Souhrn dostupné vědecké literatury zjistil, že pacienti s chronickou bolestí, kteří nádavkem k farmaceutickým lékům užívají konopí, vykazují snížené užívání opioidů a méně často musejí na pohotovost. Studie „Léčebné konopí pro snížení dávek opioidů v léčbě nerakovinné chronické bolesti: systematický přehled (Medical cannabis for the reduction of opioid dosage in the treatment of non-cancer chronic pain: A systematic review)“ byla zveřejněna ve vědeckém recenzovaném časopise Systematic Reviews.

Výzkumníci Školy veřejného zdraví Mel a Enid Zuckermanových na Arizonské univerzitě (Mel and Enid Zuckerman School of Public Health at the University of Arizona) prozkoumali v online databázích původní výzkumy, studující účinky léčebného konopí jako přídavné terapie u pacientů, užívajících opioidy k léčbě nerakovinné chronické bolesti. Autoři pročetli celkem 2 440 studií a vybrali pro svůj přehled devět plnohodnotných studií. Těchto devět studií mělo 7 222 účastníků s chronickou bolestí bez vztahu k rakovině, z nichž mnozí dokázali díky léčebnému konopí své užívání opioidů snížit nebo je zcela vysadit.

Výzkumníci zaznamenali „mnohem výraznější snížení dávkování opioidů, snížené vyhledávání pohotovosti a nižší objem hospitalizací u uživatelů LK [léčebného konopí] v porovnání s neuživateli LK. U uživatelů LK bylo snížení dávek opioidů o 64 až 75 procent a zcela opioidy pro chronickou nerakovinnou bolest vysadilo 32 až 59 procent uživatelů LK oproti pacientům bez přídavného užívání LK.“

Chronickou bolestí trpí až 50 milionů obyvatel USA

Studie poznamenává, že chronickou bolestí bez vztahu k rakovině trpí jeden z padesáti Američanů, čili 50 milionů lidí, a její závažnost „vedla k rozšíření předepisování opioidů, z něhož je v současnosti v USA veřejnozdravotní problém.“ Užívání opioidů s sebou nese závažná rizika včetně vývoje tolerance, která může vést k užívání a vyšších dávek a vyústit v závislost.

„Vzhledem k současné opioidové epidemii v USA a uznávaným analgetickým vlastnostem konopí může LK sloužit jako funkční možnost snížení dávek opioidů při zvládání nerakovinné chronické bolesti,“ píšou autoři studie v jejím závěru.

I když byli schopni zdokumentovat terapeutickou účinnost užívání léčebného konopí spolu s jinými léky u pacientů s chronickou bolestí, nedoporučili rozšíření jeho užívání. Upozorňují na omezení výzkumu, jako je skutečnost, že devět studií, zařazených do analýzy, neobsahuje údaje o dávkování léčebného konopí pacienty, a vyzývají k dalším studiím.

„I když jeho uznávané analgetické vlastnosti činí z léčebného konopí vhodnou cestu k dosažení snížení dávek opioidů, nelze spoléhat na důkazy z tohoto přehledu jako na doporučení LK coby doplňku opioidové terapie k léčbě nerakovinné chronické bolesti,“ píší výzkumníci.

„Navíc optimální dávka LK k dosažení snížení dávkování opioidů zůstává neznámá,“ pokračují. „Proto je třeba dalšího výzkumu k objasnění, zda má LK užívané v kombinaci s opioidy pro léčbu nerakovinné chronické bolesti zdravotní následky, které jsou dosud neznámé.“