Nová studie naznačuje, že užívání léčebného konopí ke zvládání symptomů souvisejících s menopauzou mezi ženami v USA roste.

Ve studii bylo hodnoceno 250 perimenopauzálních a postmenopauzálních žen vybraných prostřednictvím reklamy zaměřené na ženy se zájmem o zdraví a konopí nebo kanabinoidy. Rozdělení mezi perimenopauzálními (což znamená přibližně v době menopauzy) a postmenopauzálními (tzv. “po přechodu”) ženami bylo téměř poloviční.
Zjištění naznačují, že 86 % z obou skupin žen v současné době užívá konopí jako doplňkovou léčbu symptomů souvisejících s menopauzou; nejčastějšími jsou poruchy spánku (67,4 %) a nálada/úzkost (46,1 %). Nejčastějšími způsoby užívání konopí bylo kouření (84,3 %) a poživatiny (78,3 %).

78,7 % podpořilo užívání léčebného konopí pro symptomy související s menopauzou.

Ženy v perimenopauzálním období častěji hlásily vyšší prevalenci deprese a úzkosti a také zvýšené užívání léčebného konopí k léčbě těchto příznaků.
Výsledky studie byly zveřejněny minulý týden v Menopause, časopise The North American Menopause Society (NAMS). NAMS je nezisková organizace založená v roce 1989 zaměřená na podporu zdraví a kvality života všech žen ve středním věku i mimo něj.
Zatímco observační studie ukázaly různé přínosy konopí užívaného v medicíně v této skupině, žádné studie se dosud nezabývaly jeho bezpečností a účinností ke zmírnění symptomů souvisejících s menopauzou, říká NAMS. Vzhledem k tomu, že menopauza je něco, co má dopad na všechny ženy – a za předpokladu, že hodnocení NAMS je správné – je ohromující, že tento důležitý výzkum ještě nebyl proveden.
„Vzhledem k nedostatku údajů z klinických studií o účinnosti a bezpečnosti léčebného konopí pro zvládání symptomů menopauzy je zapotřebí více výzkumu, než bude možné tuto léčbu doporučit v klinické praxi,“ řekla Dr. Stephanie Faubion, lékařská ředitelka NAMS.
Autoři studie tvrdí, že budoucí výzkum by měl také zkoumat dopad různých charakteristik užívání konopí pro léčebné účely (např. profily kanabinoidů) na účinnost při řešení symptomů souvisejících s menopauzou.
Toto není první studie NAMS, která naznačuje zvýšený zájem o léčebné konopí a jeho užívání u žen v menopauze. V roce 2020 jsme informovali o předchozím výzkumu NAMS a na základě těchto výsledků se zdá, že zájem a využití od té doby stále roste.

Zdroj: https://hempgazette.com/news/medical-cannabis-menopause-hg1757/