Dvojitě zaslepený randomizovaný klinický pokus ve fázi 2 zjistil, že CBD je velmi účinné antipsychotikum

Jessica Bell | původně publikováno 19. března 2019 na https://www.rxleaf.com/study-finds-cbd-to-be-effective-antipsychotic-medicine/

Píše se rok 2019 a stále přetrvávají některé pomýlené představy o konopí. Jednou z nejhorších z nich je mylná představa o spojitostí konopí a schizofrenie. Ještě po desetiletích od vzniku neblaze proslulého filmu Reefer Madness to zůstává nejobvyklejším protilegalizačním argumentem.

S tím, jak probíhá více studií o konopí, začíná být jasné, že konopí by se nakonec mohlo stát lékem pro schizofrenii (nikoliv jejím spouštěčem). Původně si výzkumníci mysleli, že mezi užíváním konopí a vývojem schizofrenie skutečně existuje spojení, ale dnes se výzkum posunul daleko za tuto domněnku.

Vyvrácení mýtu – konopí nezpůsobuje schizofrenii

Navzdory desetiletím výzkumu o konopí a schizofrenii souhrn literatury nepodporuje teorii o přímém spojení mezi nimi. Jinými slovy: kouření trávy tuto duševní nemoc nezpůsobuje – není mezi nimi znám příčinný vztah.

Některá spojení ale stojí za zvážení, a zřejmě tady nastává obvyklé zmatení pojmů. Až 42 procent lidí se schizofrenií má rovněž diagnózu poruch z užívání konopí. Pokud někoho se schizofrenií znáte, máte slušnou možnost, že má také dlouhou historii užívání konopí. Ale příčinnost a korelace nejsou totéž. Vědci nyní věří, že schizofrenii i poruchy z užívání konopí způsobuje stejná neurologická porucha.

Kromě toho, že poruchy z užívání konopí a schizofrenie spolu často koexistují, dvě různé studie zkoumaly, zda může konopí lidem se schizofrenií ve skutečnosti pomoci s nemocí bojovat či nikoliv. První studie, zkoumající vliv užívání konopí na mozkové okruhy odměny, zjistila, že THC je dobře tolerováno a podle všeho vyrovnávalo vychýlené okruhy odměny. Podle druhé studie navíc ve skupině pacientů se schizofrenií užívání konopí zlepšovalo paměť, poznávání, verbální schopnosti a další vlastnosti, založené na výkonnosti.

Pokud je něco o vztahu mezi konopím a schizofrenií jasné, pak je to potřeba dalšího výzkumu. Stále více výzkumníků si myslí, že užívání konopí může být novou alternativní antipsychotickou léčbou.

Konopí s vysokým obsahem CBD pro léčbu psychóz a schizofrenie

CBD má také dobře známou vlastnost snižovat délku a sílu omámení z THC. Nepřímým působením na endokanabinoidní systém odpoutává THC od CB1 receptorů v mozku. Bez tohoto přímého napojení není THC s to spustit psychoaktivitu.

Vzhledem k této skutečnosti výzkumníci pracují na způsobech, jak užívat CBD na psychózy, schizofrenie a další psychotická onemocnění. Jedna z nejzajímavějších výzkumných zpráv s názvem „Kanabidiol zvyšuje signalizování anandamidu a zmírňuje psychotické příznaky schizofrenie“ byla publikována ve vědeckém recenzovaném časopise Translational Psychiatry a došla k závěru, že CBD „může být zcela novým mechanismem v léčbě schizofrenie.“

Studie druhé fáze byla randomizovaná, kontrolovaná placebem a dvojitě zaslepená [zda užívají placebo nebo lék s obsahem CBD nevěděli pacienti ani lékaři; pozn. překl.]. Čtyřicet dva „pacientů s akutními projevy schizofrenie“ bylo náhodně zařazeno do skupin s třítýdenní léčbou CBD nebo standardní antipsychotickou medikací (amisulprid). Pacienti v CBD skupině dostávali v prudce se zvyšujících dávkách až 800 mg CBD denně, podaných ve čtyřech menších dávkách.

Výzkumníci zjistili, že „léčba kanabidiolem i amisulpridem vykázala významné klinické zlepšení.“ V datech se nenašly mezi oběma léky žádné významné rozdíly. Autoři studie uvádějí: „Tyto výsledky nasvědčují tomu, že kanabidiol je stejně účinnou antipsychotickou léčbou jako standardní antipsychotikum amisulprid.“

Měnící se vody výzkumu konopí

Výsledky této Fáze II klinického pokusu jsou pozoruhodné a pokročily ve výzkumu mnohem dále, než kde je mnoho dalších oblastí vědy o lécích na základě konopí. Studie je úžasná pro budoucnost léčby schizofrenie, a pro celý výzkum konopí. Národní ústav USA pro (otázky) zneužívání drog (NIDA), federální ústav notoricky známý svým protikonopným postojem, studii zčásti financoval. Malou část svého rozpočtu NIDA věnuje na výzkum „pozitivního užití nelegálních látek.“ Tento pokus ve Fázi dvě je vzácnou anomálií. Je to dobré znamení, že se na poli výzkumu konopí mění časy.

Od publikace studie v roce 2012 nastalo mezi psychiatry sílící hnutí za nalezení nových přístupů k duševním nemocem. Endokanabinoidní systém je stále více novou hranicí terapeutického zkoumání. Mnohé kanabinoidy, získané z konopí, by mohly hrát zásadní roli v léčbě jistých mentálních chorob.

Při pohledu na dnes známé kanabinoidy si nejvíce slibujeme od CBD. Na rozdíl od THC, na něž lidé reagují jak „dobře,“ tak „špatně,“ CBD je mimořádně dobře tolerováno, a to i ve srovnání s konvenčními antipsychotickými léky. V brzké budoucnosti by američtí psychiatři mohli používat konopí s vysokým obsahem CBD jako součást holistického přístupu k duševním nemocem.