Nedávná studie zjistila, že chroničtí pacienti s bolestmi, trpící fibromyalgií, mohou mít prospěch z marihuany. Ale úleva od bolesti při užití konopí závisí na koncentracích THC a CBD.

Kyle Jager | původně publikováno 28. prosince 2018 na https://www.marijuanamoment.net/study-reveals-how-marijuana-components-thc-and-cbd-affect-chronic-pain/

Výzkumníci v Holandsku zkoumali, jak tři odrůdy konopí – jedna s vysokým obsahem THC a nízkým obsahem CBD, druhá s víceméně vyrovnanými koncentracemi obou látek, a třetí s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC – po vaporizaci ovlivňují chronickou bolest.

Po vaporizaci jednoho z tří typů konopí bylo 20 pokusných osob podrobeno sérii testů bolesti, které zahrnovaly experiment zvyšujícího se tlaku na kůži mezi palcem a ukazováčkem nebo elektrickou stimulaci nohy. Po každém testu pokusné subjekty také vyplňovaly dotazník o tom, co zažívaly.

Výsledky, publikované v recenzovaném vědeckém časopise Journal of the International Association for the Study of Pain, prokázaly signifikantní zvýšení tolerance bolesti u pacientů, kteří vaporizovali odrůdy s vysokým obsahem THC. Výzkumníci zjistili, že odrůda s vysokým obsahem CBD „zcela postrádala jakoukoliv analgetickou aktivitu v libovolném spontánním nebo zevně vyvolaném modelu bolesti.“

Ještě zajímavější je, že CBD zvyšovalo koncentraci THC v krevní plazmě, ale zároveň zřejmě působilo proti od bolesti ulevujícím účinkům THC, což znamená, že tato látka má smíšený synergisticko/antagonistický vztah s THC.

„Nejdůležitějším pozorováním je, že pokud se inhalují společně, THC a CBD interagují komplexně a působí se synergistickými farmakokinetickými, ale antagonistickými farmakodynamickými interakcemi,“ napsali výzkumníci. „Analgetická účinnost aktivní léčby byla omezena na odrůdy, které obsahovaly THC, a byla pozorována výhradně u modelu vyvolané tlakové bolesti.“

Podle výzkumného týmu je třeba dalších studií „aby prozkoumaly účinnost a bezpečnost (včetně závislostního chování) v klinických pokusech s delším léčebným obdobím a aby popsaly roli psychotropních efektů ve vývoji analgézie.“