Studie provedená týmem vědců ve Francii zjistila, že 17% pacientů s revmatologickými chorobami užívá konopí. 

Zpráva o  studii „Posouzení užívání konopí a jeho dopad na bolest při revmatologických onemocněních: systematický přehled a metaanalýza,“ byla zveřejněna tento měsíc online před jejím zveřejněním v časopise  Rheumatology.

K provedení studie provedli vědci ve francouzském Clermont-Ferrand systematický přehled vědecké literatury publikované do června 2020 o užívání konopí k léčbě revmatologických onemocnění. Mezi revmatická onemocnění patří stavy, jako je fibromyalgie (FM), lupus a revmatoidní artritida.

Přezkoumané studie zahrnovaly celkem 10 873 pacientů, z toho 2 900 uvedlo, že konzumovali  konopí . Výskyt užívání konopí byl poté vypočítán metaproporcí.

„Téměř 20% pacientů s revmatologickými chorobami aktivně konzumuje konopí ke zmírnění bolesti,“ uzavírají autoři studie.

Pacienti se často léčí konopím sami

Vědci ve zdůvodnění studie poznamenali, že navzdory použití klasických analgetik a jiných léků ovlivňujících onemocnění včetně antirevmatik k léčbě revmatologických stavů, mnoho pacientů nadále trpí bolestí a často se obrací k nepředepsaným farmakologickým alternativám, jako je konopí, pro vlastní terapeutické použití. Léčebné využití konopí však dosud nebylo důkladně prozkoumáno.

„Problematika užívání konopí při léčbě těchto pacientů by měla být řešena během lékařské konzultace, zejména pomocí standardizovaných farmaceutických produktů na bázi konopí,“ dodali na závěr výzkumníci.

Tým vědců uvedl, že významná část pacientů v recenzovaném výzkumu užívala konopí a že jeho užívání pomohlo zmírnit jejich bolest. Rovněž poznamenal, že údaje naznačují, že konopí má potenciál být účinným klinickým terapeutikem.

„V této metaanalýze jsme zjistili, že každý šestý pacient trpící revmatologickým onemocněním aktivně konzumuje konopí, což vede ke  snížení bolesti ,“ napsali vědci.

„Příznivý účinek konopí na bolest v naší metaanalýze posiluje myšlenku, že konopí lze použít k analgetickým účelům,“ dodali.

Konopí také účinné pro fibromyalgii

Metaanalýza zahrnovala významný výzkum o užívání konopí k léčbě fibromyalgie a méně údajů o dalších revmatologických stavech, jako je lupus, spondylitida nebo revmatoidní artritida. V samostatné  studii, která byla  také zveřejněna tento měsíc, vědci v Brazílii zjistili, že konopný olej je účinnou léčbou pro skupinu pacientů s fibromyalgií (FM), syndromem chronické bolesti charakterizovaným rozsáhlou muskuloskeletální bolestí a únavou.

Přestože velikost vzorku pro tuto studii byla malá, výzkumníci byli výsledky povzbuzeni a doporučili další studie, které by zkoumaly potenciál konopí léčit tento stav.

„Vzhledem k dalekosáhlým škodám způsobeným FM a účinkům, které může mít na jednotlivce, jejich rodiny, komunity a systém veřejného zdraví, se zdá nezbytné studovat alternativní, levné a dobře tolerované terapie, které pomáhají pacientům znovu získat pohodu a kvalitu života, “ napsali autoři studie  . „Cílem této studie je vyhodnotit dopad, který může mít konopný olej – extrakt z celé rostliny bohatý na THC – na příznaky a kvalitu života jednotlivců postižených FM.“

Zdroj: https://420intel.ca/articles/2020/11/24/study-finds-17-patients-rheumatologic-diseases-are-cannabis-consumers