Nedávný výzkum zjistil, že konopný olej pomáhá zmírnit bolest při syndromu pálení v ústech (BMS, Burning Mouth Syndrome). Tým italských vědců zjistil, že každodenní užívání extraktu z konopí snižuje bolest a další příznaky způsobené BMS. Výsledky studie „Vyhodnocení vhodnosti a potenciální účinnosti oleje z Cannabis sativa pro pacienty s primárním Burning Mouth Syndromem: prospektivní, otevřená, pilotní jednoramená studie“, byly zveřejněny minulý měsíc v časopise Pain Medicine.

via https://hightimes.com/news/study-finds-cannabis-extracts-relieve-burning-mouth-syndrome-symptoms/

Mezinárodní společnost pro bolesti hlavy (IHS) definovala syndrom pálení v ústech (BMS) jako „pocit intraorálního pálení nebo dysestetického pocitu (abnormální vnímání), který se opakuje denně po dobu delší než 2 hodiny a po dobu delší než 3 měsíce.“ Jako neuropatická bolest neznámého původu může BMS ovlivnit horní patro, jazyk, rty a vnitřní strany tváří.

K provedení studie přijali vědci v italském Turíně 17 pacientů, u nichž byla diagnostikován BMS, a denně je po dobu čtyř týdnů léčili extraktem z rostliny konopí. Každá dávka sestávala z jednoho gramu farmaceutického extraktu zředěného v 10 gramech olivového oleje.

„Dosud žádné studie neposkytly důkazy o spolehlivé a bezpečné dlouhodobé léčbě BMS, pokud jde o úlevu od příznaků a kvalitu života,“ napsali autoři.

„Podle našich nejlepších znalostí jde o první studii analyzující roli kanabinoidů v léčbě BMS, který nereaguje na jinou léčbu“ dodali.

Odůvodnění studie a pozadí týkající se léčebných vlastností konopí byly zveřejněny v mezinárodním adresáři výzkumných studií.

„Konopí (Cannabis sativa neboli konopí seté) a jeho složky (zejména kanabinoidy) byly předmětem rozsáhlého výzkumu,“ uvádí se ve studii. „Účinky a psychotropní vlastnosti rostliny jsou přičítány obsahu kanabinoidů, skupině sloučenin, které jsou produkovány hlavně v listech a květenství rostliny. Existují také nepsychoaktivní kanabinoidy s několika léčivými funkcemi, jako je kanabidiol (CBD), kanabichromen (CBC) a kanabigerol (CBG) a mnoho dalších. “

Studie sledovala intenzitu bolesti

Aby bylo možné posoudit účinnost extraktu z konopí, vědci sledovali intenzitu bolesti u testovaných osob, což bylo hodnoceno čtyřmi různými klinickými měřeními. Rovněž byly brány v úvahu úrovně úzkosti a deprese, stejně jako jakékoli nežádoucí účinky nebo neočekávané účinky hlášené účastníky studie. Intenzita bolesti byla hodnocena před studií, po podání experimentálního extraktu z konopí podle protokolu a během následujících 24 týdnů.

„Subjekty vykazovaly v průběhu času statisticky významné zlepšení, pokud jde o klinickou remisi orálních příznaků,“ napsali vědci ve výsledcích studie. „Úrovně úzkosti a deprese se také statisticky změnily a vykazovaly příznivé zlepšení.“ Žádné závažné reakce nebyly podrobně popsány. Žádný z pacientů nemusel léčbu přerušit kvůli nežádoucím účinkům. “

Ve svém závěru autoři studie uvedli, že léčba byla bezpečná a účinná, a požadují další výzkum v této oblasti.

„V tomto pilotním hodnocení byl podávaný olej C. [cannabis] sativa účinný a dobře snášen u pacientů s primárním BMS,“ napsali. „Jsou však zapotřebí další větší a správně definované randomizované kontrolované studie s různými terapeutickými přístupy nebo kontrolou placeba.“