Endokanabinoidy, signální molekuly, které řídí přirozený lidský endokanabinoidní systém, mohou účinně vypnout geny, potřebné k množení patogenních střevních bakterií. Zprávu o tom přinesl nejnovější výzkum.

Small intestine low mag
mikroskopický obraz sliznice tenkého střeva se střevními klky a Lieberkühnovými kryptami

Nová studie, vedená vědci z University of Texas Southwestern a zveřejněná ve vědeckém recenzovaném časopise Cell, poskytuje podrobnosti o tom, jak zvýšená produkce těchto endokanabinoidů u myší účinně ochránila zvířata před vážnějšími příznaky gastrointestinální infekce.

Podle výzkumníků mohou jejich nálezy osvětlit, proč lidé často říkají, že jim užívání konopí pomohlo při různých střevních onemocněních, a nakonec by mohly vést k nalezení nových metod boje s gastrointestinální infekcí u lidí.

Endokanabinoidy 101

Endokanabinoidní systém, objevený vědci zkoumajícími THC na počátku devadesátých let minulého století, hraje velkou roli ve fungování centrálního nervového systému a v odpovědi těla na různé vnitřní a vnější vlivy.

Endokanabinoidní systém se skládá z různých endokanabinoidních receptorů, endokanabinoidních molekul a enzymů, které zodpovídají za vznik a rozklad těchto endokanabinoidů. Nejhojnější a zřejmě nejznámější složkou endokanabinoidního systému jsou kanabinoidní receptory CB1 a CB2. Když někdo užívá konopí, tyto receptory jsou ovlivněny THC.

Kromě užívání konopí nicméně ovlivňují endokanabinoidní systém endokanabinoidy, přirozeně vytvářené tělem. Dva hlavní endokanabinoidy, 2-arachidonoylglycerol (2-AG) a anandamid (AEA) jsou vytvářeny tělem, když je to třeba, a reagují na kanabinoidních receptorech, aby se zajistilo, že endokanabinoidní systém funguje řádně.

V posledních letech bližší výzkum těchto látek a širšího endokanabinoidního systému zdůrazňuje, že jde o potenciální cestu k léčbě bolesti, zánětůimunitních odpovědí, a dokonce i patologických nemocí, jako je roztroušená sklerózaAlzheimerova nemoc.

2-AG je u myši účinný proti třem různým bakteriálním infekcím

V nové studii výzkumníci z University of Texas Southwestern zkoumali myši, které byly geneticky upraveny tak, aby v různých orgánech produkovaly nadbytek endokanabinoidu 2-AG. Aby mohli prostudovat efekt tohoto endokanabinoidu na náchylnost hostitele k infekci, vystavili výzkumníci geneticky upravené myši a jejich normální vrstevnice třem různým bakteriálním infekcím.

Prvním studovaným patogenem byla bakterie Citrobacter rodentium, patogen, který napadá střeva krys a způsobuje rozsáhlé záněty a průjem. I když nejsou známy případy nákazy C. rodentium u lidí, je tento patogen jediným známým patogenem, který se přirozeně objevuje a mizí u myší, a tak jde o velmi užitečný model k porozumění patogeneze lidských patogenů, jako Escherichia coli (E. coli).

Výzkumníci zjistili, že u mutovaných myší se vyvinuly jen mírné příznaky, spojené s infekcí C. rodentium, a naproti tomu u geneticky neupravených myší byly gastrointestinální příznaky velmi výrazné. Další zkoumání myších střev přineslo poznatek, že mutované myši mají významně nižší záněty a příznaky infekce. Tito mutanti měli také významně méně C. rodentium ve stolici a uzdravili se z infekce o celé dny dříve než jejich geneticky neupravení vrstevníci z kontrolní skupiny.

Výzkumníci pokračovali a zopakovali experiment s nemodifikovanými myšmi, kterým tentokrát dali lék, zvyšující hladinu 2-AG v těle. Tyto myši také vykázaly podobný zdravotní prospěch ze zvýšení 2-AG.

Nádavkem k účinnosti proti C. rodentium výzkumný tým také objevil, že zvýšené hladiny 2-AG dokáží omezit infekci bakterií Salmonella typhimurium, patogenem, který způsobuje u lidí gastroenteritidu (zánět zažívacího traktu) a u myší může způsobit příznaky, připomínající tyfovou horečku.

Podobně dokázaly zvýšené hladiny 2-AG účinně bránit šíření enterohemoragické E. coli. Tato zvláštní forma E. coli je jednou z nejrozšířenějších u lidí a způsobuje závažné infekce střev. Na rozdíl od jiných patogenů E. coli, enterohemoragická E. coli může produkovat extrémně silný toxin, známý také jako Shiga toxin, který se váže na vnitřní epitelovou výstelku střeva.

Kromě studií na myších modelech vystavili výzkumníci bakteriálním patogenům také savčí buňky v Petriho miskách. Zjistili, že když použili látku, která buňkám zabraňuje vytvářet 2-AG, buňky byly náchylnější k infekci; toto pozorování dále podporuje důležitost endokanabinoidního signalizování při infekci.

Více než jen ovlivnění zánětu

Při zjištění účinků 2-AG na myši a na buněčné kultury začal tým z University of Texas Southwestern zkoumat přesněji, jak endokanabinoidní systém ovlivňuje tělo. Zjistili, že molekula dokáže blokovat určitý bakteriální receptor, známý jako QseC.

Když receptor QseC pocítí signální molekuly epinefrinu a norepinefrinu hostitele, spustí to molekulární kaskádu, nezbytnou pro vznik infekce. 2-AG je schopen ‚vypnout‘ tento receptor, zabránit kaskádě a pomoci tělu vyhnout se infekci, vysvětluje hlavní výzkumnice a profesorka University of Texas Southwestern Vanessa Sperandio.

Sperandiová věří, že tato zjištění napomohou vysvětlit některé z pozitivních účinků, zaznamenávaných při zánětlivých onemocněních střev po užití konopí. Zatímco jiní výzkumníci spojovali tyto účinky s protizánětlivými vlastnostmi některých rostlinných kanabinoidů, Sperandiová upozorňuje, že jiný současný výzkum také ukazuje, že tato onemocnění obsahují také bakteriální komponent, který může být přítomností kanabinoidů také ovlivněn.

„Při využití síly látek, přirozeně vytvářených v lidském těle a v rostlinách, můžeme nakonec léčit infekce zcela novým způsobem,“ řekla Sperandiová ve svém prohlášení.

Jedním z hlavních problémů, při jejichž řešení to může být nápomocné, je léčba infekce enterohemoragickou E. coli u lidí. Když je vystaven antibiotikům, tento patogen začne vylučovat smrtelný jed, a tak je konvenční léčba zbytečná nebo dokonce škodlivá. Vytvoření léčby, založené na blokování receptoru QseC, by mohlo znamenat alternativní péči, jež by měla nižší rizika.

Alexander Beadle

Alexander Beadle pracuje od roku 2017 jako vědecký žurnalista na volné noze, a od roku 2018 píše pro Analytical Cannabis o konopném průmyslu…