Další nedávná studie odbourává předsudky o konopí - vědci zjistili, že legalizace užívání konopí dospělými je ve skutečnosti spojena se sníženou úrovní obezity navzdory skutečnosti, že konopí je dobře známým stimulátorem chuti k jídlu.

Studie, kterou v září zveřejnil časopis Journal of Health Economics, analyzovala údaje o obezitě z let 2002-2018 ve státě Washington, jednom z prvních států, které legalizovaly užívání konopí pro rekreační účely.

Výzkumníci ze Státní univerzity v Severní Dakotě, Centra pro studium veřejného výběru a soukromého podnikání a Metropolitní státní univerzity v Denveru uvedli, že navzdory vlivu, který má konopí na chuť k jídlu a celkovým obavám z obezity, vztah mezi legalizací a nadměrným přírůstkem hmotnosti „zůstává otevřenou a nedostatečně prozkoumanou otázkou.“

Studie byla navržena tak, aby tuto mezeru pomohla zaplnit. Zkoumala, co se stalo ve státě Washington poté, co byly v roce 2014 otevřeny výdejny konopí pro dospělé, ve srovnání se zbytkem země a po kontrole dalších faktorů.

Experiment ukázal, že „otevření rekreačních výdejen konopí vedlo ke snížení míry obezity ve srovnání s kontrafaktuálně vytvořeným státem Washington“ (tj. ve srovnání se stavem, který by nastal, pokud by konopí legalizováno nebylo. Pozn. překl.). Konkrétně míra obezity ve státě „je v průměru o 5,4 procenta nižší než vytvořená kontrafaktuální situace během období po legalizaci“ ve srovnání s průměrným rozdílem -0,01 procenta v letech před legalizací.

„Náš primární experiment odhalil, že legalizace rekreačního užívání konopí, která umožnila otevření výdejen, vedla ke snížení míry obezity ve státě Washington,“ napsali autoři. „To je poněkud překvapivé vzhledem k tomu, že předchozí literatura zjistila, že užívání konopí je často spojeno se zvýšenou konzumací nezdravých potravin (angl. “munchies”, žravka) a s letargií.“

Zatímco některé studie toto spojení identifikovaly, jiní výzkumníci zase zjistili, že tomu tak není.

Jedna nedávná studie například zpochybnila myšlenku, že konzumenti konopí jsou líní a nemotivovaní, když výzkumníci nezjistili žádný rozdíl v apatii nebo v chování založeném na odměně mezi lidmi, kteří užívají konopí alespoň jednou týdně, a těmi, kteří ho neužívají.

„Vzhledem k tomu, že stále více států tíhne k dekriminalizaci konopí, k rozšířenému vyžití konopí pro léčebné účely a k legalizovanému rekreačnímu užívání marihuany, naše zjištění poskytují důležité poznatky o současné drogové politice,“ uvádí nová studie o obezitě. „Důkladnější pochopení vztahů mezi rekreačním užíváním konopí a mírou obezity také poskytuje poznatky pro politiku veřejného zdraví zkoumající determinanty a chování, které mohou obezitu zvyšovat.“

„Naše zjištění také poskytují pohled na zdravotnickou ekonomiku a zdravotní politiku v širším měřítku, protože míra obezity i nadále představuje zdravotní a finanční problémy v celých USA,“ říká se ve studii.

Jedním z klíčových nedostatků studie je, že přesně neurčuje, proč se zdá, že legalizace (konopí) souvisí se sníženou mírou obezity, a tak by se budoucí výzkum měl snažit tyto potenciální mechanismy identifikovat.

„Kumulativní účinek na obezitu závisí na vlivu užívání konopí na řadu faktorů, včetně fyzického zdraví, dietních změn podle duševního zdraví, fyzické aktivity a konzumních vzorců,“ napsali autoři studie. „Koneckonců, jak legalizace konopí ovlivňuje obezitu je empirická otázka, která vyžaduje další zkoumání.“

Minulé výzkumy se také zabývaly vztahem mezi užíváním konopí a hmotností, přičemž jedna studie z roku 2018 dospěla k závěru, že průměrný konzument konopí má ve srovnání s neuživateli štíhlejší pas.

Následující rok studie publikovaná v International Journal of Epidemiology zjistila, že lidé, kteří užívají konopí, jsou v průměru méně obézní ve srovnání s těmi, kteří konopí nekonzumují.

V samostatné studii o boření předsudků, která byla zveřejněna v loňském roce, vědci zjistili, že častí konzumenti konopí jsou ve skutečnosti pravděpodobněji fyzicky aktivní ve srovnání s jejich protějšky, kteří ho neužívají.

V roce 2020 studie na starších Američanech během čtyřměsíčního pokusu zjistila, že konzumenti konopí měli tendenci řádně cvičit a věnovat se více fyzickým aktivitám než nekonzumenti.

Většina lidí užívajích konopí uvádí, že konzumace před cvičením nebo po něm zlepšuje zážitek a napomáhá zotavení, uvádí samostatně studie z roku 2019. A ti, kteří užívají konopí ke zlepšení svého tréninku, mají tendenci cvičit zdravěji.

Zdroj: https://www.marijuanamoment.net/despite-the-munchies-marijuana-legalization-is-tied-to-lower-obesity-rates-stereotype-busting-study-finds/

Překlad: KOPAC