetení jejich obsah na přítomnost včel.

V oblasti produkuje pyl v témže čase jen málo dalších plodin, a tak chtěl výzkumný tým zjistit, zda nepsychoaktivní bratranec marihuany je „potenciálně cenným zdrojem pylu shánčlivým včelám,“ což hraje kritickou roli v péči o „udržitelnou produktivitu v přírodních a zemědělských ekosystémech.“

Když výzkumníci zkontrolovali svou sbírku, našli téměř 2000 včel z 23 včelích odrůd (rodů). Většina z nich (38 procent) byly klasické včely medonosné, zastoupeny ale byly i vzácné rody jako Melissodes bimaculataPeponapis pruinosa, které se objevily „v překvapivě hojném počtu.“

Vzorek také nasvědčuje tomu, že květy konopí jsou pro včely jedinečně přitažlivé; předchozí výzkumy včelí populace a diverzity plodin jako je geneticky modifikovaná řepka nedospěly k tak početným vzorkům ani k podobné různorodosti.

„Technické konopí může hrát důležitou roli v poskytování trvalého zdroje včelí potravy během sezóny sklizní.“

Studie by mohla pomoci ekologům, kteří se pokoušejí zastavit snižování včelí populace. Hmyz „i nadále čelí vysilujícím výzvám v důsledky řady různých škodlivin,“ napsali výzkumníci, ale hlavní z nich je celkové zdraví habitatu (prostředí, v němž žijí).

Nalezení vhodné pylové rostliny pro zlepšení jejich habitatu je proto kritické pro životy včel a ekosystémy, v nichž žijí. Konopí „tudíž může být ekologicky cennou plodinou, jejíž květy jsou přitažlivé pro doma chovaná včelstva a také pro mnoho druhů divokých včel,“ uzavírají tuto část svého článku výzkumníci.

„Přístup ke klíčovým fytochemikáliím v pylu a nektaru z různých rostlin je navíc důležitý pro zlepšení přežití a pro toleranci patogenů u včel medonosných,“ napsal výzkumný tým. „Silné důkazy o ekologických přínosech mohou být výsledkem dalších studií, které budou analyzovat nutriční hodnotu konopného pylu.“

Studie ale také obsahuje varování: jak se pěstování konopí rozšiřuje – a podle odborníků ještě výrazně bude v důsledku legalizace na federální úrovni – zvýší se i množství hmyzích škůdců, kteří budou plodinu napadat. A tak výzkumníci „silně naléhají, aby byly závěry této studie o diverzitě a množství včelstev na konopí použity k vývoji integrovaného programu ochrany proti hmyzím škůdcům, který by ale šetřil opylovače.“