Nejnovější studie zjistila, že konopí může ulevovat od příznaků chronické pánevní bolesti.

THOMAS EDWARD

Pokud trpíte chronickou pánevní bolestí, je tu solidní šance, že byste mohli mít úspěch při léčbě svých příznaků konopím.

Mikroskopický snímek endometriózy, časté příčiny chronické pánevní bolesti. Zdroj: Wikipedia

To je hlavní zpráva studie s názvem Užívání konopí pro samoléčbu chronické pánevní bolesti (Use of Cannabis for Self-Management of Chronic Pelvic Pain). Studie, kterou provedli výzkumníci Mayovy kliniky a byla zveřejněna minulý měsíc ve vědeckém recenzovaném časopise Journal of Women’s Health, zjistila, že 23 procent pacientek, které se účastnily výzkumu, užívá konopí, aby si ulevily od příznaků.

„Většina užívala [konopí] nejméně jednou týdně… Většina uživatelek… podávala zprávy o zlepšení svých příznaků včetně bolesti, křečí, svalových stahů, úzkostnosti, deprese, poruch spánku, libida a dráždivosti,“ napsali autoři studie. „Více než jedna třetina (35 %) uváděla, že užívání konopí snížilo počet telefonických hovorů nebo jiných zpráv lékaři, a 39 % uvádělo snížený počet prohlídek u lékaře.“

Podle výzkumníků téměř čtvrtina zúčastněných pacientek „uvádí pravidelné užívání konopí jako přídavek k předepsaným lékům,“ a navzdory tomu, že většina zaznamenává vedlejší účinky, většina také uvádí, že konopí jim ulevilo od jejich příznaků.

„Podle našich vědomostí jde o první studii v USA, která zjišťovala prevalenci užívání konopí mezi ženami s chronickou pánevní bolestí. Naše zjištění ukazují, že klinicky významný podíl žen užívá konopí nádavkem k tradičním lékům na bolest nebo místo nich,“ napsali autoři, jak cituje NORML. „[U]živatelky uvádějí, že konopí zlepšuje jejich příznaky, spojené s chronickou pánevní bolestí, snižuje závislost na zdravotnickém systému a pomáhá snižovat užívání opioidových léků. Náš nález poskytuje další vědecké důkazy, a doufáme, že pomůže na cestě k přijetí a zvažování konopí jako terapeutické možnosti pro pacientky se zneschopňující bolestí, čímž může zlepšit kvalitu života.“

Pánevní bolest, konopí a opioidy

Dosavadní studie ukázaly, že v USA trpělo pánevní bolestí, která trvala až šest měsíců, zhruba 15 procent žen, i když jsou výzkumy v tomto směru poněkud nerozhodné. Podle Národních ústavů zdraví USA, protože je často spojena s jinými diagnózami, jako je endometrióza nebo vulvodynie (bolest vulvy), může být chronická pánevní bolest chybně diagnostikována jako jiná nemoc, což činí odhad její prevalence obtížným.“

Tato studie není první, která ukazuje, že pacienti, jež užívají k léčbě některých nemocí konopí, snižují užívání opioidů. Přehled literatury, zveřejněný letos v létě, zjistil „mnohem výraznější snížení dávek opioidů, snížené hospitalizace na pohotovosti a hospitalizace obecně pro nerakovinnou bolest u uživatelů léčebného konopí ve srovnání s neuživateli.“

„Vzhledem k současné opioidové epidemii v USA a uznávaným analgetickým vlastnostem léčebného konopí může léčebné konopí sloužit jako vhodná cesta ke snížení dávek opioidů při zvládání nerakovinné chronické bolesti,“ napsali autoři této studie.

Další studie, zveřejněná letos na jaře, zjistila „behaviorálně ekonomické důkazy, že přístup ke konopí může u pacientů s chronickou bolestí mírně snižovat potřebu opioidů.“

Podle Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí USA byla předávkování opioidy „příčinou více než 42 000 úmrtí v roce 2016, což je více než v jakémkoliv roce předtím,“ přičemž se odhaduje, že „asi 40 % předávkování opioidy bylo způsobeno opioidovými léky na předpis.“