Nová studie ukazuje, že stále více pacientů s roztroušenou sklerózou užívá k úlevě od nemoci konopí.

Podle studie výzkumníků z Michiganské univerzity v posledním roce užilo konopí nebo kanabinoidové přípravky více než 40 % pacientů s roztroušenou sklerózou. Studie „Užívání kanabinoidů mezi Američany s roztroušenou sklerózou: současné trendy a mezery ve znalostech (Cannabinoid use among Americans with MS: Current trends and gaps in knowledge)“ byla nedávno zveřejněna ve vědeckém recenzovaném časopise Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical.

Monthly multiple sclerosis anim
Časový vývoj obrazu roztroušené sklerózy na T1 vážených snímcích z magnetické rezonance v měsíčních intervalech. Světlé skvrny indikují aktivní poškození (léze). Waglione, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Při provádění výzkumu vědci z Michiganské univerzity sebrali data od vzorku více než 1000 pacientů s roztroušenou sklerózou z celých USA. Studie zjistila, že jich v předchozím roce užívalo konopí nebo na kanabinoidech založené přípravky (jako je kanabidiol (CBD)) 42 %, což je podle Národní organizace USA pro reformu marihuanových zákonů (National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML)) více než dvojnásobek celonárodního průměru.

„Tato data z průzkumu v celých USA ukazují zvyšující se prevalenci užívání kanabinoidů Američany s roztroušenou sklerózou a stálé vnímání úlevy od příznaků roztroušené sklerózy při tomto užívání mezi uživateli,“ napsali výzkumníci.

Z účastníků studie, kteří užívali konopí nebo kanabinoidové přípravky, tak 90 % užívalo konopí léčebně. Výzkumníci zjistili, že mnozí pacienti s chronickými příznaky roztroušené sklerózy trpí nedostatkem kvalitní léčby. Více než polovina pacientů trpí chronickými bolestmi, což také ovlivňuje spánek. Nejméně 60 % pacientů trpí poruchami spánku, což může vést k únavě a dalším chronickým příznakům.

Nedostatek účinné léčby vede mnohé pacienty s roztroušenou sklerózou k vyhledávání alternativní terapie včetně konopí a kanabinoidních přípravků, jako je CBD. Není nicméně dostatek informací o správném užívání a dávkování konopí k účinné léčbě roztroušené sklerózy, což vede sutory studie k volání po dalších výzkumech na toto téma.

„Mnozí Američané s roztroušenou sklerózou užívají kanabinoidy, a zejména přípravky s vysokým obsahem CBD, aby tak sami zvládali řadu příznaků,“ napsali. „Tato zjištění zvýrazňují zásadní mezery mezi obecným užíváním a klinickou péčí a ilustrují urgentní potřebu prospektivních mechanistických studií, zaměřených na účinky kanabinoidů na chronické příznaky roztroušené sklerózy, stejně jako na interakce mezi těmito příznaky.“

Konopí je účinné na řadu příznaků roztroušené sklerózy

Pacienti, kteří užívali konopí pro léčbu roztroušené sklerózy, zaznamenali, že byla nejúčinnější pro zlepšování spánku a snížení frekvence třesů, stejně jako pro úlevu od nevolnosti a úzkostnosti. Výzkumníci zjistili, že většina pacientů, kteří se rozhodli pro konopí pro léčbu své roztroušené sklerózy, chtěli o jeho užívání zjistit více, nedostávalo se jim ale informací od jejich poskytovatelů zdravotní péče.

„Zajímavé je, že drtivá většina respondentů vyjádřila touhu po radě o užívání konopí od poskytovatelů zdravotní péče, ačkoliv o typu užívaných kanabinoidních přípravků dostali informace v méně než jednom procentu případů,“ poznamenávají autoři.

Výzkumníci zprávu o svém výzkumu uzavírají konstatováním, že popularita užívání konopí mezi pacienty s roztroušenou sklerózou a vnímané blahodárné účinky THC a CBD ilustrují potřebu dalšího výzkumu a „personalizovaných, na důkazech založených instrukcích o užívání kanabinoidů.“

„Naše zjištění také ukazují narůstající diskrepanci mezi užívánín konopí a klinickými návody o něm a podtrhují narůstající potřebu zjistit, zda vůbec – a pokud ano, tedy jak – mohou být kanabinoidy účinněji využívány k léčení některých nejtěžších příznaků roztroušené sklerózy, pro něž v současnosti chybí kvalitní léčba, a potřebu otevřenějších vzdělávacích diskusí mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty tak, aby se léčba kanabinoidy optimalizovala,“ napsali.